Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | Г | К | О | П | С | Ш | Щ
Number of items: 22.

Є

Євченко, В. В. (2008) Основні семантико-функціональні характеристики готських претерито-презентних дієслів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 172-176.

Євченко, В. В. (2008) Робота над лексичним матеріалом художнього тексту як один із основних етапів формування мовного й мовленнєвого компонентів комунікативної компетенції (на матеріалі книг для домашнього читання). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 215-219.

А

Андрушенко, О. Ю. (2008) Реалізація функціонально-семантичної категорії інструментальності в англійській мові VII-XVII ст. Other thesis, Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Б

Байда, М. В. (2008) Формування креативного мислення учнів старшої школи за допомогою текстів домашнього читання. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (5).

Байда, М. В. (2008) Формування усної комунікації студентів початкового етапу ВНЗ за допомогою комунікативних ігор. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційцних освітніх технологій (6).

Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. and Барало, Л. В. (2008) Формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя початкової школи як складової іншомовної комунікативної компетенції. Вісник ЖДУ імені Івана Франка (39). pp. 97-100.

Г

Гаращук, Л. А. (2008) Деякі проблеми формування фонологічної компетенції у процесі навчання англійської мови у ВНЗ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 99-102.

Гирин, О. В. (2008) Інтенсифікатор self як джерело становлення системи зворотних займенників у англійській мові. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія філологія, 11 (2). pp. 42-44.

Гирин, О. В. (2008) Структура зворотних займенників в англійській мові у синхронному та діахронному аспектах. Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. (14). pp. 91-95.

Гирин, О. В. (2008) Формант -self: наслідки розвитку давньоанглійського прикметника в середньоанглійський іменник. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 205-208.

К

Калініна, Л. В. and Калінін, В. О. (2008) Контекстне включення майбутнього вчителя іноземної мови в процес формування його професійної компетентності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 61-64.

Калініна, Л. В. and Петранговська, Н. Р. and Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. and Самойлюкевич, І. В. and Гуманкова, О. С. and Барало, Л. В. and Жиляєва, Ю. М. and Волощук (Мормуль), А. М. and Литньова, І. Ф. and Копетчук, В. А. (2008) ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ IHO3EMHOЇ МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Калініна, Л. В. and Самойлюкевич, І. В. (2008) Glossary. In: English Smart: підручник для 7-го класу спеціалізованих навчальних закладів. К.: Наш час.

О

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2008) Англійські оказіоналізми-композити у художньому дискурсі: лінгвопрагматичний аспект. Вісник. Збірник наукових статей Київського Міжнародного Університету. Серія: Іноземна філологія (5). pp. 12-24.

П

Петранговська, Н. Р. (2008) Педагогічна практика студентів-магістрантів як одна із складових навчально-виховної діяльності у вищій школі). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). 75 -78.

С

Савчук, І. І. (2008) Фреймове втілення ситуації суперництва в англомовному художньому тексті з лінійною композицією. Нова філологія (26). pp. 144-148.

Сингаївська, А. В. and Гаращук, Л. А. (2008) Вільям Сомерсет Моем. Вибрані твори. [Teaching Resource]

Ш

Шиленко, О. А. (2008) Термін-фразеологізм: проблеми визначення. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 5 ч. (75). pp. 329-334.

Шиленко, О. А. (2008) Фразеотерміни як наслідок процесу фразеологізації в англійських фахових мовах. Нова філологія. Збірник наукових праць (31). pp. 171-174.

Щ

Щерба, Н. С. (2008) МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТРАТЕГІЧНОЇ (ДІЯЛЬНІСНОЇ) КОМПЕТЕНЦІЇ. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. pp. 339-389.

Щерба, Н. С. (2008) Моніторинг готовності майбутніх учителів іноземних мов до формування в учнів стратегічної (діяльнісної) компетенції. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 510-516.

Щерба, Н. С. (2008) Наукові підходи до побудови моделі іншомовної стратегічної компетенції учня загальноосвітньої школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 211-214. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Jun 5 10:21:45 2020 EEST.