Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Ecology and Geography" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | Б | В | Г | К | М | П | С | У | Ш
Number of items: 23.

K

Khomyak, I. V. and Onischuk, I. P. and Kotsyuba, I. Yu. (2017) Ecological Spectra of the Most Abundant Lumbricid (Oligochaeta, Lumbricidae) Species of the Central Ukrainian (Polissia). Vestnik zoologii, 4 (51). pp. 349-352.

Б

Бордюг, Н. С. and Рідей, Н. М. and Алпатова, О. М. (2017) Cоціально-екологічне замовлення суспільства на підготовку фахівців з питань моніторингу довкілля. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 27-32. ISSN 2076-6173

В

Василенко, О. М. (2017) Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники ставковиків підроду Peregriana. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (3). pp. 74-78. ISSN 2078-2357

Василенко, О. М. (2017) Вплив трематодної інвазії на швидкість добової продукції екскрементів ставковиків. Біологічні дослідження – 2017. pp. 57-59.

Г

Гарбар, О. В. and Межжерін, С. В. and Костюк, В. С. (2017) Морфологічна мінливість та статевий диморфізм довгопалих раків з водойм басейну р. Прип’ять. Біологічні дослідження – 2017. pp. 62-64.

Гачайли, Г. А. and Хом’як, І. В. (2017) Термодинамічна характеристика рослинних угруповань класу Artemisietea Tx 1950. Наукове електронне видання Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. p. 15.

Геля, С. Л. and Костюк, В. С. (2017) Вплив різних концентрацій NaCL на реакції поведінки річкових раків роду Astacus. Біологічні дослідження – 2017. pp. 64-65.

К

Качківська, О. В. and Гарбар, О. В. (2017) Генетична структура популяцій Lumbricus Terrestris (Linnaeus, 1758) лісостепової зони. Біологічні дослідження – 2017. p. 82.

Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. and Межжерін, С. В. (2017) Особливості алозимної мінливості в популяціях річкових раків з водойм басейну р. Прип’ять. Нове слово в науці і практиці: гіпотези і апробація результатів досліджень : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 83-85.

Коцюба, І. Ю. (2017) Значення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» у формуванні професійних якостей майбутніх психологів. Біологічні дослідження – 2017. pp. 238-239.

Коцюба, І. Ю. (2017) Робочий зошит для практичних занять з курсу «Анатомія людини». [Teaching Resource]

Коцюба, І. Ю. (2017) Тестові завдання із заповідної справи. [Teaching Resource]

М

Макарчук, О. В. and Хом’як, І. В. (2017) Аналіз флористичної індикації степені трансформації екосистем. Наукове електронне видання Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. p. 14.

Макарчук, О. В. and Хом’як, І. В. (2017) Порівняння термодинамічної та структурної ентропії в автогенних сукцесіях Центрального Полісся. Біологічні дослідження – 2017. pp. 203-204.

Мостіпака, Т. П. (2017) Педагогічні технології формування у молоді компетенцій про здоровий спосіб життя. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях. pp. 152-154.

Мостіпака, Т. П. (2017) Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету (3). pp. 32-39. ISSN 2412-9208

П

Пухтаєвич, П. П. and Костюк, В. С. (2017) Особливості генетичної структури гібридних комплексів риб роду Carassius річок правобережного Полісся. Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (30-31 березня 2017 р., Умань). pp. 148-150.

С

Самчик, Д. Р. and Гарбар, О. В. (2017) Зміни надземної фітомаси синантропної рослинності м. Житомира. Наукове електронне видання Тези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. p. 12.

Самчик, Д. Р. and Гарбар, О. В. and Хом’як, І. В. (2017) Методи характеристики стану синантропних рослинних угруповань міста Житомира. Біологічні дослідження – 2017. pp. 212-214.

У

Уваєва, О. І. and Кравчук, О. О. (2017) Особливості функціонування печінки у людей різної статі Житомирського регіону. Біологічні дослідження – 2017. pp. 244-246.

Уваєва, О. І. and Михайлова, Ю. В. (2017) Определение индивидуального возраста у моллюсков. Біологічні дослідження – 2017. pp. 103-104.

Ш

Шевчик, О. О. and Хом’як, І. В. (2017) Еколого-ценотична характеристика рослинності долини річки Случ в районі м. Новоград-Волинського. Біологічні дослідження – 2017. pp. 217-218.

Шевчик, О. О. and Хом’як, І. В. (2017) Характеристика еколого-ценотичного профілю долини р. Случ в районі Новоград-Волинського. Наукове електронне виданняТези ХІII Всеукраїнська наукова on-line конференція студентів, магістрів та аспірантів з міжнародною участю “Сучасні проблеми екології”. pp. 11-12.

This list was generated on Fri May 29 05:58:22 2020 EEST.