Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Journalism, Advertising and PR" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | З | М | Н | С | Т | Ч
Number of items: 52.

Б

Башманівська, Л. А. (2015) Використання тестових технологій у процесі вивчення творчості Валерія Шевчука у старшій школі. Збірник наукових праць і матеріалів. pp. 218-226.

Башманівський, В. І. (2015) Міжкультурний діалог на телебаченні та радіо Житомирщини за 2013-2014 роки. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 34-35.

Башманівський, В. І. (2015) Рецензія на збірку віршів Світлани Імашевої "Осяяння". ПП "Рута".

Безверха, Т. М. (2015) Особливості редакторської підготовки періодичних видань національних меншин Житомирщини. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 35-36.

Безверха, Т. М. (2015) Періодичні видання національних меншин Житомирщини як засіб формування національно-духовних цінностей. Наукові записки Інституту журналістики, 60. pp. 61-65.

Г

Герасимчук, С. В. (2015) Алегорія як засіб оптимізації міжкультурної комунікації у творчості Івана Вишенського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 262-268. ISSN 2076-6173

Горбова, І. О. (2015) Genre transformation of modern journalistic interview. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 52-53.

Горбова, І. О. (2015) Intelligentsia and Power. Региональный вестник Востока: Научный журнал / Под ред. А.У. Кувандыкова (2/66). pp. 283-290.

Горбова, І. О. (2015) Social activity of intelligentsia under conditions of Ukrainian present. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць. pp. 32-39.

Горбова, І. О. (2015) Social interaction of modern Ukrainian intelligentsia and goverment. Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 23-24 січня 2015 року). pp. 75-76.

Горбова, І. О. (2015) Влада - інтелігенція - народ: особливості соціальних взаємовідносин. Актуальні проблеми філософії та соціології. pp. 31-34.

Горбова, І. О. (2015) Месіанізм польської інтелігенції як актуалізована соціальна роль в період трансформаційних процесів початку ХІХ століття. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ столітті: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 95-97.

Горбова, І. О. (2015) Самоидентификация белорусской интеллигенции Х1Х - н. ХХ в. в контексте социальных трансформаций. Интеллектуальная культура Беларуси: истоки, традиции, методология исследования: материалы первой международной научной конференции. pp. 272-274.

Горбова, І. О. (2015) Соціальна роль української інтелігенції у сучасних трансформаційних умовах. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (98 (7)). pp. 275-278. ISSN 2076-1554

Горбова, І. О. (2015) Соціальна роль інтелігенції у контексті концепції "волі до влади" Фрідріха Ніцше. "Мандрівець" (2 /116). pp. 40-44.

Горбова, І. О. (2015) Специфіка месіанської ролі польської інтелігенції у Східній Галичині кінця ХІХ - ХХ століття. Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук - прогрес майбутнього: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 27-28 березня 2015 року). pp. 10-14.

Горбова, І. О. (2015) Social interaction of modern Ukrainian intelligentsia and government. Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 75-76.

Д

Давидова, Л. В. (2015) Видавнича діяльність університетів як складова реформування освітньої системи. Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Гуманітарний Всесвіт: люди, ідеї, події". pp. 231-234.

Давидова, Л. В. (2015) Діяльність університетських видавництв у контексті толерантизації освіти. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково-теоретична конференція (матеріали доповідей та виступів). pp. 174-176.

Давидова, Л. В. (2015) Університетські видавництва України: виклики та перспективи. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Модернізація соціогуманітарного простору:історичний досвід, виклики та перспективи". pp. 94-95.

Денисевич, О. В. (2015) Лексика реклами в структурі мовної картини світу українців. Луцьк.

Дюжева, К. В. (2015) Новаторство Ліни Костенко у жанрі віршованого роману. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 58-59.

Дюжева, К. В. (2015) Ліна Костенко у системі соціальних комунікацій: дайджест Інтернет-видань 2013-2014 рр. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 225-229. ISSN 2076-6173

З

Зайко, Л. Я. (2015) Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи: Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 108-111.

Зайко, Л. Я. (2015) Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. Державна політика України щодо захисту суспільної свідомості від маніпулятивного впливу російського медіапродукту. pp. 108-111.

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпулятивний вплив слова журналіста на свідомість аудиторії. Редакторська і журналістська майстерність : Збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 березня 2015 р.. pp. 61-63.

