Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of the English Language and Primary ELT Methodology" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 17.

Article

Гайдай, І. (2017) Усна народна творчість як засіб морального виховання учнів молодшого шкільного віку. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Гуманкова, О. С. (2017) Підготовка майбутніх учителів до використання технології диференційованого навчання на заняттях англійської мови в дошкільних навчальних закладах. International scientific and practical conference "Innovations and modern technology in the educational system: contribution of Poland and Ukraine": Conference Proceedings, May 5-6. pp. 85-88.

Гуманкова, О. С. (2017) Підготовка майбутніх учителів до використання інноваційних технологій навчання на заняттях англійської мови в дошкільних навчальних закладах. Za odbornu a jazykovu stranku prfspevkov zodpovedaju autori. Rukopis nepreśiel jazykovou upravou. pp. 114-116.

Дєньгаєва, С. В. (2017) Forming the professional competence of the future foreign languages` teachers by means of mediaeducation. Forming the professional competence of the future foreign languages` teachers by means of mediaeducation.

Коновальчук, І. М. (2017) Можливості задачного підходу в підготовці вчителів початкової школи до вирішення конфліктів дітей з батьками. Проблеми освіти.

Кравець, Валерія and Гужанова, Т. С. (2017) Народні звичаї та обряди як засіб формування національної самосвідомості учнів початкової школи. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Кравець, О. Є. (2017) Использование материальных и нематериальных форм представления учебной информации преподавателем вуза на занятиях иностранного языка. Современные тенденции развития науки и технологий. pp. 66-71. ISSN 2413-0869

Кравець, О. Є. (2017) Шляхи реалізації інформаційної взаємодії викладач – студенти на заняттях з іноземної мови з використанням авторської технології проектування навчальної інформації (комунікативна фаза). «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Кравець, О. Є. and Свириденко, І. М. (2017) Використання технології проектування навчальної інформації в ході дистанційного вивчення іноземної мови у ВНЗ на неспеціальних факультетах. Інформаційні технології і засоби навчання : період. наукове електрон. видання., 60 (4). pp. 195-204. ISSN 2076-8184

Кравець, О. Є. and Свириденко, І. М. (2017) Технологія розвитку культури публічного виступу студентів немовних факультетів іноземною мовою на професійну тематику. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. pp. 29-33. ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Мазко, О. П. (2017) Dialogic Pedagogy as a Conceptual Basis for the Formation of Prospective Foreign Language Teachers’ Pedagogical Interaction Culture. Vzdelávanie a Spoločnost‘ II.

Михайлова, О. С. (2017) Соціокультурне виховання молодших школярів засобами іноземної літератури. Соціокультурне виховання молодших школярів засобами іноземної літератури.

Михайлова, О. С. and Сидорчук, Д. В. (2017) Теоретичні основи використання драматико-педагогічних технологій у навчанні англійської мови дітей молодшого шкільного віку у центрах соціально-психологічної реабілітації. Професійна освіта в умовах іетеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць, 2. pp. 252-256.

Мілярчук, Н. (2017) Народна казка як засіб морального виховання молодшого школяра. Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти.

Самойлюкевич, І. В. (2017) Навчання професійно спрямованого говоріння майбутніх учителів англійської мови початкової школи. Зб. наук. праць Херсонського державного університету «Педагогічні науки» вип.78.

Book Section

Зимовець, О. А. and Прохорова, С. М. (2017) Інтегрована змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток». Розділ 1. In: Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів загальноосвітніх навчальних закладів. Вид. О. О. Євенок, м. Житомир, pp. 15-46.

Book

Самойлюкевич, І. В. and Забелло, Л. О. and Глібко, І. А. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Мазко, О. П. and Прохорова, С. М. (2017) Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови. О. О. Євенок, Житомир.

This list was generated on Thu Aug 18 14:11:12 2022 EEST.