Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: C | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ф | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items: 83.

C

Czyżewski, Feliks (2015) O przynależności dialektalnej włodawskich gwar ukraińskich – problemy metodologiczne. Український глотогенез (1). pp. 179-198.

І

Іщенко, Олександр (2015) Інвентар звуків у діалектах: до проблеми витоків української мови. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 92-116.

А

Аркушин, Григорій (2015) Українська більшість Берестейщини як сучасна меншість. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 6-14. ISSN 2220-7996

Б

Бичко, Зиновій (2015) «Наддністрянський діалект». Чи існують інші варіанти його найменування? Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 15-17. ISSN 2220-7996

Бігусяк, Михайло (2015) Динамічні процеси в аграрному дискурсі говірок Прикарпаття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 18-28. ISSN 2220-7996

Білоусенко, Петро (2015) Праслов'янські витоки нульсуфіксальної деривації українського іменника. Український глотогенез (1). pp. 199-214.

В

Вербич, Святослав (2015) Словотвірна структура гідронімів як свідчення їхньої архаїки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 165-171. ISSN 2220-7996

Весельська, Г. С. and Єфремов, Вадим (2015) Система сполучників сурядності в Актах Житомирського гродського уряду: 1590 р., 1635 р. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 47-50.

Весельська, Г. С. and Базько, Ольга (2015) Парцеляція в межах багатокомпонентних синтаксичних конструкцій (на прикладі творів М. Матіос). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 12-15.

Волошинова, Марина (2015) Мовний світ діалектоносіїв говірки с. Гончарівка Сватівського району Луганської області. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 29-33. ISSN 2220-7996

Г

Гнатюк, Мирослава (2015) Північнолемківські переселенські говірки: асиміляція приголосних за твердістю / м’якістю в контексті граматик С. Смаль-стоцького й Ф. Ґартнера. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 34-39. ISSN 2220-7996

Гороф’янюк, Інна (2015) Фонетичні архаїзми української говірки с. Булаєшти республіки Молдова: система вокалізму. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 40-47. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2015) Демінутивні форми прислівників у поліських діалектах. Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў (1). pp. 129-136.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст говірки як відображення системних відношень прислівників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (51). pp. 183-185.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст як лінгвокультурний феномен. Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 52-58.

Гримашевич, Г. І. (2015) Лексикографічна репрезентація говірок Центральної Слобожанщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 205-208. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2015) Прийменникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Zbiór raportów naukovych «Literatura i kulturoznavstvo. Najnowsze badania naukove. Teoria, praktyka (1). pp. 63-68.

Гримашевич, Г. І. (2015) Прислівникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Писемні пам’ятки: текст і контекст (1). pp. 129-138.

Гримашевич, Г. І. (2015) Реалізація транспозиційного потенціалу прислівника в діалектному тексті (за матеріалами текстів із північноукраїнського наріччя). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 48-55. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. and Власенко, Ольга (2015) Мікротопоніми м. Малина, мотивовані особливостями рельєфу та похідні від назв флори й фауни. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І. and Залуцька, Людмила (2015) Кольоратив червоний і його відповідники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 50-55.

Гримашевич, Г. І. and Кравцова, Анна (2015) Назви закладів культури, мистецтва та відпочинку міста Житомира. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 62-65.

Гримашевич, Г. І. and Перковська, Маргарита (2015) Західнополіські морфологічні діалектизми в романі В. Лиса "Соло для Соломії". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 98-102.

Гримашевич, Г. І. and Фурманчук, Юлія (2015) Неофіційна антропонімія с. Стрижавка Ставищенського р-ну Київської обл. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 106-109.

Гримашевич, Г. І. and Черниш, Анастасія (2015) Відзайменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 109-113.

Гримашевич, Г. І. and Ярмолюк, Ольга (2015) Назви домовика в говірці с. Строків Попільнянського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 124-127.

Гула, Леся (2015) Назви грошей у мові актових книг Житомирського міського уряду XVI – XVII століть. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 84-87. ISSN 2220-7996

Д

Денисюк, Василь (2015) Фразеологія документів Брацлавського воєводства. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 88-93. ISSN 2220-7996

Доброльожа, Г. М. (2015) Вигукові фразеологізми як відображення світобачення та етносвідомості українця (на матеріалі діалектної фразеології Середнього Полісся). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 152-158. ISSN 2220-7996

Дяченко, Н. М. (2015) Жанрові ретроспекції та проспекції. Рецензія на книгу Г. Ф. Бондаренко «Літературознавчі проспекції: компаративістська генологія» (2014). Полілог (3). p. 139. ISSN 2311-1844

Дяченко, Н. М. and Барабаш, Наталія (2015) Номінації позитивних жіночих образів за сімейним статусом у соціально-побутових та чарівних українських народних казках. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 15-18.

