Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | М | Н | П | Р | Т | Ц | Ш | Я
Number of items: 57.

В

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників. Мовознавчий вісник : зб. наук. праць (11). pp. 165-168.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в оповіданні Валерія Шевчука «Самсон». Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 232-237.

Весельська, Г. С. (2010) Нові явища у функціонуванні єднальних сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : зб. наук. праць (18). pp. 97-101.

Весельська, Г. С. (2010) Функціонально-стильові параметри сурядних сполучників у поемі Тараса Шевченка “Катерина”. Волинь-Житомирщина : історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 22-30.

Вольська, Ю. В. (2010) Неелементарні прості речення з вокативними синтаксемами, їх реалізація у творах Т. Г. Шевченка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 50-58. ISSN 2220-7996

Вольська, Ю. В. (2010) Типологія прислівних компонентів з атрибутивним значенням (на матеріалі творів письменників житомирської прозової школи). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 333-338.

Г

Гримашевич, Г. І. (2010) Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 238-251.

Гримашевич, Г. І. (2010) Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 339-348.

Гримашевич, Г. І. and Андросович, Руслана (2010) Лексико-семантична група на позначення кухонного начиння в говірках Лугинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 7-14.

Гримашевич, Г. І. and Кришталь, Марина (2010) Фонетичні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 42-46.

Гримашевич, Г. І. and Лозко, Юлія (2010) Поліські звичаї, пов’язані з родильним обрядом. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 49-54.

Гримашевич, Г. І. and Помінчук, Ірина (2010) Лексико-семантична група на позначення фантастичних істот у творчості Марії Матіос. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 93-99.

Гримашевич, Г. І. and Потопальська, Юлія (2010) Лексико-семантична група «назви матеріалів для ткання» в говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 99-104.

Д

Доброльожа, Г. М. (2010) Етичний аспект у семантиці поліських фразем на ознаку фізичного нездоров’я людини. Мовознавчі студії: фразеологізм і слово у контексті і словнику (2). pp. 116-123.

Доброльожа, Г. М. and Дідух, Лілія (2010) Фразеологічні одиниці як засіб вираження національного та культурного надбання народу (на матеріалі поліської діалектної фразеології). Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 19-24.

Доброльожа, Г. М. and Карабінська, Ольга (2010) Українські фразеологізми в сучасній публіцистиці. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 30-37.

Доброльожа, Галина (2010) Поліська компаративна фразеологія анімалістичного спрямування. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 65-71.

Дяченко, Н. М. (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука „Дім на горі”. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Н. М. and Мацугіна, Марина (2010) Антоніми в творчості Володимира Шинкарука. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 74-78.

Дяченко, Н. М. and Тимошенко, Ольга (2010) Номінація традиційного часткового поминального обряду села Меделівка Радомишльського р-ну Житомирської обл. в етнолінгвістичному аспекті. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 109-113.

Дяченко, Наталія (2010) Лексика на означення соматизмів у романі В. Шевчука "Дім на горі". Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (20). pp. 252-260.

Дяченко, Наталія (2010) Номінація частин руки в говірці села Невгоди Овруцького району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 72-78.

К

Конторчук, Г. К. (2010) Порівняльні конструкції у романі Петра Шекерика-Доникова "Дідо Иванчік". Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. (25-26). pp. 133-138.

Конторчук, Г. К. and Іванчук, І. А. (2010) Кольороназви в поезії М. Вінграновського. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 24-30.

Конторчук, Г. К. and Косяк, Тетяна (2010) Стилістичне навантаження односкладних речень у поетичних текстах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 37-42.

Конторчук, Г. К. and Левицька, Інна (2010) Оказіональні звертальні конструкції в поетичних творах В. Стуса. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 46-49.

Конторчук, Г. К. and Мельник, Інна (2010) Оказіональні емоційно-експресивні утворення в драмі Марії Матіос «Щоденник страченої». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 78-87.

Конторчук, Г. К. and Неверіцька, Світлана (2010) Авторські трансформації фразеологічних одиниць в повісті-трилогії В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 87-93.

Конторчук, Г. М. (2010) Творчість Тараса Шевченка як об’єкт мовознавчих студій. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 244-249. ISSN 2220-7996

Конторчук, Ганна (2010) Лексико-словотвірні особливості поліських назв бджолиної сім’ї. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 123-129.

