Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 51.

Article

Весельська, Г. С. (2011) Нові явища у функціонально-стилістичному вживанні протиставних сполучників в українській літературній мові кінця ХХ – початку ХХІ століть. Українська мова (1). pp. 36-43.

Гримашевич, Г. І. (2011) Динаміка лексики ткацтва в середньополіських говірках. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 219-227.

Гримашевич, Г. І. and Єфимець, Світлана (2011) Способи вираження підмета в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 68-73.

Гримашевич, Г. І. and Іваненко, Наталія (2011) Лексика власне пологового етапу родильного обряду говірки с. Лумля Малинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 80-86.

Гримашевич, Г. І. and Васильчук, Юлія (2011) Повір’я, звичаї та обряди, пов’язані з ткацтвом. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 39-46.

Гримашевич, Г. І. and Гарманчук, Ірина (2011) Система прислівника в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 46-52.

Гримашевич, Г. І. and Дем’янчук, Тетяна (2011) Особові імена в сімейній сазі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 60-67.

Гримашевич, Г. І. and Кришталь, Марина (2011) Морфологічні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 109-115.

Гримашевич, Г. І. and Малкова, Вікторія (2011) Система дієслівних форм у Житомирських актових книгах XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 139-145.

Гримашевич, Г. І. and Пустохіна, Вікторія (2011) Гуцульські фонетичні риси в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 177-181.

Гримашевич, Г. І. and Тарасюк, Юлія (2011) Міфологічні назви в говірці с. Радовель Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 238-243.

Гримашевич, Г. І. and Ярош, Марина (2011) Займенники в актових книгах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 років. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 255-261.

Доброльожа, Г. М. and Андрійчук, Катерина (2011) Назви світу фауни в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 7-14.

Доброльожа, Г. М. and Артемчук, Валентина (2011) Соматизми (назви частин тіла людини) в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 18-23.

Доброльожа, Г. М. and Білецька, Маргарита (2011) Поліські фразеологізми на ознаку абстрактних понять. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 28-32.

Доброльожа, Г. М. and Коник, Ірина (2011) Загальномовні фразеологізми у газетних текстах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 94-101.

Доброльожа, Г. М. and Новіцька, Ірина (2011) Концепт душа і серце в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 163-167.

Доброльожа, Г. М. and Романенко, Наталія (2011) Культурологічна специфіка використання фразем з компонентом ‘дерево‘ (декоративне, плодове). Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 192-199.

Доброльожа, Г. М. and Свіргун, Катерина (2011) Власні назви в українських фразеологізмах. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 207-210.

Конторчук, Г. К. and Моісеєнко, Марія (2011) Експресивність простого односкладного речення у газетному тексті. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 152-158.

Конторчук, Г. К. and Романюк, Ліана (2011) Фразеологія в гумористиці Євгена Дударя. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 200-207.

Кратасюк, Л. М. and Крот, Наталія (2011) Мовне вираження категорії континууму в повісті В. Шевчука «Тепла осінь». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 115-121.

Кратасюк, Л. М. and Плисківська, Валентина (2011) Репрезентація категорії інформативності текстами описового характеру в повісті Валерія Шевчука «Птахи з невидимого острова». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 171-176.

Кратасюк, Л. М. and Сидорчук, Оксана (2011) Емоційно-експресивна лексика в творчості В. Даниленка. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 211-217.

Мойсієнко, В. М. (2011) Якою мовою писані пам’ятки на північноукраїнських та білоруських землях у XV – XVII ст.? Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej. pp. 37-44.

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2011) Овруцька книга 1678 р. як відображення українсько-польських мовних контактів: особливості словотвору та відмінювання дієслів. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 132-139.

Сьомак, Наталія and Гримашевич, Г. І. (2011) Однорідні члени речення в Житомирських актових книгах XVI-XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 230-238.

Титаренко, В. М. (2011) Критерії виділення та методологічні аспекти дослідження запозичених слів. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу). Лексикографічний бюлетень (20). pp. 180-192.

Титаренко, В. М. (2011) Назви одягу німецького походження в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (на матеріалі текстів ділового стилю). Філологічний збірник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць (1). pp. 159-166.

Титаренко, В. М. and Борович, Тетяна (2011) Синтаксичні функції та морфологічне вираження порівняльних зворотів у північноукраїнських пам’ятках XVI – XVIІ ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 33-39.

Титаренко, В. М. and Людвицька, Юлія (2011) Парцеляція як засіб увиразнення у творах М. Матіос. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 127-132.

Титаренко, В. М. and Назарук, Тетяна (2011) Відображення асимілятивно-дисимілятивних процесів у північноукраїнських актових книгах ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 158-162.

Титаренко, В. М. and Сорока, Інна (2011) Конфесійна лексика в пам’ятках північноукраїнських земель ХVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 218-224.

Царалунга, І. Б. (2011) Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького. Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету : зб. наук. пр. (6). pp. 684-689.

Царалунга, І. Б. (2011) До питання мовної основи українсько-білоруських писемних пам’яток XIV–XVII ст. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (60). pp. 213-217.

Царалунга, І. Б. (2011) Мікротопоніми Житомирщини кінця XVI – початку XVII ст. Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. (29-31). pp. 169-174.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви посуду в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Наукові записки. Сер.: Філологічні науки (мовознавство) : зб. наук. пр. (100). pp. 483-487.

Царалунга, І. Б. (2011) Назви речей домашнього ужитку в українських актових книгах кінця ХVІ – початку ХVІІ століття. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : зб. наук. пр. (1). pp. 171-179.

Царалунга, І. Б. (2011) Суть перехідних палаталізацій приголосних і їх наслідки в сучасній українській мові. Поділля. Філологічні студії : зб. наук. пр. (3). pp. 49-53.

Шевчук, Т. О. (2011) Формування мовної майстерності майбутніх учителів початкових класів. Науково-дослідна робота з проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р.). pp. 44-47.

Яценко, С. А. (2011) Гіперномени – назви продуктів харчування та страв у пам’ятках староукраїнської мови. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (1). pp. 186-195.

Яценко, С. А. and Готовська, Наталія (2011) Функціонування фразеологізмів у романі-дилогії Валерія Шевчука «Стежка в траві». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 52-59.

Яценко, С. А. and Зоря, Анна (2011) Лексичний склад рекламних текстів з погляду походження та сфери вживання. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 73-80.

Яценко, С. А. and Ковтонюк, Світлана (2011) Назви продуктів харчування рослинного походження та страв із них у говірці села Нехворощ Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 86-93.

Яценко, С. А. and Корчемлюк, Юлія (2011) Назви хмільних та нехмільних напоїв у говірці с. Клочки Народицького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 101-109.

Ящук, Л. В. (2011) Суфікс к(о) в антропонімах Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць (1). pp. 331-341.

Ящук, Л. В. and Ананченко, Надія (2011) Власні особові імена жителів села Стрижівка Любарського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 15-17.

Ящук, Л. В. and Барабанова, Світлана (2011) Семантика твірних основ прізвищ села Городківка Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 23-28.

Ящук, Л. В. and Кулик, Вікторія (2011) Прізвища жителів села Леніне Радомишльського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 121-126.

Ящук, Л. В. and Расовська, Ольга (2011) Годоніми міста Житомира. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 181-185.

Ящук, Л. В. and Швайко, Ольга (2011) З ойконімії Житомирського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 243-249.

This list was generated on Sun Jul 3 20:35:35 2022 EEST.