Items where Author is "Шевчук, Андрій"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 47.

Article

Шевчук, Андрій (2021) Імперське конструювання судової системи для городян Правобережної України (1797–1801 рр.). Архіви України (326). pp. 163-183.

Шевчук, Андрій (2021) Бюрократична структура повітових судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації: матеріали V Міжнародної наукової конференції (Суми, 11–12 листопада 2021 р.), 2. pp. 214-216.

Шевчук, Андрій (2021) Повітові та головні суди Правобережної України (1797–1831 рр.): улаштування, кадровий склад, діяльність. Український історичний журнал (4). pp. 50-64. ISSN 0130-5247

Шевчук, Андрій (2021) Секретарі головних судів Правобережної України: Між імперською політикою і прагненнями місцевої еліти (1797–1831 рр.). Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 237-241.

Шевчук, Андрій (2021) Статус кріпаків у кримінальному судочинстві Правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). Україна. Європа. Світ. Історія та сучасність: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 3–4 грудня 2021 р.. pp. 49-53.

Шевчук, Андрій (2020) Відновлення мережі повітових судів правобережної України в умовах імперської політики (1797–1801). Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». pp. 408-419.

Шевчук, Андрій (2020) Канцелярські службовці головних судів Правобережної України: принципи формування та кадровий склад (1797-1831 рр.). Емінак: науковий щоквартальник (2(30)). pp. 30-44. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2020) Радники головних судів Правобережної України: реалізатори імперських практик (1797 – 1831). Evropský filozofický a historický diskurz, 1 (6). pp. 11-18.

Шевчук, Андрій (2020) Соціальне значення діяльності повітових судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 31 (4). pp. 108-115. ISSN 2663-5992

Шевчук, Андрій (2020) Судове вреґулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1797–1840 рр.). Український історичний журнал (4). pp. 29-45. ISSN 0130-5247

Шевчук, Андрій (2020) Цивільні департаменти головних судів Правобережної України (1797 – 1831): імперські практики у річпосполитівській судовій традиції. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. pp. 17-29. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Вінницький та Брацлавський повітові межові суди (1814-1840): проблеми формування суддівського корпусу. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 89-97.

Шевчук, Андрій (2019) Нотаріальна діяльність цивільних департаментів губернських головних судів Правобережної України (1797-1831 рр.). Житомиру — 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 401-408.

Шевчук, Андрій (2019) Повітові межові суди Подільської губернії (1814–1840): заснування, структура, кадровий склад та соціальний портрет. Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія (24). pp. 150-163.

Шевчук, Андрій (2019) Подільський губернський апеляційний нормальний суд (1818-1840): заснування, кадровий склад і соціальний портрет. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 43-55. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2019) Принципи діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1791-1831 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст..: зб.нау.праць./Національна академія наук України, Інститут історії України (29). pp. 157-183.

Шевчук, Андрій (2019) Соціальне значення діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 9-19. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Соціальний портрет підкоморія Правобережної України (1797-1832 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 9-18. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Соціальні портрети коморника та возного підкоморського суду на Правобережній Україні (1797-1832). Бердичівська земля як феномен європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (58). pp. 519-526.

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція підкоморських судів Правобережної України (1797-1832) та їх соціальне значення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 30(69) (2). pp. 99-110.

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція та соціальне значення межових судів Подільської губернії (1814-1840 рр.). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія. Історичні науки, 30(69) (3). pp. 93-105.

Шевчук, Андрій (2018) Боротьба фіскалів і влади за контроль над судовою системою західних губерній Російської Імперії (1799 р.). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (4 (24)). pp. 82-86. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2018) Волинський надвірний суд (1798–1801): заснування, структура та діяльність. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. (28). pp. 179-202.

Шевчук, Андрій (2018) Залежність складу підкоморських судів Правобережної України від російської влади (1797–1831). Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 10-13.

Шевчук, Андрій (2018) Кадровий склад підкоморських судів правобережної України (1797–1832). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 182-200. ISSN 2518-7694

Шевчук, Андрій (2015) З нестандартним підходом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 311-312. ISSN 2076-6173

Шевчук, Андрій (2013) Мовне питання в діяльності судів Волинської губернії переходового періоду (кінець ХVІІІ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 12-14.

Шевчук, Андрій (2012) Інтеграція інституції адвокатури Речі Посполитої до російської судової системи Правобережної України наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 96-105. ISSN 1729360Х

Шевчук, Андрій (2011) Інтеграція річпосполитівського інституту адвокатури до російської судової системи на Волині наприкінці ХVIІІ – в першій половині ХІХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико - краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 103-105.

Міщук, С. М. and Шевчук, Андрій (2011) Історичний факультет Житомирського державного університету імені Івана Франка: до історії заснування. Волинські історичні записки (6). pp. 6-10.

Шевчук, Андрій (2011) Довідкове джерело для нових досліджень. Архіви України. Науково-практичний журнал. (5). pp. 237-239.

Шевчук, Андрій (2010) Судова влада в Російській імперії першої половини ХІХ ст.: історіографічний огляд. Волинські історичні записки (4). pp. 69-81.

Шевчук, Андрій (2010) Формування дворянського станового суду в українських губерніях Російської імперії. Науковий журнал. "Історія. Філософія. Релігієзнавство". (1-2). pp. 61-69.

Шевчук, Андрій (2009) Волинська історико-краєзнавча конференція. Волинські історичні записки, 2.

Швидак, Олег and Шевчук, Андрій and Міщук, Г. А. (2009) Житомирський державний університет імені Івана Франка: перші сторінки історії (1919-1922). Волинські історичні записки, 2.

Шевчук, Андрій (2009) Створення міського станового суду в українських губерніях Російської імперії за реформою 1775 року. Волинські історичні записки, 3. pp. 27-38.

Швидак, Олег and Міщук, С. М. and Шевчук, Андрій (2008) Житомирський державний університет імені Івана Франка: історія заснування. Волинські історичні записки, 1. pp. 226-230.

Шевчук, Андрій (2008) Земельний устрій чиншовиків Волинської губернії за законом 1886 р.: політика царської влади стосовно національної меншини. Волинські історичні записки, 1. pp. 142-150.

Шевчук, Андрій (2008) Клірові відомості як джерело з генеалогії населення Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: інформативне наповнення та стан збереження. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (4). pp. 106-109.

Шевчук, Андрій (2008) Поміщицькі господарства Волинської губернії після Селянської реформи 1861 р. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (1). pp. 167-170.

Шевчук, Андрій (2007) Волинський дворянський комітет: турбота про майбутнє кріпаків чи захист інтересів поміщиків (1858-1859)? Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Каиянець-Подільський: Оіюм, 2007. - Т.17: На пошану професора В.П. Газіна.. pp. 186-193.

Шевчук, Андрій (2007) Селянські господарства Волинської губернії другої половини ХІХ ст.: проблеми розвитку. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (5). pp. 164-168.

Шевчук, Андрій (2004) Вільні люди Волинської губернії XIX - початку XX ст.: національний аспект при влаштуванні земельного устрою. Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки, 13. pp. 277-287.

Monograph

Шевчук, Андрій (2022) Судова влада в житті суспільства Правобережної України (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.). Other. Видавець Євенок О. О..

Conference or Workshop Item

Шевчук, Андрій (2012) Російське бачення судової системи на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Book

Шевчук, Андрій (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Всесвітня історія (нова історія країн Європи та Америки) частина ІІ». Житомир: Вид-во О. О. Євенок.

Thesis

Шевчук, Андрій (2006) Селянська реформа 1861 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губернії. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

This list was generated on Sun Oct 2 13:58:17 2022 EEST.