Конторчук, Ганна (2010) Структурно-семантичні особливості порівняльних конструкцій в історичній повісті Валерія Шевчука «Розсічене коло». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічнний збірник з регіональних проблем (20). pp. 261-270.

М

Мойсієнко, В. М. (2010) Варіативність у староукраїнській літературно-писемній мові (на прикладі текстів північноукраїнського ареалу XVI cт.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 114-125.

Мойсієнко, В. М. (2010) Вияв живомовної стихії в Актовій книзі Луцького гродського уряду 1561 року. Волинь філологічна: текст і контекст. Західнополіські говірки у просторі й часі (9). pp. 66-69.

Мойсієнко, В. М. (2010) Найважливіша книга Великого князівства Литовського (Владимир Мякишев. Язык Литовского Статута 1588 года.- Kraków, 2008). Українська мова (3). pp. 99-109.

Мойсієнко, В. М. and Андрійчук, Олександра (2010) Фонетичні особливості пам’ятки ІІ пол. XVII століття «Выклад о церкві святой» Ф. Софоновича. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 3-7.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2010) Дві справи із книг Овруцького гродського уряду з другої половини XVII століття. Studia nad polszczyzną kresową, 12. pp. 195-207.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2010) Мова актової книги Овруцького гродського уряду 1678 р.: словотвір, словозміна. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 55-60.

Мойсієнко, В. М. and Малініна, Світлана (2010) Фразеологізми у творах письменників – діячів Острозького культурного осередка к. ХVІ – поч. ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 61-67.

Н

Недашківська, Тетяна (2010) Поняття "авторитет" і "повага" в мовній картині світу поліщука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 341-349.

П

Прус, Валентина (2010) Народне лікування деякими видами грибів. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 357-362.

Р

Радомська, Світлана (2010) Особливості рефлексації *Е у творах діячів Острозького культурного осередку (А. Римша, В. Суразький, Х. Філалет, Д. Наливайко). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 146-158.

Т

Титаренко, В. М. (2010) Мовна диференціація суспільства в XVI – XVII ст. (на матеріалі північноукраїнських пам’яток). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 171-179.

Титаренко, В. М. (2010) Презентація принципів укладання історичного словника запозиченої лексики. (На матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.). Лексикографічний бюлетень (19). pp. 103-113.

Титаренко, В. М. and Борович, Тетяна (2010) Семантична організація складнопідрядних порівняльних речень в актах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 р. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 14-19.

Ц

Царалунга, І. Б. (2010) Назви споруд у пам’ятках української мови кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Лінгвістика : наук. журн. (12). pp. 184-188.

Царалунга, І. Б. (2010) Помешкання українців кінця ХVІ – початку ХVІІ століття (на матеріалі Житомирських актових книг). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 186-199. ISSN 2220-7996

Царалунга, І. Б. (2010) Праслов’янська мовна спадщина у складі українських ойконімів на –ани (-яни). Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (59). pp. 152-160.

Ш

Шарапа, М. В. (2010) Культурна семантика у встановленні семантичної структури обрядових назв (на прикладі деяких середньополіських назв весняної обрядовості). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія. (12). pp. 121-126.

Шарапа, Марина (2010) Назви обрядових предметів як лексико-семантична група номінації традиційних весняно-літніх календарних обрядів Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 381-391.

Я

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої розумової діяльності в романі "Волинь" Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологізми на позначення процесів мовленнєвої та розумової діяльності в романі «Волинь» Уласа Самчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (22). pp. 384-391.

Янчук, Н. В. (2010) Фразеологічні одиниці в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (25-26). pp. 198-202.

Янчук, Н. В. (2010) Функціонування фразеологізмів у творах В. Шевчука (на матеріалі роману "Стежка в траві. Житомирська сага"). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 291-299.

Яценко, С. А. (2010) Гуцульські назви продуктів харчування страв і напоїв у романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Іванчик». Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія (15-16). pp. 97-102.

Яценко, С. А. (2010) Назви продуктів харчування, страв і напоїв у говірці села Степанівка Ємільчинського району Житомирської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 2 (22). pp. 317-327.

Яценко, С. А. (2010) Староукраїнська спадщина в лексиці західнополіського діалекту (на матеріалі назв рідких страв). Волинь філологічна: Текст і контекст. Західнополіські говірки в просторі та часі (9). pp. 90-96.

Ящук, Л. В. (2010) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем., 1 (22). pp. 321-332.

This list was generated on Fri May 20 00:02:43 2022 EEST.