Items where Author is "Франовський, А. Ц."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2019) Аналіз зарубіжного досвіду щодо професійної підготовки ІТфахівців. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (7). pp. 120-124.

Вербівський, Д. С. and Франовський, А. Ц. and Єремеєва, В. М. (2018) ІКТ-підтримка в реалізації рейтингового оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів фізико-математичного профілю. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи (64).

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Кіпаєва, Т. Л. (2018) Особливості використання програмного забезпечення у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (85). pp. 103-108. ISSN 2413-1865

Франовський, А. Ц. and Карплюк, С. О. and Вербівський, Д. С. (2018) Шляхи формування позитивного іміджу фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (11).

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2017) Деякі аспекти використання інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 247-249.

Словінська, Ю. А. and Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. (2017) Огляд педагогічних програмних засобів, які використовуються у професійній діяльності вчителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 249-253.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2017) До проблеми впровадження інформаційно-аналітичної системи управління процесом навчання на фізико-математичному факультеті. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 121-124.

Карплюк, С. О. and Мінгальова, Ю. І. and Франовський, А. Ц. (2017) Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням ІКТ. Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (79). (Submitted)

Карплюк, С. О. and Мінгальова, Ю. І. and Франовський, А. Ц. (2017) Особливості технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (LXXIX). pp. 235-240. ISSN 2413-1865

Франовський, А. Ц. (2016) Розв’язування геометричних задач на побудову за допомогою ІКТ. Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 266-267.

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2016) ІКТ у навчанні перетворень фігур геометрії. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 152-155.

Зелінський, Максим and Франовський, А. Ц. (2016) Інверсія як один із методів конструктивної геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Юрчук, Яна and Франовський, А. Ц. (2016) Використання ІКТ при вивченні геометрії у вищих педагогічних закладах освіти. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Тищук, Олена and Франовський, А. Ц. (2016) Геометричні побудови лише за допомогою циркуля. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк. (9).

Майгун, Андрій and Франовський, А. Ц. (2016) Графічне розв'язування алгебраїчних рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Вітковський, Олексій and Франовський, А. Ц. (2016) Елементарні побудови циркулем та лінійкою з обмеженнями. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів/ за ред. доц. О.М.Королюк (9).

Франовський, А. Ц. (2016) Освітній потенціал фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк (9).

Кадлубовська, Ярослава and Франовський, А. Ц. (2016) Поняття "Геометричне місце точок на площині" та його застосування. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк (9).

Климчук, Яна and Франовський, А. Ц. (2015) До проблеми використання тестового контролю з математики на засадах ІКТ. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк..

Франовський, А. Ц. (2015) З історії розвитку фізико-математичного факультету та перспективи його зростання в умовах сучасності. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. доц. О. М. Королюк.

Хіміч, Леся and Франовський, А. Ц. (2014) Параметричні рівняння ліній другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 137-139.

Лисенко, Катерина and Франовський, А. Ц. (2014) Практичне застосування кривих другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 125-127.

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2014) Типізація і комп'ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл. Інформаційні технології і засоби навчання (39). pp. 125-140. ISSN 2076-8184

Франовський, А. Ц. (2014) Фізико-математичний факультет: реалії та перспективи. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (7). pp. 7-10.

Франовський, А. Ц. (2013) ДО ДЕСЯТОЇ РІЧНИЦІ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ЖДУ ІМ. І. ФРАНКА: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (6). pp. 7-13.

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2013) Технологія типізації та комп'ютерного моделювання конструктивних задач планіметрії. Інформаційні технології і засоби навчання (38). pp. 111-122. ISSN 2076-8184

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2012) Проблема використання інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]., 2 (42). pp. 97-102.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2012) Розробка електронних засобів навчання як спосіб інтенсифікації процесу підготовки майбутніх учителів інформатики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 75-77. ISSN 2076-6173

Франовський, А. Ц. (2012) ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (5). pp. 7-11.

Євпак, Олена and Франовський, А. Ц. (2011) Використання інформаційних комп’ютерних технологій при вивченні поверхонь II–го порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 25-28.

Гальчевський, Василь and Франовський, А. Ц. (2011) Застосування дериваційних формул при розв’язуванні задач з диференціальної геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 23-25.

Франовський, А. Ц. (2011) Фізико-математичний факультет у контексті забезпечення якості професійної підготовки кадрів. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (4). pp. 5-11.

Франовський, А. Ц. (2010) НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ - ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ. НАУКОВИЙ пошук МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ, 3. pp. 3-6.

Ковальчук, Наталія and Франовський, А. Ц. (2010) Використання теорем Паскаля і Бріаншона у побудові точок кривої другого порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 32-36.

Франовський, А. Ц. (2010) НАУКОВО–ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ – ОДИН З ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КАДРІВ. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (3). pp. 3-7.

Кулікович, Юлія and Франовський, А. Ц. (2010) Тестовий контроль як засіб оптимізації навчання математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (3). pp. 36-39.

Покутній, С. І. and Франовський, А. Ц. and Ткаченко, О. К. and Покутній, М. С. (2008) Системах: сучасний стан та перспективи розвитку. внесок українських фізиків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 231-234.

Ленчук, І. Г. and Франовський, А. Ц. (2003) Продуктивно-уявні узагальнення в задачах стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 56-62.

Михайленко, В. В. and Лущиков, О. В. and Франовський, А. Ц. (2001) ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ АМПЛІТУДНОЗАЛЕЖНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДУЛІВ В МЕХАНІЦІ НЕПРУЖНИХ ІЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник ЖІТІ (19). pp. 22-25.

Book Section

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. (2018) Використання технології взаємонавчання у процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. In: Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін: Монографія. Вид-во, ПП «Рута», Житомир, pp. 301-332.

Conference or Workshop Item

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Кіпаєва, Т. Л. (2018) Використання вільного програмного забезпечення в процесі підготовки майбутніх учителів фізико-математичного профілю. In: Всеукраїнська науково-практична конференція, 09 жовтня 2018 року. м. Київ.

Book

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. and Словінська, Ю. А. (2017) Використання педагогічних програмних засобів навчання у професійній діяльності майбутніх фахівців: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Карплюк, С. О. and Франовський, А. Ц. and Вербівський, Д. С. and Жуковський, С. С. and Словінська, Ю. А. (2017) Програмне забезпечення ПЕОМ: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Франовський, А. Ц. and Карплюк, С. О. (2013) Диференціальна геометрія. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Королюк, О. М. and Франовський, А. Ц. (2013) Диференціальна геометрія і топологія. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Fri Sep 30 06:01:22 2022 EEST.