Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Computer Science and Information Technology" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: З | К | С | Ф | Ш | Щ
Number of items: 14.

З

Зарицька, О. Л. (2006) Комп'ютерні тести з інформатики в системі дистанційного навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 76-80.

К

Карплюк, С. О. (2006) Порівняльна характеристика поглядів А.С.Макаренка та В.О.Сухомлинського на виховання особистості в колективі. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів 14-15 листопада 2006 р.. / за редакцією Березюк О.С., Власенко О.В., Осадчої З.А. – Житомир: В. pp. 169-174.

Карплюк, С. О. (2006) Проблема соціалізації особистості в колективі. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних технологій: Зб. наук. праць / За заг. ред. Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. – Вип. 3.. pp. 201-206.

Карплюк, С. О. (2006) Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в студентській академічній групі педагогічного ВНЗ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. – Вип. 9. – Київ. – 2006. – 440 с.,. pp. 421-429.

Кривонос, О. М. (2006) Основні методики формування творчих здібностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 14-18.

С

Спірін, О. М. (2006) Дидактичні засади організації навчального процесу за кредитними технологіями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 41-45.

Спірін, О. М. (2006) Основні характеристики декларативної моделі кредитно-модульної технології навчання вчителя інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (27). pp. 12-16.

Спірін, О. М. (2006) Процедурний підхід до проектування кредитно-модульної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 14-18.

Спірін, О. М. (2006) Фреймова модель кредитно-модульної системи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 9-13.

Сікора, Я. Б. (2006) Аналіз базових понять дослідження проблеми формування професійної компетентності майбутнього вчителя інформатики. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: [зб. наук. праць / за ред. О. А. Дубасенюк та ін.]. pp. 47-50.

Ф

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2006) Комп'ютерні технології навчання як запорука якісної освіти у світлі сучасних новітніх інформаційних досягнень. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 128-131. ISSN 2076-6173

Федорчук (Жуковська), А. Л. (2006) Профільна школа як умова рівного доступу до якісної освіти. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: збірник наукових праць / [редкол.: Калініна Л.В., Антонова О.Є.]. – Житомир, 2006. – Вип. 3. – С. 198-201, 1 (3). pp. 198-201.

Ш

Шимон, О. М. (2006) Конспект лекцій з інформатики. Частина 1. In: Конспект лекцій. ЖДУ. (Unpublished)

Щ

Щехорський, А. Й. (2006) Моделі планових беззбиткових обсягів виробництва. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу (3(6)). pp. 186-199.

This list was generated on Fri Aug 12 15:51:36 2022 EEST.