Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 19.

Article

Весельська, Г. С. (2009) Функціонування приєднувальних сполучників у сучасній українській літературній мові. Науковий вісник Херсонського державного університету : [зб. наук. праць] (10). pp. 112-127.

Вольська, Ю. В. (2009) Модальна модифікація як спосіб семантичного ускладнення структури простого речення. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць (5). pp. 190-193.

Гримашевич, Г. І. (2009) Минуле й сучасне Бориспільщини крізь призму текстів. Волинь-Житомирщина (18).

Доброльожа, Г. М. (2009) Агресивна поведінка: оцінка вияву вербального та невербального спілкування в українському соціумі (на матеріалі поліської компаративної фразеології). Мова і культура (науковий журнал), 3 (115 (11). pp. 110-119.

Доброльожа, Г. М. (2009) Етичний аспект у семантиці поліських компаративем на ознаку інтелектуальних вад людини. Міжкультурні комунікації: мова і суспільство: матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції, 22 (1). pp. 361-365.

Мойсієнко, В. М. (2009) «Причинки до історії української мови» Міхаеля Мозера – неупереджена оцінка мовного українського минулого. Українська мова (4). pp. 73-81.

Мойсієнко, В. М. (2009) Наголошування в українських стародруках кінця XVI – початку XVII ст. Науковий вісник Чернівецького університету. Слов’янська філологія. Збірник наукових праць (475). pp. 531-534.

Мойсієнко, В. М. (2009) Питання історичної діалектології східнослов’янських мов у лінгвістичній спадщині Ю. Шевельова. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія ФІЛОЛОГІЯ. (843). pp. 33-38.

Помінчук, Тетяна (2009) Бешкетування молоді під час різдвяного комплексу свят та їх номінація в середньополіських говірках. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 222-228.

Радомська, Світлана (2009) "Лекарство на оспалый оумыслъ человчїй" - пам’ятка української мови та мистецтва перекладу. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 184-207.

Царалунга, І. Б. (2009) Використання мультимедійних технологій у викладанні старослов'янської мови. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (58). pp. 214-220.

Царалунга, І. Б. (2009) Географічна термінологія у складі українських ойконімів на ани (-яни). Вісник Львівського університету. Сер. : Філологічна, 2 (46). pp. 155-161.

Царалунга, І. Б. (2009) Ойконіми на -ани (-яни) затемненого походження. Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. (10). pp. 300-306.

Царалунга, І. Б. (2009) Стратиграфічний аналіз як метод дослідження топонімного матеріалу. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (4). pp. 230-232.

Царалунга, І. Б. (2009) Українські мікротопоніми на -ани (-яни). Студії з ономастики та етимології : зб. наук. пр.. pp. 189-196.

Шарапа, М. В. (2009) Семантика та номінація антропоморфної фігури й деревця в середньополіській купальській обрядовості. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство), 4 (81). pp. 73-78.

Шевчук, Т. О. (2009) Формування грамотності студентів ВНЗ – майбутніх педагогів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Яценко, С. А. (2009) Гуцульські кулінарні назви ( на основі лексикографічних видань). Вісник Львівського університету, 2 (46). pp. 172-179.

Яценко, С. А. (2009) Назви хмільних напоїв в українській мові XIV XVII ст. Українська мова (2). pp. 49-55.

This list was generated on Fri Aug 19 23:39:30 2022 EEST.