Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Ж | О | Р | Ш | Щ
Number of items: 12.

Б

Байда, М. В. (2009) ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ ОСВІТИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ. Ценностные приоритеты образования ХХІ века: европейский вектор развития высшей школы (23). pp. 24-28.

Березенська, Л. І. and Сіваєва, Н. П. (2009) Створення реальних передумов для формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в умовах методичної майстерні. Наукові записки (3). pp. 230-232.

Г

Гирин, О. В. (2009) Кількісний метод для дослідження структури зворотних займенників у давньоанглійській мові. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009: матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11. pp. 18-21.

Ж

Жуковська, В. В. (2009) Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

О

Омельченко, Л. Ф. and Жихарєва, О. О. and Соловйова, Л. Ф. (2009) Аксіологічний аспект телескопії в англомовному дискурсі. Іноземна філологія (6). pp. 13-26.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. (2009) Композитологія в дискурсивному просторі англійської мови. Філологічні трактати, 1 (2). pp. 128-136.

Омельченко, Л. Ф. and Соловйова, Л. Ф. and Мороз, Т. М. (2009) Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі. Англійські композитні імена дії з формантом -ing в дискурсивній парадигмі (19). pp. 138-147.

Р

Рудик, І. М. (2009) Маніпуляції в українському політичному дискурсі: «Газова війна», «Інформаційна війна» і «Російсько-грузинський конфлікт». Вісник Харківського національного університету. (848). pp. 82-86.

Ш

Шиленко, О. А. (2009) Фразеологізація в англійській фахові мові астрономії. Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць: Германська філологія. pp. 299-304.

Шиленко, О. А. (2009) Фразеологізація в англійській фаховій мові машинобудування. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: Філологічні науки. Мовознавство (6). pp. 530-533.

Щ

Щерба, Н. С. (2009) Стратегічна компетенція у підготовці майбутнього вчителя (на матеріалі англійської мови). [Teaching Resource]

Щерба, Н. С. (2009) Технологія підготовки майбутнього вчителя до формування в учнів іншомовної стратегічної (діяльнісної) компетенції. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики. pp. 256-280.

This list was generated on Fri Oct 18 09:03:34 2019 EEST.