Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of the English Language and Primary ELT Methodology" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | З | К | М | О | П | С
Number of items: 20.

В

Вознюк, О. В. (2016) Системно-цільовий аспект холістичної парадигми освіти. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (25). pp. 4-10.

Г

Гаращук, К. В. and Гаращук, Л. А. (2016) Лексико-стилістичні особливості малої прози Уїльяма-Сомерсета Моема в лінгвокультурній площині. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова : збірник наукових праць. pp. 61-65.

Гуманкова, О. С. (2016) Реалізація диференційованого навчання в процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів англійської мови дошкільних навчальних закладів. Збірник наукових праць "Педагогічні науки" Херсонського державного університету.

Гуманкова, О. С. and Звєрєва, Т. Ю. (2016) Формування основ англомовної діалогічної мовленнєвої компетентності дошкільників на засадах використання інтерактивного підходу. Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі. pp. 41-44.

Д

Дєньгаєва, С. В. (2016) Postcrossing. Організація та проведення літніх мовних таборів як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою. pp. 130-133.

Дєньгаєва, С. В. (2016) Технологія "Photos for Captions". Організація та проведення літніх мовних таборів як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою: Навчально-методичний посібник. pp. 150-152.

З

Зимовець, О. А. (2016) Using Google Applications in the Process of Prospective Foreign Language Teachers’ Professional Training. Modern Communicative Methods of Teaching English. pp. 39-43.

Зимовець, О. А. (2016) Електронні тестові завдання як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: матеріали міжнарордої науково-практичної конференції. pp. 22-24.

Зимовець, О. А. (2016) Принципи формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Нові технології навчання, 2 (89). pp. 98-103.

К

Карпенко, Є. М. and Левченко, М. and Шкабара, С. (2016) To the Problem of the Formation of Lexical Competence of Primary School Children in English Lessons Using Critical Thinking Strategies and Auditive Aids. Актуальні проблеми в системі освіти.

Кравець, О. Є. (2016) Використання адаптивної технології як засобу формування професійної комунікації студентів немовних спеціальностей на заняттях з іноземної мови. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Кравець, О. Є. and Свириденко, І. М. (2016) Використання адаптивної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ при вивчені сучасних норм академічного письма. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 15-18. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Кравченко, Ю. Л. and Самойлюкевич, І. В. (2016) Using visualization techniques in the process of teaching comprehension to young learners. Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці.

М

Мазко, О. П. (2016) Language Teachers’ Interaction Culture: Intercultural Aspect. Modern Communicative Methods of Teaching English.

Мазко, О. П. and Мартинюк, О. Р. (2016) Психолого-лінгвістичні засади формування іншомовної писемної мовленнєвої компетентності учнів початкової школи. Сучасні тенденції і пріоритети компетентісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. праць.

Мартинюк, О. Р. and Мазко, О. П. (2016) The linguistic framework for teaching writing to young learners. Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. pp. 88-89.

Михайлова, О. С. (2016) Генеза становлення та компоненти моделі соціокультурного виховання майбутніх учителів. Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2016 в музеї Бориса Лятошинського в Житомирі : зб. статей. pp. 270-285.

О

Остапчук, О. Ю. and Самойлюкевич, І. В. (2016) Developing young learners` lexical competence according to the princeple of learner autonomy. Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. pp. 111-112.

П

Прохорова, С. М. (2016) Informal Education as a Source of Teacher Development. Life-long learning: the age factor in second/foreign language acquisition and learning.

С

Самойлюкевич, І. В. and Калініна, Л. В. (2016) Англійська мова: підручник для 8 класу для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. Генеза.

This list was generated on Wed Jul 6 03:24:57 2022 EEST.