Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Ecology and Geography" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | Г | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ч
Number of items: 24.

І

Іщук, С. І. and Бабинюк, Л. Б. (2012) Міжгалузеві промислові комплекси Прикарпатського промислового району: структура і територіальна організація. Економічна та соціальна географія (64). pp. 118-126.

Іщук, С. І. and Гладкий, О. В. (2012) Економічна база міст та економічна ефективність розвитку виробництва. Економічна та соціальна географія, 2 (65). pp. 23-31.

Іщук, С. І. and Гладкий, О. В. (2012) Економічна база міст та економічна ефективність розвитку виробництва. Економічна та соціальна географія., 65 (12). pp. 23-31.

Іщук, С. І. and Гладкий, О. В. (2012) Предмет, зміст і завдання регіональної економіки. Економічна та соціальна географія (64). pp. 15-21.

А

Алпатова, О. М. (2012) Черепашкові амеби (Testacealobosia; Silicofilosea) Житомирського та Київського Полісся (фауна, таксономія, екологія). Other thesis, Національна академія наук України інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена.

Алпатова, О. М. (2012) Розподіл черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) в водоймах українського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (4(53)). pp. 27-34. ISSN 2078-2357

Б

Богатікова, В. С. (2012) ВИЗНАЧЕННЯ КРАЩОГО ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕЦЕВОГО ЖИВЛЕННЯ ДЛЯ ШТАМУ IRPEX LACTEUS Ан-7 – ПРОДУЦЕНТА ПРОРОТЕІНАЗ ТРОМБОЛІТИЧНОЇ ДІЇ. Біологічні дослідження 2012. pp. 80-81.

Бурлака, В. А. and Борщенко, В. В. and Кривий, М. М. (2012) БІОЛОГІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН. Житомирський державний університет, Житомир.

Бурлака, В. А. and Вербельчук, Т. В. (2012) Використання природних алюмоселікатів в годівлі свиней. Біологічні дослідження 2012. pp. 133-135.

Г

Галько, О. and Онищук, І. П. (2012) Використання дощових червів (Lumbricidae, Oligochaeta) у біоіндикації ґрунтів. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 45-47.

Гарбар, О. В. and Киричук, В. О. and Киричук, Г. Є. (2012) Вплив стану зарегульованості водотоку річок на структуру прибережних угруповань молюсків. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (59). pp. 132-140. ISSN 0206-5657

Гарбар, О. В. and Стельмащук, Н. М. and Гарбар, Д. А. (2012) Алозимна та морфологічна мінливість видів роду Fagotia bourguignat, 1884 (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 66-70.

К

Кадлубовська, Н. С. (2012) Особливості підготовки педагога вищої школи до професійної діяльності. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 48-50.

Кадлубовська, Н. С. (2012) Специфіка навчальних можливостей ділової гри як методу активного навчання в порівнянні з традиційними методами навчання у вищій школі. Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів. pp. 66-69.

Кириленко, О. Ю. and Гарбар, О. В. and Коцюба, І. Ю. (2012) Морфологічні особливості масових представників роду Arion (Gastropoda: Basommatophora). БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 18-19.

Костюк, В. С. (2012) Алозимні та морфологічні дослідження реальності двох видів прісноводних раків в межах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae). Зоологічний кур'єр (6). p. 16.

Л

Любічев, М. В. and Скоромна, О. І. (2012) Виробнича перевірка ефективності використання метилурацил-алунітової добавки в раціонах супоросних та підсисних свиноматок. Біологічні дослідження 2012. p. 135.

М

Межжерин, С. В. and Костюк, В. С. and Жалай, Е. И. (2012) Аллозимные и морфологические доказательства реальности двух симпатрических видов пресноводных раков в пределах Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) (Decapoda: Astacidae). Доповіді національної академії наук України (9). pp. 131-135. ISSN 1025-6415

Межжерин, С. В. and Костюк, В. С. and Жалай, Е. И. (2012) Современное распространение, морфологическая изменчивость и диагностика широкопалого рака Astacus astacus (Linnaeus, 1758) (Decapoda: Astacidae) в Украине. Природничий альманах (16). pp. 93-100.

Н

Надточий, Р. А. and Шешурак, П. Н. (2012) Гарпал блестящий, или тёмный Harpalus Affinis (Schrank, 1781) (Coleoptera: Carabidae: Harpalini) в фондах кафедры биологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. Біологічнідослідження 2012. pp. 61-62.

П

Пинчук, Е. С. and Шешурак, П. Н. (2012) Видовой состав и географическая представленность бабочек семейства Lithosiidae в фондах кафедры биологии Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 82-86.

С

Сидоровский, С. А. (2012) Фауна Anostraca, Notostraca и Conchostraca Харьковской области. Вісник Дніпропетровського університету Біологія. Екологія (628). pp. 76-79. ISSN 9125-0912

Т

Табурець, Л. В. and Дяченко, Л. В. and Торгало, Є. О. (2012) ВІКОВІ ЗМІНИ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТУ У ЩУРІВ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ МУЛЬТИПРОБІОТИКА «СИМБІТЕР®». БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012.

Ч

Чечет, І. М. and Онищук, І. П. (2012) ДОЩОВІ ЧЕРВИ (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ: ВИДОВИЙ СКЛАД І БІОТОПІЧНИЙ РОЗПОДІЛ. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 78-80.

This list was generated on Fri Aug 12 15:14:31 2022 EEST.