Items where Division is "Faculty of History > Department of Special Historical Disciplines and Law Studies" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | Г | К | М | Н | П | Р | С | Х | Ш | Я
Number of items: 32.

А

Арешонков, В. Ю. (2014) Дезінтеграція змісту шкільного суспільствознавства (1975–1986 рр.). Історико-педагогічний альманах (2). pp. 49-55.

Арешонков, В. Ю. (2014) Методологічні засади дослідження змісту шкільної суспільствознавчої освіти України ХХ століття. Педагогічний дискурс. Збірник наукових праць Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (16). pp. 18-23.

Арешонков, В. Ю. (2014) Науково-методичні підходи до формування інтегрованого змісту предмета «Людина і суспільство» в 90-х роках ХХ ст. Педагогічний дискурс (17). pp. 9-14.

Арешонков, В. Ю. (2014) Проблемы совершенствования школьного обществоведческого образования в Украине и пути их решения. Вестник ВГУ имени П.М. Машерова (5(83)). pp. 104-109.

Арешонков, В. Ю. (2014) Розвиток змісту гімназійного суспільствознавства на початку ХХ століття. Освіта та педагогічна наука (1(162)). pp. 66-73.

Б

Біла, О. М. (2014) Історія козацтва на сторінках волинської періодики ХІХ - початку ХХ століття. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 266-276.

Біла, О. М. (2014) Образ України на сторінках Волинської періодики (ХІХ – поч. ХХ ст.). І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового. Науковий збірник. (1). pp. 198-204.

Біла, О. М. (2014) Публікації про українську народність у Волинській періодиці на зламі ХІХ – ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: Історія / За аг. ред. проф. І. С. Зуляка., 2 (1). pp. 194-200.

Біла, О. М. (2014) Українсько-польсько-російські відносини у висвітленні волинської періодики ХІХ - поч. ХХ ст. Схід (5(131)). pp. 62-68. ISSN 1728-9343

В

Васильківський, О. Л. (2014) Історія України в історіографічних джерелах кінця XVII – XVIII cт. [Experiment]

Г

Гутівська, Ю. О. (2014) Мемуарна література другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. [Experiment]

Гутівська, Ю. О. (2014) Українське козацтво в поглядах Якова Собєського (1588 – 1646). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 291-295.

К

Ковтуненко, Ольга (2014) Деулинське перемир’я 1618 року у світлі російської історіографії ХІХ століття. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 252-256.

Ковтуненко, Ольга (2014) Російські історики ХІХ століття про Деулинське перемир’я 1618 року. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 126-128.

М

Магась, В. and Магась-Демидас, Ю. І. (2014) Боротьба за професійні права та політичні свободи організацій Всеросійського союзу поштово-телеграфних чиновників в Україні (1905-1908 рр.). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 32-34.

Маркевич, О. В. (2014) Губернаторські ревізії як дієвий механізм місцевого контролю (на прикладі Волинської губернії). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 141-144.

Маркевич, О. В. (2014) Законодавчі ініціативи губернської адміністрації Волині першої половини ХІХ століття. Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). (9). pp. 42-45.

Музиченко, Т. В. (2014) Страхова справа у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. [Experiment]

Н

Новик, В. А. (2014) Правове забезпечення попередження насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми. Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). (9). pp. 16-22. (Unpublished)

Новик, М. К. (2014) До історії першого проекту кодексу з українського права. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 129-131.

Новик, М. К. (2014) Політико-правові засади права громадян на звернення. Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). (9). pp. 26-29. (Unpublished)

П

Падалко, А. І. (2014) Історія України в працях В. Коховського (1633 – 1700 рр.). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 121-123.

Падалко, А. І. (2014) Право на звернення: проблеми реалізації. Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). (9). pp. 29-31.

Р

Рудницька, О. П. (2014) Міжнародне законодавство про гарантійні виплати. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 10 квітня 2014 р.). pp. 180-182.

С

Скорик, О. В. (2014) Протестантизм в Україні у XVI – XVIII ст. [Experiment]

Х

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2014) Розвиток польської культури за правління Кабінету Міністрів української Держави 1918 р. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 39-41.

Ш

Шевчук, Богдан (2014) Правові аспекти стягнення акцизного збору зі спиртних напоїв на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). (9). pp. 55-56. (Unpublished)

Шевчук, Богдан (2014) Структура і повноваження казенної палати у дореформений період: історіографія питання. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 123-126.

Я

Ярмошик, Іван (2014) Волинський князь Роман Сангушко (бл. 1537 – 1571 рр.) в історії України та Речі Посполитої. І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового. Науковий збірник (1). pp. 278-282.

Ярмошик, Іван (2014) Православна церква на Волині у висвітленні польських дослідників ХІХ - поч. ХХ ст. Історія та сучасність Православ'я на Волині: матеріали V науково-практичної конференції (Луцьк, 11 листопада 2014 р.) (5). pp. 147-153.

Ярмошик, Іван (2014) Становище українських земель у світлі правових актів Люблінської унії 1569 р. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 110-113.

Ярмошик, Іван (2014) Українське козацтво першої чверті ХVІІ ст. у контексті Вільшанської та Роставицької угод. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 263-266.

This list was generated on Thu Jun 21 11:07:37 2018 EEST.