Items where Author is "Черниш, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Article

Прищепа, О. П. and Черниш, О. А. and Білошицька, З. А. (2021) Суржик як мовленнєвий бар'єр у процесі оволодіння літературним варіантом мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 151-160. ISSN 2663-7642

Черниш, О. А. (2017) Специфіка медіажанру "слово редактора" сучасних англомовних жіночих глянцевих журналів. Aктуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики).

Черниш, О. А. (2015) Авторские окказионализмы как маркеры индивидуально-авторского стиля вербально-семантического уровня языковой личности журналиста. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Черниш, О. А. (2015) Конвергентна та дивергентна стратегії самопрезентації комунікативної поведінки мовної особистості редактора популярних жіночих журналів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 285-288. ISSN 2076-6173

Гудзь, Н. О. and Кузьменко, О. Ю. and Черниш, О. А. (2015) Розвиток критичного мислення старшокласників як один із засобів успішного оволодіння іноземною мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Черниш, О. А. (2014) МОВНА ОСОБИСТІСТЬ В СТРУКТУРІ МАС-МЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 96-102.

Черниш, О. А. (2014) Авторские окказионализмы как маркеры индивидуально-авторского стиля вербально-семантического уровня языковой личности журналиста. Филология и культурология: современные проблемы и перспективы развития: сборник материалов 6-й международной научно-практической конференции. pp. 53-56.

Черниш, О. А. (2014) СОЦИОКОММУНИКАТИВНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ ЖАНРА. Молодые ученые в инновационном поиске: материалы Междунар. науч. конф.. pp. 239-242.

Черниш, О. А. (2013) Media Discourse as a Basic Notion of Medialinguistics. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. pp. 61-63.

Черниш, О. А. (2013) Включеність дискурсу до соціальної взаємодії. Формула компетентності перекладача: Матеріали IV Міжнародної науково-методичної конференції. 27 березня 2013 р.. pp. 234-236.

Черниш, О. А. (2013) Дискурс як синтез соціальних та індивідуальних аспектів мовної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 281-285. ISSN 2076-6173

Черниш, О. А. (2013) Жанр: класифікаційні критерії. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук. конф. / М-во осв. і науки України. pp. 298-302.

Черниш, О. А. (2013) Категорії та складники дискурсу у соціумній орієнтації. Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів І Міжнародної студентської Інтернет-конференції (25 лютого–18 березня 2013 року). pp. 130-136.

Черниш, О. А. (2013) Принципи організації та структура мас-медійного дискурсу як процесу і результату діяльності мовної особистості у соціокультурному просторі. Наукові записки. Серія «Філологічна» (35). pp. 402-405.

Черниш, О. А. (2013) СТРУКТУРА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЯВІВ ІНДИВІДУАЛЬНО-АВТОРСЬКОГО СТИЛЮ ЖУРНАЛІСТА. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (18). pp. 385-389.

Черниш, О. А. (2013) Соціокомунікативна детермінованість жанрів. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 527-529.

Черниш, О. А. (2013) Сутнісні характеристики понять «медіадискурс» та «медіатекст» у сучасній медіа лінгвістиці. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) (118). pp. 309-313.

Черниш, О. А. (2013) ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ ЖУРНАЛИСТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ КОЛЛЕКТИВНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: сборник статей по материалам XXVIII международной научно-практической конференции (9(2)). pp. 53-59.

Черниш, О. А. (2011) Конотативний аспект семантики складнопохідних лексем в англомовних ЗМІ. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 389-390.

Teaching Resource

Черниш, О. А. and Тарабріна, Н. А. (2014) Практикум “Jazz Up Your English!”. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Sep 29 18:18:41 2022 EEST.