Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Intercultural Communication and Foreign Language Education" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items: 65.

Є

Євченко, В. В. (2016) Teaching Critical Thinking in the Framework of the Argumentation Theory at Text-based Lessons for Learners of English. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

А

Апалат, Г. П. (2016) Текст-інтерв’ю сучасної англомовної преси як вторинний текст. Матеріали он-лайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Б

Барабашова, А. Г. (2016) Інформаційна структура речень з адвербами þa та þonne у давньоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Барановський, Р. С. (2016) Логически обусловленная модель сложноподчиненных предложений с семантикой терминологического толкования. Матеріали он-лайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

В

Ведмедко, Т. О. (2016) Кіберпростір та його складові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Власюк, О. А. (2016) Відеоматеріал як засіб формування аудитивної компетенції учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Г

Гаращук, Л. А. and Голубовська, І. В. (2016) Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах. Матеріали онлайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Гиненко, Д. В. (2016) Методичні підходи до вивчення іноземних мов у школах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Гончарук, А. І. (2016) Шляхи розвитку креативності на уроках іноземної мови учнів середнього етапу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Грабчук, О. А. (2016) Лексика на позначення сміху в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Д

Денисовець, І. М. (2016) Особливості творення оказіональних назв технічних засобів та винаходів у творах сучасних українських дитячих письменників. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Дубова, Ю. С. (2016) Communicative approach to teaching. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Думчак, І. М. and Белицька, О. О. (2016) Структурні особливості концепту ЧОЛОВІК (на матеріалі роману Джін Плейді “The Bastard King”). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Ж

Жуковська, В. В. (2016) Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу). МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

З

Забродська, К. Р. (2016) Інформаційно-структурне навантаження давньоанглійського простого речення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

К

Калінін, В. О. and Калініна, Л. В. and Горобченко, Н. В. and Папіжук, В. О. and Щерба, Н. С. (2016) Організація і проведення літніх мовних таборів як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Кардаш, О. М. (2016) Особливості розвитку лексичної компетенції учнів основного етапу засобами електронного додатку LearningApps. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Козел, А. П. (2016) Засоби вираження імпліцитного заперечення в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Комар, О. С. (2016) Роль ситуативних завдань у формуванні мовленнєвої культури студентів на заняттях з іноземної мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Кручко, А. А. (2016) Структура та функціонування комплексів з безособовими формами дієслова в англійській мові XVІ століття. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кузьменко, О. Ю. (2016) Меліоративна оцінка адресата в англомовному. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 13.05.2016, ЖДУ імені Івана Франка.

Кузьменко, О. Ю. (2016) Оцінка як прагматична категорія. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Курта, Ю. С. (2016) Лексико-граматичні особливості наукового дискурсу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Куценко, Д. М. (2016) Етапи навчання іншомовного читання учнів основного етапу засобами електронного навчального середовища Easygenerator. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Л

Лапухіна, Ю. В. (2016) Семантичні та структурні особливості фразеологічних одиниць із соматичним компонентом (на матеріалі англійської та французької мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лозко, О. В. (2016) Лексичні та граматичні особливості перекладу текстів з харчової промисловості. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Лукашенко, О. О. (2016) Особливості вербалізації емоції страху в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лялюк, Я. М. (2016) Діахронічне дослідження лексики біблійних текстів в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лісниченко, А. П. (2016) Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів англійської мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

М

Матушевська, Н. В. (2016) Мовна маніпуляція як різновид маніпулятивного впливу. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Матушевська, Н. В. (2016) Особливості мовленнєвого впливу. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 13.05.2016, ЖДУ імені Івана Франка.

Матушевська, Н. В. (2016) Ситуація спокуси крізь призму комунікативних стратегій та тактик. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (145). pp. 270-276.

