Items where Author is "Соколовська, С. Ф."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Article

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Міжкультурна освіта у контексті міграції: лінгводидактичні аспекти. Вісник науки та освіти, 1 (7). pp. 74-86. ISSN 2786-6165

Соколовська, С. Ф. (2023) Der moderne mediendiskurs: soziokulturelle auffälligkeiten. Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні. pp. 129-133.

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Kommunikation im licht der effektivsten gesprächsstrategien: sprachlicher und situativer kontext. Вісник науки та освіти, 2 (8). pp. 39-51. ISSN 2786-6165

Соколовська, С. Ф. (2023) Смислові модифікації в художньому дискурсі Роланда Шиммельпфенніга. І Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного університету до 160-ї річниці від дня народження В. І. Вернадського, 1. pp. 190-193.

Тараба, І. О., Соколовська, С. Ф., Шугаєв, А. В. (2023) Сократівський метод ведення бесіди: семантичні аспекти. Нова філологія (89). pp. 223-227. ISSN 2414-1135

Соколовська, С. Ф. (2022) Тема як генератор драматургічного дискурсивного простору. Кримський міжнародний форум: філологія та журналістика : збірник матеріалів, 20 – 21 жовтня 2022 р., м. Київ. – Львів – Торунь. pp. 200-203.

Соколовська, С. Ф. (2022) Художні особливості п’єси Роланда Шиммельпфенніга «До/Після». Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика, 33(72) (2). pp. 187-192. ISSN 2663-5992

Соколовська, С. Ф. (2021) Художній простір сучасної драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (94). pp. 49-57. ISSN 2663-7642

Соколовська, С. Ф. (2018) Засоби актуалізації імпліцитной текстової інформації. Наукові записки Національного університету „Острозька академія” (2(70)). pp. 204-207.

Соколовська, С. Ф. (2014) Засоби експресивності в тексті драми. Наукові записки (128).

Соколовська, С. Ф. (2014) Образна будова тексту драми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 237-241. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Е. Бертольт Брехт і Хелена Вайгель: Фрагменти листування. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (3). pp. 115-120.

Соколовська, С. Ф. (2013) Образ автора у художньому творі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 222-226. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Способи концептуалізації художньої картини світу Б. Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 291-295. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2013) Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2012) Віцисла. Е. Оригінальність vs. туізм. Ставлення Брехта до Вальтера Беньяміна та до Критичної теорії / Пер. С. Ф. Соколовської. Брехтівський часопис (2). pp. 70-84. ISSN 2303-9612

Соколовська, С. Ф. (2012) Структурні й композиційні особливості повтору в п’єсах Б. Брехта. Брехтівський часопис (2). pp. 151-155. ISSN 2303-9612

Соколовська, С. Ф. (2011) Функції художньої деталі у структурі драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 166-170. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2010) Концептосфера художнього тексту. Наукові записки Національного університету „Острозька академія”. Серія „Філологічна”. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року „Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” (15). pp. 260-264.

Соколовська, С. Ф. (2010) Роль кольороназв у створенні емоційного підтексту. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Германістика ХХІ століття: традиційні й новітні аспекти дослідження та викладання”. pp. 84-88.

Соколовська, С. Ф. (2009) Прагматичний потенціал комунікативної стратегії ввічливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 158-161.

Соколовська, С. Ф. (2009) Час і простір в епічній драмі Б. Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 218-221.

Соколовська, С. Ф. (2008) Лексичні зміни в аспекті нормалізаційних процесів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 198-201.

Соколовська, С. Ф. (2008) Формування інтеркультурної комунікативної компетенції майбутніх учителів іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 282-85.

Соколовська, С. Ф., Гречина, Л. Б. (2007) Функціонально-стилістична домінанта перекладу публіцистичних текстів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 205-209.

Соколовська, С. Ф. (2006) Драматургія Б. Брехта і "монтажне мислення" ХХ сторіччя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 163-166.

Соколовська, С. Ф. (2006) Запозичення у фінансово-економічній терміносистемі німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 118-120.

Соколовська, С. Ф. (2006) Функціонально-комунікативний аспект науково-популярного дискурсу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 204-208. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2005) Норми реалізації фразеологічних одиниць у тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 92-95.

Соколовська, С. Ф. (2005) Стилістичні параметри й емоційно-оціночні характеристики слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 55-58.

Соколовська, С. Ф., Фахурдінова, М. А. (2004) Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 236-239.

Соколовська, С. Ф., Коваль, Н. М., Чехмакіна, Г. О. (2004) Структура й семантика аналітичних субстантивних груп у німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 242-244.

Соколовська, С. Ф. (2004) Функціонально-семантичні аспекти темпоральних показників художнього тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 116-119. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (2003) Полісемія в тексті: типи реалізації та функції. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 201-205. ISSN 2076-6173

Соколовська, С. Ф. (1999) Очужуюча сюжетобудова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 120-123.

Teaching Resource

Соколовська, С. Ф., Тараба, І. О. (2023) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять із освітньої компоненти "Теоретична і порівняльна граматика" для здобувачів першого рівня освіти. [Teaching Resource]

Соколовська, С. Ф., Анхим, О. І. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи вибіркової освітньої компоненти «Мистецтво виступів та ведення дискусій німецькою мовою» для здобувачів другого рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Соколовська, С. Ф. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять з освітньої компоненти "Історія німецької мови". [Teaching Resource]

Соколовська, С. Ф. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з освітньої компоненти основи наукової та ділової комунікації ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Dec 5 11:42:55 2023 EET.