Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2004

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | В | Д | К | Л | С
Number of items: 31.

Є

Єремеєва, В. М. (2004) Технологія вивчення основ курсу дидактики. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 69-78.

Єршова, Л. М. (2004) Жіноча освіта на Волині в період російсько-польського освітянського двовладдя (1793 – 1831 рр.). Українська полоністика (1). pp. 126-136.

А

Антонова, О. Є. (2004) Базові знання з педагогіки: становлення, розвиток, технологія формування. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. (2004) Організація роботи з педагогічно обдарованими студентами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: Зб. наук. пр (5). pp. 379-384.

Антонова, О. Є. (2004) Особливості формування моральної свідомості учнів старшого шкільного віку. Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників: Зб. наук. - метод. праць. pp. 51-53.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема обдарованості в умовах трансформації суспільства. Проблема суспільних трансформацій України в умовах транзитивного розвитку: Зб. наук. праць. pp. 182-188.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема розвитку здібностей та обдарованості у філософсько-педагогічних системах Давнього світу. Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: Зб. наук. праць (31). pp. 216-221.

Антонова, О. Є. (2004) Проблема розвитку обдарованості майбутнього вчителя як фактор само актуалізації його особистості. Молодь в умовах нової соціальної перспективи //Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції.. pp. 120-122.

Антонова, О. Є. (2004) Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м. Житомира). Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць.. pp. 64-76.

Антонова, О. Є. (2004) Система роботи з обдарованими учнями у закладах нового типу (досвід роботи шкіл м.Житомира). Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад: Збірник наук.-метод. праць. pp. 54-63.

Антонова, О. Є. (2004) Технологический подход к организации работы с педагогически одаренной молодежью (на примере всеукраинской студенческой олимпиады по педагогике). Акмеология 2004 /Кузьмина Н.В., Зимичев А.М. составление и редакция. pp. 35-43.

Антонова, О. Є. (2004) Технологія розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 60-67.

Антонова, О. Є. (2004) Технологія формування базових педагогічних знань у майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 18-24.

Антонова, О. Є., Бобракова, Т. (2004) Вивчення стану готовності вчителів до роботи з обдарованими учнями. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (1). pp. 183-187.

Антонова, О. Є., Гончаренко, О. (2004) Шляхи самовдосконалення студентів факультету іноземних мов. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (1). pp. 178-183.

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г. (2004) Мала академія наук як форма організації наукової діяльності учнів. [Teaching Resource]

В

Вітвицька, С. С. (2004) Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 115-121.

Д

Дубасенюк, О. А. (2004) Інноваційні навчальні технології – основа модернізації університетської освіти. Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод праць. pp. 3-14.

Дубасенюк, О. А. (2004) Про діяльність навчально-науково-виробничого комплексу „Полісся„. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 3-14.

Дубасенюк, О. А. (2004) Технологія вивчення педагогіки у вищому навчальному закладі. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 44-52.

К

Ковальчук, В. А. (2004) Технологія розв‘язання соціально-педагогічних задач у процесі підготовки майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 87-97.

Л

Левківський, М. В. (2004) Інноваційні технології формування компетентності майбутніх вчителів. Освітні інноваційні технології викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод. праць /За ред. О.А. Дубасенюк.. pp. 49-55.

Левківський, М. В. (2004) Інноваційні технології формування компетентності майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 98-108.

Левківський, М. В. (2004) Відповідальність особистості у суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць., 2. pp. 80-84.

Левківський, М. В. (2004) Морально-правова відповідальність у життєвому самовизначенні старшокласників /. Теорія і практика формування громадянських цінностей у старшокласників.. pp. 25-28.

Левківський, М. В. (2004) Педагогічне краєзнавство: проблема пошуку. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: / Відп. ред. проф. А.В. Іванченко. pp. 189-193.

Левківський, М. В. (2004) Правова держава як гарант морально-правової відповідальності юнаків і дівчат. Вісник Київського міжнародного університету (5). pp. 125-132.

Левківський, М. В. (2004) Формування професійної компетентності вчителя (засобами історико-педагогічного краєзнавства). Вісник Київського міжнародного університету. (4). pp. 137-146.

Левківський, М. В., Сидорчук, Н. Г. (2004) Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми зони радіологічного контролю. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 41-45.

С

Саух, П. Ю., Левківський, М. В., Вознюк, О. В. (2004) Синергетика освіти. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Сидорчук, Н. Г. (2004) Технологія організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів у процесі вивчення предметів педагогічного циклу. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 64-69.

This list was generated on Wed Mar 29 18:55:34 2023 EEST.