Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 63.

Article

Євченко, В. В. (2016) Teaching Critical Thinking in the Framework of the Argumentation Theory at Text-based Lessons for Learners of English. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Апалат, Г. П. (2016) Текст-інтерв’ю сучасної англомовної преси як вторинний текст. Матеріали он-лайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Барабашова, А. Г. (2016) Інформаційна структура речень з адвербами þa та þonne у давньоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Барановський, Р. С. (2016) Логически обусловленная модель сложноподчиненных предложений с семантикой терминологического толкования. Матеріали он-лайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Ведмедко, Т. О. (2016) Кіберпростір та його складові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Власюк, О. А. (2016) Відеоматеріал як засіб формування аудитивної компетенції учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Гаращук, Л. А. and Голубовська, І. В. (2016) Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах. Матеріали онлайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Гиненко, Д. В. (2016) Методичні підходи до вивчення іноземних мов у школах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Гончарук, А. І. (2016) Шляхи розвитку креативності на уроках іноземної мови учнів середнього етапу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Грабчук, О. А. (2016) Лексика на позначення сміху в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Денисовець, І. М. (2016) Особливості творення оказіональних назв технічних засобів та винаходів у творах сучасних українських дитячих письменників. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Дубова, Ю. С. (2016) Communicative approach to teaching. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Думчак, І. М. and Белицька, О. О. (2016) Структурні особливості концепту ЧОЛОВІК (на матеріалі роману Джін Плейді “The Bastard King”). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Жуковська, В. В. (2016) Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу). МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Забродська, К. Р. (2016) Інформаційно-структурне навантаження давньоанглійського простого речення. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кардаш, О. М. (2016) Особливості розвитку лексичної компетенції учнів основного етапу засобами електронного додатку LearningApps. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Козел, А. П. (2016) Засоби вираження імпліцитного заперечення в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Комар, О. С. (2016) Роль ситуативних завдань у формуванні мовленнєвої культури студентів на заняттях з іноземної мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Кручко, А. А. (2016) Структура та функціонування комплексів з безособовими формами дієслова в англійській мові XVІ століття. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Кузьменко, О. Ю. (2016) Оцінка як прагматична категорія. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Курта, Ю. С. (2016) Лексико-граматичні особливості наукового дискурсу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Куценко, Д. М. (2016) Етапи навчання іншомовного читання учнів основного етапу засобами електронного навчального середовища Easygenerator. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лапухіна, Ю. В. (2016) Семантичні та структурні особливості фразеологічних одиниць із соматичним компонентом (на матеріалі англійської та французької мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лозко, О. В. (2016) Лексичні та граматичні особливості перекладу текстів з харчової промисловості. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Лукашенко, О. О. (2016) Особливості вербалізації емоції страху в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лялюк, Я. М. (2016) Діахронічне дослідження лексики біблійних текстів в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Лісниченко, А. П. (2016) Формування рефлексивних умінь майбутніх учителів англійської мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Матушевська, Н. В. (2016) Мовна маніпуляція як різновид маніпулятивного впливу. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Матушевська, Н. В. (2016) Ситуація спокуси крізь призму комунікативних стратегій та тактик. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки (145). pp. 270-276.

Мережана, О. М. (2016) Особливості відад’єктивної конверсії в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мулярчук, І. М. (2016) Семантична класифікація дієслів, що вживаються у конструкції ‘get-passive’ (на матеріалі Британського національного корпусу). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Мінцис, Е. Є. (2016) Лінгвостилістичні особливості юридичного трилера (на матеріалі роману Джона Грішема «The Client»). МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Мінцис, Ю. Б. (2016) Демінутивність з позиції теорії мовленнєвих актів. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Мінцис, Ю. Б. and Панко, Я. В. (2016) Лексико-стилістичні особливості перекладу літературної казки “Матильда” Роальда Дала. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Омельченко, М. В. (2016) Вербалізація стратегії самопрезентації в англомовному академічному промодискурсі. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Осипчук, М. О. (2016) Композиційні особливості мовленнєвого жанру «наукова стаття» (на матеріалі англомовних статей з корпусної лінгвістики). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Папіжук, В. О. (2016) Тестування як засіб оцінки знань з французької мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Пилячик, Н. Є. (2016) Фреймовий концепт ЯВИЩА ПРИРОДИ як об’єкт дослідження у рамках когнітивної лінгвістики. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Пилячик, Н. Є. and Креховецька, І. О. (2016) Лексикографічна презентація концепту TEACHER в англомовній картині світу. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Пономарьова, О. А. (2016) Категорія професійного діяча, її сутність та структуризація. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Рудик, І. М. (2016) Соціально-культурні складові інтерпретації мовчання. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Рєзанова, М. В. (2016) Особливості синтаксису роману Д. Брауна «Код да Вінчі»: перекладацький аспект. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Савчук, І. І. (2016) Динамічна реалізація непослідовних подій макроситуації в англомовному художньому тексті з багатомірною композицією. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Свінціцька, Ю. Ф. (2016) Семантичні особливості фразеологічних одиниць з власними назвами (на матеріалі англійської та французької мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Смірнова, Л. Л. (2016) Методичні аспекти навчання перекладу на немовних факультетах. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Соловйова, Л. Ф. (2016) Метафора і метонімія в семантиці предикативів оцінки у сучасній англійській мові. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу " – ЖДУ імені Івана Франка, 13 травня 2016 р..

Соловйова, Л. Ф. (2016) Предикативи оцінки як одиниці вторинної номінації у сучасній англійській розмовній мові. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Терещенко, В. Я. (2016) Персонажний дискурс через призму мовної особистості. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Терук, Дмитро (2016) Комунікативний простір журналіста у дискурсі новин. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Тимошенко, Н. С. (2016) Звертання у структурі спонукального речення. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Тищенко, О. В. (2016) Суб'єктивна модальність політичного дискурсу (на матеріалі сучасних англомовних ЗМІ). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Трайніч, В. О. (2016) Семантичні особливості фразеологічних одиниць із зоосемічним компонентом (на прикладі англійської та французької мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Фурман, Д. В. (2016) Граматичні та лексико-граматичні особливості вираження впевненості в сучасній англійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Фурсова, Л. І. (2016) Системні характеристики сучасної англійської економічної термінології у площині семантичної взаємодії термінів і загальної лексики. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Цюник, Г. М. (2016) Використання зіставного (контрастивного) методу при вивченні французької мови як третьої іноземної. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Чайківська, А. В. (2016) Семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення рис характеру людини (на матеріалі англійської, французької та української мов). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Шомко, А. В. (2016) Ефективність використання медіа освітніх технологій у формуванні комунікативної компетентності учнів старшої школи. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Щерба, Н. С. (2016) Можливості використання веб-квестів у підготовці майбутніх учителів до реалізації практичної мети навчання іноземної мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Яковчук, М. В. (2016) Функціонування for-to-infinitive в давньоанглійській мові. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Яриновська, А. А. (2016) Загальна характеристика основних засобів вираження майбутньої дії в ранньо-ново-англійському періоді на матеріалі творчості Вільяма Шекспіра. Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації.

Monograph

Савчук, І. І. (2016) Суперництво в сучасній англомовній картині світу : монографія. Other. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Conference or Workshop Item

Кузьменко, О. Ю. (2016) Меліоративна оцінка адресата в англомовному. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 13.05.2016, ЖДУ імені Івана Франка.

Матушевська, Н. В. (2016) Особливості мовленнєвого впливу. In: Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича, 13.05.2016, ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Tue Oct 15 11:52:39 2019 EEST.