Мережана, О. М. (2016) Особливості відад’єктивної конверсії в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мулярчук, І. М. (2016) Семантична класифікація дієслів, що вживаються у конструкції ‘get-passive’ (на матеріалі Британського національного корпусу). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мінцис, Е. Є. (2016) Лінгвостилістичні особливості юридичного трилера (на матеріалі роману Джона Грішема «The Client»). МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Мінцис, Ю. Б. (2016) Демінутивність з позиції теорії мовленнєвих актів. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Мінцис, Ю. Б. and Панко, Я. В. (2016) Лексико-стилістичні особливості перекладу літературної казки “Матильда” Роальда Дала. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

О

Омельченко, М. В. (2016) Вербалізація стратегії самопрезентації в англомовному академічному промодискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Осипчук, М. О. (2016) Композиційні особливості мовленнєвого жанру «наукова стаття» (на матеріалі англомовних статей з корпусної лінгвістики). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

П

Папіжук, В. О. (2016) Тестування як засіб оцінки знань з французької мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Пилячик, Н. Є. (2016) Фреймовий концепт ЯВИЩА ПРИРОДИ як об’єкт дослідження у рамках когнітивної лінгвістики. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Пилячик, Н. Є. and Креховецька, І. О. (2016) Лексикографічна презентація концепту TEACHER в англомовній картині світу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Пономарьова, О. А. (2016) Категорія професійного діяча, її сутність та структуризація. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Р

Рудик, І. М. (2016) Соціально-культурні складові інтерпретації мовчання. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Рєзанова, М. В. (2016) Особливості синтаксису роману Д. Брауна «Код да Вінчі»: перекладацький аспект. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

С

Савчук, І. І. (2016) Динамічна реалізація непослідовних подій макроситуації в англомовному художньому тексті з багатомірною композицією. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Савчук, І. І. (2016) Суперництво в сучасній англомовній картині світу : монографія. Other. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Свінціцька, Ю. Ф. (2016) Семантичні особливості фразеологічних одиниць з власними назвами (на матеріалі англійської та французької мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Смірнова, Л. Л. (2016) Методичні аспекти навчання перекладу на немовних факультетах. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Соловйова, Л. Ф. (2016) Метафора і метонімія в семантиці предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу " – ЖДУ імені Івана Франка, 13 травня 2016 р..

Соловйова, Л. Ф. (2016) Предикативи оцінки як одиниці вторинної номінації у сучасній англійській розмовній мові. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Т

Терещенко, В. Я. (2016) Персонажний дискурс через призму мовної особистості. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Терук, Дмитро (2016) Комунікативний простір журналіста у дискурсі новин. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Тимошенко, Н. С. (2016) Звертання у структурі спонукального речення. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Тищенко, О. В. (2016) Суб'єктивна модальність політичного дискурсу (на матеріалі сучасних англомовних ЗМІ). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Трайніч, В. О. (2016) Семантичні особливості фразеологічних одиниць із зоосемічним компонентом (на прикладі англійської та французької мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Ф

Фурман, Д. В. (2016) Граматичні та лексико-граматичні особливості вираження впевненості в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Фурсова, Л. І. (2016) Системні характеристики сучасної англійської економічної термінології у площині семантичної взаємодії термінів і загальної лексики. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Ц

Цюник, Г. М. (2016) Використання зіставного (контрастивного) методу при вивченні французької мови як третьої іноземної. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Ч

Чайківська, А. В. (2016) Семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини (на матеріалі англійської, французької та української мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Ш

Шилюк, В. В. (2016) Маркери применшення категоричності висловлення як засоби соціолінгвістичної ідентифікації мовця в усному американському академічному дискурсі. Asian Journal of Scientiic and Educational Research, 19 (1). pp. 330-336.

Шомко, А. В. (2016) Ефективність використання медіа освітніх технологій у формуванні комунікативної компетентності учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Щ

Щерба, Н. С. (2016) Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Я

Яковчук, М. В. (2016) Функціонування for-to-infinitive в давньоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Яриновська, А. А. (2016) Загальна характеристика основних засобів вираження майбутньої дії в ранньо-ново-англійському періоді на матеріалі творчості Вільяма Шекспіра. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

This list was generated on Thu Aug 18 16:39:18 2022 EEST.