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпуляційний складник масмедійної реклами та її вплив на суспільну свідомість. Мандрівець (6). pp. 50-53.

Зайко, Л. Я. (2015) Маніпуляція в ЗМІ як засіб дегуманізації сучасного суспільства. Вид-во Національного університету "Острозька академія", м. Острог.

Зайко, Л. Я. (2015) Необхідність висвітлення ідей толерантності в сучасних українських ЗМК. Вид-во Євенок О.О., м. Житомир.

Зайко, Л. Я. (2015) Особливості впливу на аудиторію новинних телевізійних передач в умовах сучасної гібридної війни проти України. Other thesis, Український соціум та медіа: динаміка взаємодії (2010–2015 рр.) : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова]..

Зайко, Л. Я. (2015) Суспільна свідомість як об'єкт маніпулювання засобами масової інформації. Наукові записки Київського університету туризму, економіки і права (21). pp. 219-240.

М

Масловська, М. В. (2015) Духовна велич Івана Огієнка. Проблеми освіти. Становлення і розвиток акмеології: теоретичні і прикладні аспекти. pp. 223-226.

Масловська, М. В. (2015) Зміст, структура та функції українознавства. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 64-69.

Масловська, М. В. (2015) Зміст, структура та функції українознавства. Проблеми освіти. Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно- педагогічного профілю. pp. 163-166.

Масловська, М. В. (2015) Музей старожитностей як чинник патріотичного виховання. Проблеми освіти. Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно-педагогічного профілю. pp. 163-166.

Масловська, М. В. (2015) Публічний виступ як чинник налагодження громадських зв'язків. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. pp. 197-199.

Масловська, М. В. (2015) Специфічні та ціннісні властивості радіомовлення. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 86-89.

Масловська, М. В. and Гуменюк, В. А. (2015) Зв'язки з громадськістю: завдання та перспективи. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. pp. 195-197.

Масловська, М. В. (2015) Музей старожитностей як чинник патріотичного виховання. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 163-166.

Миколаєнко, Н. М. (2015) Акмеологічний підхід до формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (84). pp. 240-242.

Миколаєнко, Н. М. (2015) Акмеологічний підхід до формування професійної культури майбутніх редаторів дитячих освітніх видань. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 240-243.

Миколаєнко, Н. М. (2015) Виставки та ярмарки як основні форми реалізації книжкових заходів: до проблеми формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 149-152. ISSN 2076-6173

Миколаєнко, Н. М. (2015) Модель формування професійної культури майбутніх редакторів дитячих освітніх видань у процесі фахової підготовки: змістовий компонент. ІУ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Гуманітарний всесвіт: люди, ідеї, події". pp. 247-251.

Миколаєнко, Н. М. (2015) Полікультурний аспект дитячих освітніх видань. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 169-171.

Н

Навальна, М. І. (2015) Новітні лексичні процеси в мові інтернет-видання “Українська правда” на початку ХХІ ст. Studia Ukrainica Posnaniensia. pp. 165-173.

С

Свінціцька, О. І. (2015) Естетичне моделювання та лінґвоестетичне маніпулювання в зображальній естетиці в ЗМІ: український контекст. Мандрівець (2).

Свінціцька, О. І. (2015) Журналістикознавство та естетика: нові ідеї для аналізу проблем сучасності. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 119-120.

Свінціцька, О. І. (2015) Концепт "мови як мистецтва експресії" Б. Кроче та експресивний аспект комунікації Дж. Остіна, М. Поповича, Дж. Серля, П. Стросона. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 191-194. ISSN 2076-6173

Слюсар, В. М. (2015) Мультиверсум як принцип соціальної організації "без насилля". Мандрівець : Журнал гуманітарних студій (6). pp. 41-44.

Слюсар, В. М. (2015) Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен. Актуальні проблеми філософії та соціології (3). pp. 143-148. ISSN 2410-3071

Т

Тверда, Р. and Миколаєнко, Н. М. (2015) Переваги та недоліки фензинів у контексті розвитку видавничої справи. Науковий пошук: актуальні питання філології й журналістики (1). pp. 71-75.

Ч

Чорна, С. А. (2015) Технологія швидкого набору тексту як засіб підвищення професійної компетентності журналістів. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 136-137.

This list was generated on Thu Aug 18 14:00:59 2022 EEST.