Items where Author is "Стельникович, С. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph | Book | Thesis | Other
Number of items: 70.

Article

Стельникович, С. В. (2019) Олевська республіка як етап українського державотворення. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. Історія України (15). pp. 6-11.

Стельникович, С. В. (2019) Архіви,бібліотеки та музеї Житомирського-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.). Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (9). pp. 5-13.

Стельникович, С. В. (2019) Релігійне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.). Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (10). pp. 5-12.

Стельникович, С. В. (2018) Настрої населення. Антиалкогольні кампанії. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (11). pp. 5-12.

Стельникович, С. В. (2018) Повсякденно-побутове життя в умовах нацистської окупації. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (9). pp. 5-11.

Стельникович, С. В. (2018) Літературно-мистецьке життя на території Житомирсько-Вінницького регіону на початку нацистської окупації. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 120-123.

Стельникович, С. В. (2018) Олевська республіка: історія та комеморативні практики. Тарас Бульба-Боровець – син землі поліської. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практичної конференції, присвяченої 110-ій річниці від дня народження Тараса Бульби-Боровця.-Березне. pp. 14-16.

Стельникович, С. В. (2017) Житомирсько-вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941—1944 pp.):проблеми розвитку спорту. Газета «Історія України». – Київ. (20). pp. 5-7.

Стельникович, С. В. (2017) Житомирсько-вінницький регіон за часів нацистської окупації (1941—1944 pp.): мистецьке життя. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (17).

Стельникович, С. В. (2017) Житомирсько-вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941—1944 pp.): проблеми функціонування системи освіти. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавтсва. (9).

Стельникович, С. В. (2017) «Між двох вогнів» : настрої населення Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Вип. 48.. pp. 151-153.

Стельникович, С. В. (2017) Масова смертність в’язнів таборів для радянських військовополонених як складова нацистської расової політики (на прикладі генерального округу «Житомир»). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 52-54.

Стельникович, С. В. (2017) Масова смертність в’язнів таборів для радянських військовополонених як складова нацистської расової політики (на прикладі генерального округу «Житомир»). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 3 листопада 2017 р.). – Житомир. pp. 52-54.

Стельникович, С. В. (2016) Базарська трагедія 21 листопада 1921 р. в історичній пам’яті українського народу. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)». – Житомир. pp. 121-125.

Стельникович, С. В. (2015) Депортация населения генерального округа «Житомир» на принудительные работы в Германию (1941—1944 гг.). Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы нового столетия : ІХ Международная научно-практическая конференция, (Новосибирск, 13—14 марта 2015 г.). (2). pp. 158-160.

Стельникович, С. В. (2015) Депортація населення генерального округу «Житомир» на сільськогосподарські роботи півдня райхскомісаріату «Україна». Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ — на початку ХХІ століть : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (Житомир, 22 травня 2015 р.).. pp. 95-97.

Стельникович, С. В. (2015) Князь Роман Мстиславович. "Історія України". Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (10). pp. 27-28.

Стельникович, С. В. (2015) Органи нацистського цивільного управління в генеральному окрузі «Житомир» (1941—1944 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : історія. — Вінниця. Вип. 23.. pp. 102-108.

Стельникович, С. В. (2015) Постать Т. Шевченка як об’єкт нацистської пропаганди в генеральному окрузі «Житомир». Постаті землі Житомирської : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, (Житомир, 22—23 травня 2015 р.). pp. 322-327.

Стельникович, С. В. (2015) Процеси етнічного відтворення в Україні в період нацистської окупації (на прикладі генерального округу "Житомир"). Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 206-208.

Стельникович, С. В. (2015) Религиозная жизнь на территории генерального округа «Житомир» (вторая половина 1941 — начало 1944 г.). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1 : Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. - Гродна (2). pp. 33-38.

Стельникович, С. В. (2015) Советская подпольная периодика на территории генерального округа «Житомир» (1941—1944 гг.). Весці БДПУ. Серыя 2 : Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — Мн. (2). pp. 18-21.

Стельникович, С. В. (2014) Володимир Мономах. Останній великий князь Русі. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (22). pp. 31-32.

Стельникович, С. В. (2014) Ярослав Мудрий. Штрихи до портрета. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (19). p. 26.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Володимир Великий. Історія України. Всеукраїнська гезета для вчителів історії та правознавства. (18). pp. 26-27.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Святослав. Історія України. Всеукраїнська гезета для вчителів історії та правознавства. (14). pp. 25-26.

Стельникович, С. В. (2014) Княгиня Ольга. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (10). pp. 27-28.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Олег. "Історія України" Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (7(815)). pp. 28-29.

Стельникович, С. В. (2014) «Війна пам’ятників» на території Житомирсько-Вінницького регіону в період німецької окупації. Тернопіль (1). pp. 31-33.

Стельникович, С. В. (2014) Адміністративно-територіальний устрій генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Сумський історико-архівний журнал. — Суми (ХХІІ). pp. 73-78.

Стельникович, С. В. (2014) Вінницька трагедія як основа німецької антирадянської пропаганди (травень — жовтень 1943 р.). Вінниччина в роки Другої світової війни : 1939—1945 : матеріали XXVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, (Вінниця, 10—11 жовтня 2014 р.). — Вінниця, 2014.. pp. 277-285.

Стельникович, С. В. (2014) Газета «Гайдамака» як пресове видання Поліської Січі (вересень – листопад 1941 р.). Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. pp. 188-191.

Стельникович, С. В. (2014) Документи ЦДАВО України як джерельна база вивчення історії Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.). Гуржіївські історичні читання: зб. наук. праць. - Черкаси. - Вип. 7.. pp. 71-74.

