Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Chemistry" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Y | Є | Б | В | Г | Д | З | Л | П | Р | С | Т | Я
Number of items: 24.

Y

Yanovsкa, Е. S. and Ryabchenкo, К. V. and Tertyкh, V. А. and Kіchкіruк, О. Yu. (2012) Сomplexing properties of silica gel-polyaniline composites with grafted heterocyclic azo reagents. Chemistry, Physics and Technology of Surfacе, 3 (4). pp. 439-447.

Є

Єременко, С. С. and Скумін, А. М. and Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. and Горбик, П. П. (2012) Адсорбція катіонів важких металів магнетитом з модифікованою поверхнею. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Б

Бабич, І. В. and Сінельніков, С. І. and Рябов, С. В. (2012) Сорбційні властивості молекулярно-імпринтованих полімерів на основі циклодекстринів. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Біденко, В. М. and Кураченко, Н. М. and Деркач, Ю. О. (2012) Ефективність застосування солей та комплексонатів мікроелементів Co, Cu, Mn, Zn при вирощуванні кормових культур в зоні радіоактивного забруднення. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

В

Венгель, П. Ф. and Денисюк, Р. О. (2012) "Желатинізація" розплавів галогенідів плюмбуму силікатами плюмбуму. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Г

Гвоздієвський, Є. Є. and Зинюк, О. В. and Денисюк, Р. О. (2012) Вимірювання електродних потенціалів процесу полірування CdTe, ZnхCd1-хTe, CdхHg1-хTe розчинами системи HNO3–HI. In: Збірник тез конференції молодих вчених з фізики напівпровідників «Лашкарьовські читання – 2012» з міжнародною участю, 3-5 квітня 2012 року, Київ.

Гриців, В. І. (2012) Хімічні проблеми матеріалознавства. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Гриців, В. І. and Чернюк, О. С. (2012) Термодинамічний аналіз характеру взаємодії в розчинах сильних електролітів. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Д

Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Томашик, З. Ф. and Гриців, В. І. (2012) Хімічна взаємодія Cd1-xMnxTe з травильними композиціями Н2О2 – НІ – лактатна кислота. Фізика і хімія твердого тіла, 13 (2). pp. 410-414. ISSN 1729-4428

Дорохов, В. І. and Павлюк, Г. В. and Федишин, Б. М. (2012) Синтез нових біологічно активних піразолдикарбонових кислот. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Дудка, Н. М. and Листван, В. М. and Листван, В. В. (2012) Синтез діарилетенів з фосфінієвих солей у присутності триетиламіну. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Дытынченко, И. Н. and Листван, В. М. (2012) Гидроксихалконы и их аналоги. Синтез с использованием реакции Виттига. Modern trends of scientific thought development. Materials digest of the XXIII International Scientific and Practical Conference. pp. 7-12.

З

Зінкевич, І. Г. and Денисюк, Р. О. and Томашик, В. М. and Гвоздієвський, Є. Є. (2012) Особливості взаємодії CdTe, ZnxCd1-xTe, CdxHg1-xTe з йодовиділяючими травниками системи HNO3 – HI. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Л

Листван, В. В. and Листван, В. М. (2012) Похідні холестеролу як рідкі кристали та їх синтез. In: Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання, 22–23 лютого 2012, Ніжин.

Листван, В. В. and Урбанська, Т. М. and Листван, В. М. (2012) Використання реакції нуклеофільного заміщення для синтезу солей та етерів ряду антрахінону. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Лукашевич, С. А. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. (2012) Синтез магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

П

Потажевська, О. А. and Наумчук, В. М. and Денисюк, Р. О. and Бондар, А. А. and Гриців, В. І. (2012) Концентраційна залежність мольного об’єму твердих розчинів та її аналітичний опис. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Р

Рябченко, К. В. and Яновська, Е. С. and Петренко, О. В. and Тьортих, В. А. and Кичкирук, О. Ю. (2012) Адсорбційні властивості вермікуліту з in situ іммобілізованим поліаніліном щодо аніонів Сr(VI), Mo(VІ), W(VІ), V(V) та P(V). Біоресурси і природокористування, 4 (5-6). pp. 38-43. ISSN 2078-9912

С

Савельєв, Ю. В. and Янович, І. В. and Ахранович, О. Р. and Марковська, Л. А. and Будаш, Ю. В. and Савельєва, О. А. (2012) Пенополиуретаны на основе природных полисахаридов. Доповіді НАН України (9). pp. 124-130.

Собко, О. О. and Гриців, В. І. (2012) Встановлення типу твердих розчинів у бінарних системах. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Т

Туранська, С. П. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2012) Синтез и свойства магнитоуправляемых адсорбентов. Поверхность (4(19)). pp. 266-292. ISSN 978-966-00-0834-1

Я

Янович, І. В. (2012) Структурномодифіковані функціональні еластичні пінополіуретани на основі вуглеводів та олій природного походження. PhD thesis, ІНСТИТУТ ХІМІЇ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК.

Янович, І. В. and Ахранович, О. Р. and Марковська, Л. А. and Бортницкий, В. И. and Дмитриева, Е. В. and Савельєв, Ю. В. (2012) Пенополиуретаны на основе природных полисахаридов: масс-спектрометрические исследования. Полімерний журнал, 34 (1). pp. 68-74.

Янович, І. В. and Ахранович, О. Р. and Марковська, Л. А. and Дударенко, Г. В. and Будаш, Ю. А. and Савельєв, Ю. В. (2012) Пенополиуретаны на основе природных растительных масел. Полімерний журнал, 34 (5). pp. 444-450.

This list was generated on Sat Sep 26 09:37:35 2020 EEST.