Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 23.

Білюк, І. Л. and Григор’єва, Т. Ю. and Дячук, Н. В. and Котнюк, Л. Г. and Пушкар, Т. М. and Чумак, Л. М. and Зорницька, І. В. and Кодубовська, О. О., eds. (2020) The Philological UniverseS. Житомир.

Diachuk, Nataliia and Biliuk, Inna and Levchenko, Olha (2020) Language Behavior of a Literary Personage. Science progress in European countries: new concepts and modern solutions. Stuttgart, Germany. pp. 113-120.

Diachuk, Nataliia and Biliuk, Inna and Levchenko, Olha (2020) Theoretical basis of linguistic personality. Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 6th International scientific and practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2020.. pp. 77-81.

Білюк, І. Л. and Дячук, Н. В. and Левченко, О. М. (2020) Vocabulary Booster Part I. (методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практичний курс англійської мови). [Teaching Resource]

Войналович, Л. П. and Андрушко, Т. В. (2020) Особливості формування фонетичної компетентності на уроках іноземної мови в початковій школі. Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. pp. 102-107.

Войналович, Л. П. and Христюк, А. С. (2020) Доцільність використання малих літературних форм при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності учнів основної школи. Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 88-92.

Дячук, Н. В. (2020) Психолінгвістичне розуміння мовних інтенцій політика. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: серія «Філологія». pp. 95-97. ISSN 2519-2558

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2020) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни практична граматика англійської мови (частина 2). [Teaching Resource]

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. and Свиридюк, Т. В. (2020) Analyzing the rhetoric of Donald Trump’s inaugural speech: psycholinguistic aspect. Humanitarian approaches to the Periodic Law // Perspectives of science and education. Proceedings of the 14th International youth conference. SLOVO\WORD, New York, USA.. pp. 238-244.

Дячук, Н. В. and Петренко, Б. О. (2020) Феномен мовної особистості у літературному творі. Пріоритетні шляхи розвитку науки та освіти (частина IІ): матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 22-23.

Дячук, Н. В. and Рущиць, В. С. (2020) Лексичні трансформації у художньому перекладі. Impact of modernity on science and practice. Abstracts of XVIII International Scientific and Practical Conference. pp. 407-409.

Жидецька, О. О. (2020) Реалізація інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні англійській мові. In: Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук».

Жидецька, О. О. (2020) Урахування вікових особливостей учнів старшої школи під час викладання іноземної мови. In: Міжнародна науково-практична конференція «Соціально психологічні проблеми суспільсьва». Таврійський національний університет імені І. Вернадського.

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. (2020) Формування мовної компетентності студентів I курсу мовного закладу вищої освіти в умовах дидактичної інтеграції. Книга для викладача : навчальний посібник. О. О. Євенок.

Кодубовська, О. О. and Прилуцька, К. М. (2020) Семний склад конституентів лексико-семантичної групи житло людей. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу.

Салькова, Ю. В. (2020) Особливості третього (самостійного) етапу навчання писемного мовлення із застосуванням інтерактивних технологій. In: Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук».

Салькова, Ю. В. (2020) Характеристика вправ першого та другого етапів формування писемної мовленнєвої компетентності з використанням інтерактивних технологій на старшому етапі. In: Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасні досягнення вітчизняних вчених у галузі педагогічних та психологічних наук».

Сніховська, І. Е. and Войналович, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із практичного курсу англійської мови. Частина І. [Teaching Resource]

Сніховська, І. Е. and Войналович, Л. П. (2020) Інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів із практичного курсу англійської мови. Частина ІІ. [Teaching Resource]

Сніховська, І. Е. and Войналович, Л. П. (2020) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Комунікативний практикум (англійська мова)». [Teaching Resource]

Чумак, Л. М. (2020) linguopragmatic aspects of the process of constructing lexical innovations in modern english media discourse. Закарпатські філологічні студії, 2 (13). pp. 176-180. ISSN 2663-4880

Чумак, Л. М. (2020) Системна організація англомовних лексичних інновацій (структурний і лінгвопрагматичний аспекти). In: «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» : тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича (1935–2003), 22 травня 2020 р.

Яценко, О. І. and Чумак, Л. М. (2020) Критерії добору середовища навчання програмування для формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання, 78 (4). pp. 219-236. ISSN 2076-8184

This list was generated on Fri Aug 12 15:38:09 2022 EEST.