Items where Division is "Faculty of History > Department of Special Historical Disciplines and Law Studies" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | З | М | Н | П | Я
Number of items: 30.

А

Арешонков, В. Ю. (2012) Трансформація змісту шкільної суспільствознавчої освіти в Україні на початку 20-х рр. ХХ ст.: уроки для сьогодення. Молодь і ринок (3). pp. 91-95.

Б

Бабінська, Марина (2012) Князівські роди Правобережної України в дослідженнях Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908 - 1939 рр.). Часопис української історії (23). pp. 98-102.

Бабінська, Марина (2012) Правобережна Україна в дослідженнях Зигмунта Люби-Радзимінського (1843-1928). Часопис української історії. (24). pp. 133-138.

Бабінська, Марина (2012) Україна в історичних дослідження Оскара Галецького. Гуржіївські історичні читання (5). pp. 13-15.

В

Вигівська, Оксана (2012) Підприємницька діяльність купчих, на прикладі Волинської губернії у кінці ХVІІІ - другій половині ХІХ ст. Грані:Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (3(8)). pp. 35-39.

Вигівська, Оксана (2012) Солдатка: правові реалії та повсякденне життя в період рекрутчини в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. (на матеріалах Волинської губернії). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Вигівська, Оксана (2012) Соціальна мобільність міщанок у першій половині ХІХ ст. на прикладі Волині. Інтелігенція і влада:громадсько-політичний науковий збірник. (26). pp. 14-25.

З

Зосімович, Олена (2012) Організація адвокатури в Речі Посполитій (ХVІ – ХVІІІ ст). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Зосімович, Олена (2012) Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних сисків). Гуржіївські історичні читання (5). pp. 204-207.

М

Магась-Демидас, Ю. І. (2012) Перші споживчі товариства в Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Маркевич, О. В. (2012) Адміністративний портрет волинського губернатора А. П. Римського-Корсакова. Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ ст.: Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції / Голов. ред. М. Ю. Костриця. Науковий збірник «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. (47). pp. 113-116.

Маркевич, О. В. (2012) Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (5). pp. 201-204.

Маркевич, О. В. (2012) Губернське правління як місцева державна установа кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії). Український історичних журнал (3). pp. 89-106.

Маркевич, О. В. (2012) До питання про діяльність державних установ Волинської губернії переходового періоду (кінець ХVІІІ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Маркевич, О. В. (2012) Канцелярія волинського губернатора першої половини ХІХ століття: склад, структура, повноваження. Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць. pp. 147-154.

Маркевич, О. В. (2012) Повноваження волинського губернатора внаслідок польського Листопадового повстання 1830 року. Матеріали ІV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 18-19 листопада 2011 р.): Збірник наукових праць. pp. 52-54.

Маркевич, О. В. (2012) Формування мережі поштових установ Волинської губернії та річпосполитський досвід. Україна і Польща: історичне сусідство: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. pp. 206-212.

Н

Новик, В. А. (2012) Поліція Волинської губернії до 1917 р. (на прикладі м. Житомира). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Новик, М. К. (2012) З історії вітчизняних моделей самоврядного управління. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року , м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка.

П

Падалко, А. І. (2012) Громадська та культурно-освітня діяльність Тадея Рильського (1841-1902 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Я

Ярмошик, Іван (2012) Історико-краєзнавчі дослідження Волині Тадеуша Стецького (1839 - 1888 рр.). Часопис української історії (24). pp. 121-125.

Ярмошик, Іван (2012) Історія уніатської (греко-католицької) церкви в дослідженнях Едварда Ліковського ( 1836 – 1915 рр). Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича (9). pp. 328-334.

Ярмошик, Іван (2012) Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 83 (3). pp. 3-7. ISSN ISSN 2077-1800

Ярмошик, Іван (2012) Господарське життя Волинського регіону у працях польських дослідників ХІХ - першої третини ХХ ст. Часопис української історії (23). pp. 93-97.

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження польськими авторами першої половини ХІХ ст. розвитку освітніх процесів на Волині. Інтелігенція і влада.Громадсько-політичний науковий збірник (24). pp. 191-202.

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження історії України польським істориком Владиславом Томкевичем (1899 – 1982 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (66). pp. 288-295. ISSN 2076-1554

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. Гуржіївські історичні читання (5). pp. 69-72.

Ярмошик, Іван (2012) Українська православна церква в дослідженнях польського історика Яна Фіялека (1864 – 1936 рр). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, ХХХІV. pp. 146-150.

Ярмошик, Іван (2012) Українське козацтво першої половини ХVІІ ст. у дослідженнях польського історика В. Томкевича (1899 – 1982 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка .

Ярмошик, Іван (2012) Чуднівська військова кампанія 1660 р в історії України. Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини. pp. 128-132.

This list was generated on Sun Jun 24 06:19:00 2018 EEST.