Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Botany, Biological Resources and Conservation of Biological Diversity" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | D | I | M | S | Б | Г | Д | К | М | П | Ч
Number of items: 24.

B

Baban, Іngole, Ravaіl, Singh, Sabyasachі, Sautya, Dovgal, I. V., Chatterjee, Taras (2010) Report of epibiont Thecacineta calix (Ciliophora: Suctorea) on deep-sea Desmodora (Nematoda) from the Andaman Sea, Indian Ocean. Marine Biodiversity Records, 3. pp. 1-3.

D

Dovgal, I. V. (2010) The Evolutionary Reorganization of Ontogeny and Origin of Multicellularity. Biology Bulletin, 37 (2). pp. 123-129.

Dovgal, I. V., Vargovіtsh, R. S. (2010) Troglobintic suctorian and apostome ciliates (Ciliophora): an overview. Natura montenegrina,Podgorica (9 (3)). pp. 265-274.

I

Ilse, Bartsch, Dovgal, I. V. (2010) A hydrothermal vent mite (Halacaridae, Acari) with a new Corynophrya species (Suctoria, Ciliophora), description of the suctorian and its distribution on the halacarid mite. European Journal of Protistology (46). pp. 196-203.

M

Marіño-Pérez, Ricardo, Mayén-Estrada, Rosaura, Dovgal, I. V. (2010) Periacineta mexicana n. sp. (Ciliophora, Suctoria, Discophryida), Epizoic on Mexican Backswimmers of the Genus Buenoa (Insecta, Hemiptera, Notonectidae). J. Eukaryot. Microbiol (57 (5)). pp. 435-443.

S

Shevchuк, S. Yu, Dovgal, I. V. (2010) Ecological spectrums of heterotrophic flagellates (protista) in water bodies of ukrainian polissya area. Vestnik zoologii (44 (4)). pp. 18-28.

Б

Барна, М. М., Грубінко, В. В., Курант, В. З., Волков, К. С., Дробик, Н. М., Парпан, В. І., Столяр, О. Б., Шуст, І. В., Хоменчук, В. О. (2010) Гідроекологія. Гідроекологія, 43 (2). Тернопільський педуніверситет ім. Володимира Гнатюка, pp. 1-584.

Барна, М. М., Грубінко, В. В., Курант, В. З., Волков, К. С., Дробик, Н. М., Парпан, В. І., Столяр, О. Б., Шуст, І. В., Хоменчук, В. О. (2010) Гідроекологія. Тернопільський педуніверситет ім. Івана Гнатюка, pp. 1-338.

Г

Гарбар, А. В., Чернишова, Т. М., Гарбар, Д. А. (2010) Кариотипы слизней (Mollusca, Gastropoda) фауны Украины. Международная конференция Кариосистематика беспозвоночных животных V. p. 35.

Д

Довгаль, И. В. (2010) Эволюционные перестройки онтогенеза и возникновение многоклеточности. Известия ран. Серия биологическая (2). pp. 159-166.

К

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадмію та цинку в організмі Planorbarius purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (4 (45)). pp. 54-61. ISSN 2078-2357

Киричук, Г. Є. (2010) Накопичення кадміюта цинку в організмі Planorbarius Purpura на фоні трематодної інвазії. Наукові записки Терноп. нац. пед. унів-та ім. В. Гнатюка. Серія: біологія (4(45)). pp. 54-61.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2010) Влияние трематодной инвазии и ионов цинка водной средына гематоцити и некоторые гематологические показатели Planorbarius purpura (Mollusca:Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Гидробиологический журнал, 46 (5). pp. 111-120. ISSN 0375-8990

Константиненко, Л. А. (2010) Залежність інтенсивності живлення перітрих (Ciliophora, Peritrichia) від гідрохімічних показників активного мулу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 45 (4). pp. 64-69. ISSN 2078-2357

Константиненко, Л. А. (2010) Сезонна динаміка чисельності та видового складу складу круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) в очисних спорудах. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 196-204.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Павловський, В. А., Памірський, М. С., Калінко, Ю. Ю., Памірський, П. М. (2010) Туристично-рекреаційні можливості регіону. Третя Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція. pp. 165-169.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2010) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ „ЗЕЛЕНОГО ГАЮ" ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ НА ЛЕСОВИХ ВІДСЛОНЕННЯХ СЛОВЕЧАНСЬКО - ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ. Конкурентноспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми та перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. pp. 212-214.

М

Межжерин, С. В., Титар, В. М., Гарбар, А. В., Гарбар, Д. А., Коршунова, Е. Д., Жалай, Е. И. (2010) Механизмы стабилизации гибридных зон у пресноводных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata): тестирование гипотез путем моделирования экологической ниши. Доповіді національної академії наук України (12). pp. 144-149. ISSN 1025-6415

П

Павловський, В. А., Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2010) Геологічний туризм як перспективний ресурс Житомирської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції.. pp. 165-169.

Пацюк, М. К. (2010) Голі лобозні амеби (Lobosea, Gymnamoebia) деяких водойм околиць м. Радомишль. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (43)). pp. 390-395. ISSN 2078-2357

Пацюк, М. К. (2010) Перші знахідки голих лобозних амеб (Lobozea, Gymnamoebia) в Житомирському Поліссі України. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів - 2010 (4). p. 37.

Першко, І. О. (2010) Особливості каріології представників родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) фауни України. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія. pp. 98-103.

Першко, І. О. (2010) Систематична структура родини Bithyniidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) з урахуванням конхіологічних, анатомічних і каріологічних ознак. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (52). pp. 126-131.

Ч

Чернишова, Т. М., Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А. (2010) Видовий склад та поширення підроду Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на території України. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (27). pp. 150-152.

This list was generated on Wed Dec 6 16:46:28 2023 EET.