Дяченко, Н. М. and Войкіна, Лідія (2015) Повтори як риси ідіостилю Володимира Сосюри. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 32-36.

Дяченко, Н. М. and Мельнійчук, Владислав (2015) Фразеологічна система прозових творів Є. Гуцала. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 36-38.

К

Карпенко, Ольга (2015) Нариси з ойконімії Житомирщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 172-178. ISSN 2220-7996

Клімаў, Ігар (2015) Праблема палескай асновы старабеларускай / стараўкраінскай мовы ў сучаснай навуцы. Український глотогенез (1). pp. 238-249.

Кобиринка, Галина (2015) З історії вивчення акцентуації в українській діалектології: аспекти, прийоми, методи. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 127-133. ISSN 2220-7996

Коваленко, Борис (2015) Лексика співомовок С. Руданського в лексикографічних описах. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 195-204. ISSN 2220-7996

Конторчук, Г. К. and Максименко, Лілія (2015) Стилістичні функції односкладних речень у поетичному мовленні М. Вінграновського. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 78-81.

Кочіш, Мігай (2015) Рукописи в Угорщині як джерела дослідження староукраїнської мови. Український глотогенез (1). pp. 215-223.

Крашеніннікова, Тетяна (2015) Українська літературна казка як скарбниця діалектних елементів української мови. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 56-60. ISSN 2220-7996

Л

Лесюк, Микола (2015) Фонетична та граматична архаїка гуцульського говору української мови. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 134-140. ISSN 2220-7996

М

Мартинова, Ганна (2015) Про походження середньонаддніпрянського діалекту. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 129-143.

Мельниченко, Людмила and Яценко, С. А. (2015) Назви традиційних весільних атрибутів у говірці села Кам’янка Попільнянського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 88-93.

Мойсієнко, В. М. (2015) Мова приписки рукописного Євангелія 1581 року. Писемні пам’ятки: текст і контекст. Серія "Історія мови". pp. 7-12.

Мойсієнко, В. М. (2015) Північноукраїнське наріччя: окресленість у просторі й часі. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 144-165.

Мойсієнко, В. М. (2015) Чому Шевченко основоположник нової української літературної мови. Тарас Шевченко: Апостол правди і науки. Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. pp. 33-39.

Мойсієнко, В. М. and Бугайчук, Катерина (2015) Категорія прикметника в пам’ятці 1618 року "Зерцало Богословії Кирила Транквіліона-Ставровецького. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 19-22.

Мойсієнко, В. М. and Головецька, Зоряна (2015) Лексичне багатство "Єфхаристиріону" - пам’ятки 1632 року. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 38-43.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2015) Ukraińsko-polskie kontakty językowe na terenach obwodu Chmielnickiego: mowa mieszkańców Szepetówki. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 5-10.

Мойсієнко, В. М. and Кротович, Яна (2015) Польська мова мешканців села Буртин в сучасному волинському діалектному оточенні. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 65-72.

Мойсієнко, В. М. and Черняк, Вікторія (2015) Польська мова надмогильних написів кладовищ Бердичева. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 113-119.

Москаленко, Лілія (2015) Полонізми в «Актах (протоколах) Полтавського полкового суду» (1683–1750 рр.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 94-101. ISSN 2220-7996

Н

Німчук, Василь (2015) Причинки до закарпатського діалектогенезу. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 19-37.

П

Півторак, Григорій (2015) Деякі методологічні проблеми дослідження історії української мови на сучасному етапі. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 5-18.

С

Скопненко, Олександр (2015) Берестейсько-пинський ареал як об’єкт дослідження. Глотогенез. Матеріали міжнародної наукової конференції (1). pp. 166-178.

Сьоміна, Ольга (2015) Динаміка складного сполучникового речення в східноподільських говірках. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 61-67. ISSN 2220-7996

Т

Таранець, В. Г. (2015) Походження етносу українці та їхньої мови. Український глотогенез (1). pp. 117-128.