Стельникович, С. В. (2014) Доля місцевого укрїнського населення німецьких колоній на Житомищині в період Другої світової війни. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси». Ч. ІІ, (Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р.). — Дніпропетровськ. pp. 148-150.

Стельникович, С. В. (2014) Книговидання на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науковий діалог “Схід — Захід”». Ч. 2, (Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.). — Дніпропетровськ. pp. 40-42.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Ігор. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (9). pp. 26-27.

Стельникович, С. В. (2014) Кінодокументи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного як джерельна база вивчення історії Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Фрака), (Житомир, 7—8 листопада 2014 р.). — Житомир. pp. 136-138.

Стельникович, С. В. (2014) Мовне становище на території генерального округу Житомир (друге половина 1941 - початок 1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХVІІІ.. pp. 191-194.

Стельникович, С. В. (2014) Міжнаціональні відносини на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : зб. статей. (19). pp. 76-85.

Стельникович, С. В. (2014) Німецькі антиалкогольні кампанії в генеральному окрузі Житомир (1941–1944). Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў : зборнік навуковых артыкулаў.. pp. 123-126.

Стельникович, С. В. (2014) Подорожі до Райху : німецькі екскурсійно-пропагандистські кампанії серед населення генерального округу Житомир. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, держава : проблеми минулого і сьогодення». pp. 50-52.

Стельникович, С. В. (2014) Поляки Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистського режиму (1941—1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації. Intermarum : історія, політика, культура : матеріали Міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи» (Житомир, 20-21 червня 2014 р.). - Житомир, 2014. pp. 263-271.

Стельникович, С. В. (2014) Санітарно-епідеміологічний стан на території Житомирського генерального округу. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (40). pp. 151-154.

Стельникович, С. В. (2014) Спортивне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : історія. (2/1). pp. 91-95.

Стельникович, С. В. (2014) Умови життя фольксдойче на території генерального округу Житомир. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : історія. - Вінниця. Вип. 22.. pp. 87-92.

Стельникович, С. В. (2013) Інтернет-ресурси з історії нацистського окупаційного режиму в генеральному окрузі «Житомир». Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. - К.: - Вип. 69.. pp. 105-109.

Стельникович, С. В. (2013) Зміни в топонімії населених пунктів Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 15—16 листопада 2013 р.) : зб. наук. праць. — Житомир. pp. 66-68.

Стельникович, С. В. (2013) Кінофільми та кінохроніка у системі нацистської пропаганди на території генерального округу Житомир. Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук». pp. 111-114.

Стельникович, С. В. (2013) Медичне обслуговування на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.). Волинські історичні записки : зб. наук. праць, 11. pp. 5-12.

Стельникович, С. В. (2013) Нацистські колонізаційні проекти в генеральному окрузі Житомир. Black Sea : Scientific Journal of Academic Research. pp. 68-73.

Стельникович, С. В. (2013) Офіційна україномовна преса генерального округу "Житомир". Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. - Черкаси. pp. 235-237.

Стельникович, С. В. (2013) Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 40-42. ISSN 2076-1554

Стельникович, С. В. (2013) Театр на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. pp. 131-136.

Стельникович, С. В. (2012) Джерельний потенціал матеріалів Житомирської обласної комісії з розслідування злочинів нацистів під час Великої вітчизняної війни. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХІV. pp. 311-315. ISSN 2076-8982

Стельникович, С. В. (2012) Православна церква на Житомирщині в період німецької окупації (середина 1941 — початок 1944 рр.). Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 9—10 листопада 2012 р.) : зб. наук. праць. — Житомир. pp. 229-232.

Стельникович, С. В. (2011) Історична пам’ять про О. Ольжича на Житомирщині. Розбудова держави (1-2). pp. 184-189.

Стельникович, С. В. (2011) Другий Базар 1941 р. та його вплив на діяльність ОУН(М). Література та культура Полісся : проблеми історії, літератури та культури у регіональному науковому вимірі. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. Вип. 67. pp. 165-172.

Стельникович, С. В. (2011) Житомирський період газети «Українське Слово» (3 серпня – 5 жовтня 1941 р.). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: зб. наукових праць (8). pp. 299-306.

Стельникович, С. В. (2010) Архівно-слідчі справи Архіву Управління СБУ в Житомирській області як джерело з вивчення діяльності Поліської Січі в період Олевської республіки. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі» (Житомир, 21–22 травня 2010 р.). pp. 78-80.

Стельникович, С. В. (2010) Соціально-економічне та культурне життя Олевської республіки (21.08.1941 р. – 15.11.1941 р.). Волинські історичні записки (4). pp. 30-36.

Стельникович, С. В. (2009) Єврейська національна меншина України в політиці бульбівського руху. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 317-324.

Стельникович, С. В. (2009) Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності Української повстанської армії Т. Бульби-Боровця. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: історія: зб. наук. праць / За заг. ред. П. С. Григорчука (17). pp. 90-92.

Стельникович, С. В. (2007) Організація та політичні засади діяльності Української Народної Революційної Армії (УНРА). Часопис української історії / За ред. док. істор. наук, проф. А.П.Коцура (8). pp. 108-112.

Monograph

Стельникович, С. В. (2007) Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис. Other. Житомирська обласна друкарня, Житомир.

Book

Стельникович, С. В. (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Історичні дослідження та науково-інформаційні процеси». О. О. Євенок.

Thesis

Стельникович, С. В. (2016) Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.). Other thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2016) Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.). EngD thesis, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2008) Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.). PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2008) Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.). Other thesis, Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Other

Стельникович, С. В. (2020) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія релігії та церкви в Україні". О. О. Євенок.

This list was generated on Wed Sep 28 09:31:57 2022 EEST.