Тимочко, Богдана (2015) Зоологічна лексика в молдавсько-українських грамотах XIV–XV століть. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 102-108. ISSN 2220-7996

Титаренко, В. М. and Бугаревич, Олена (2015) Назви юридичних дій, процесів, явищ у луцьких актових книгах XVІ –XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 23-25.

Титаренко, В. М. and Вознюк, Ольга (2015) Назви державних установ та урядових осіб у житомирських актах XVI–XVII cт. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 34-37.

Титаренко, В. М. and Вознюк, Ольга (2015) Судово-адміністративна лексика житомирських актових книг. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 15-17.

Титаренко, В. М. and Дворнікова, Оксана (2015) Фізичні якості людини в словнику української мови XVI – першої половини XVII століть. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 43-46.

Титаренко, В. М. and Шемчук, Ольга (2015) Назви диких птахів у староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 120-124.

Титаренко, Валентина (2015) Особливості перекладу польських грамот XVI–XVII ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 109-115. ISSN 2220-7996

Тищенко, Костянтин (2015) Асиміляція середньовічних меншин до української мовної спільноти. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 38-67.

Тищенко, Тетяна (2015) Композитивне словотворення як спосіб номінації в говірках Східного Поділля. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 68-75. ISSN 2220-7996

Ф

Фаріон, І. Д. (2015) Лінгвономен українська мова як етнонаціональна ідентифікація українців (на матеріалі текстів ХIV–ХХ ст.). Український глотогенез (1). pp. 224-237.

Фёдар, Клімчук (2015) Некаторыя аспекты праблемы ураінскага этна- і глотагенезу. Український глотогенез: Матеріали Міжнародної наукової конференції (1). pp. 68-91.

Ц

Царалунга, Інна (2015) Діалектне розшарування в староукраїнській мові (на основі явищ вокалізму грамот XIV – XV ст.). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 141-151. ISSN 2220-7996

Ш

Шарапа, М. В. (2015) Просторова варіантність різнопланових елементів культурних явищ (на матеріалі середньополіської весняної календарної обрядовості). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 159-164. ISSN 2220-7996

Шарапа, М. В. and Маковчук, Юлія (2015) Різнопланові невербальні та вербальні одиниці системи рекомендацій і застережень, оберегів і запобіжних заходів у родильній обрядовості (на матеріалі населених пунктів Ружинського району Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 72-78.

Штанденко, Уляна (2015) Фразеологічні конструкції в староукраїнській пам’ятці «Акти Полтавського полкового суду 1668 – 1740 рр.». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 116-120. ISSN 2220-7996

Шульгач, Віктор (2015) Про походження деяких українських прізвищ. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 179-186. ISSN 2220-7996

Щ

Щербина, Тетяна (2015) Походження говірок середньонаддніпрянсько-степового порубіжжя у світлі ареалогії. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 76-83. ISSN 2220-7996

Я

Яценко, С. А. (2015) Бототерміни в староукраїнській мові (на основі назв ягід). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 121-126. ISSN 2220-7996

Яценко, С. А. and Корсун, Оксана (2015) Назви глиняного посуду в говірці села Покалів Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 58-62.

Яценко, С. А. and Мельник, Олександра (2015) Лексико-семантична група назв напоїв у "Луцькій замковій книзі 1560-1561 років". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 81-84.

Яценко, С. А. and Мельник, Юлія (2015) Назви м’яса та м’ясних продуктів у говірці села Ганнопіль Ємільчинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 84-87.

Яценко, С. А. and Олійник, Юлія (2015) Назви м’ясних страв у середньополіській говірці села Білка Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 94-97.

Ящук, Л. В. (2015) Слов’янські особові імена Житомирщини ХVІ–ХVІІ ст. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 187-194. ISSN 2220-7996

Ящук, Л. В. and Алексєєнко, Юлія (2015) Дволексемні іменування «Луцької замкової книги 1560– 1561 рр.». Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 10-15.

Ящук, Л. В. and Алексєєнко, Юлія (2015) Однолексемні назви "Луцької замкової книги 1560-1561 рр.". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 8-11.

Ящук, Л. В. and Капітанчук, Діана (2015) Словотвір прізвищ сіл Новоселиця, Строків і Саверці Попільнянського району Житомирської області (морфологічний спосіб). Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 55-58.

This list was generated on Tue Jul 5 09:28:19 2022 EEST.