Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Philology and Translation" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Іванов, А. О. (2005) Основи зіставного дослідження лексичних одиниць на позначення предметів повсякденного вжитку в сучасній англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 151-153.

Андрушенко, О. Ю. (2005) Функціональний статус перфектних форм у ранньоновоанглійському періоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 96-99.

Борисенко, Н. Д. (2005) Гендерний аспект використання звертань у персонажному мовленні сучасної британської драми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 39-41.

Борисов, О. О. (2005) Лексико-синтаксичні засоби вираження слота вербальний симптом емоційного концепту страх (на матеріалі творів сучасної англомовної художньої прози). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 100-103.

Василюк, І. М. and Кравець, І. Ф. (2005) Структурно-семантична деривація фразових дієслів у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 42-44.

Горобець, І. С. (2005) Мовні засоби зображення концепту злочинець у сучасній американській художній та публіцистичній літературі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 108-112.

Жуковська, В. В. (2005) Взаємозв’язок лексико-семантичних та граматичних категорій англійського дієслова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 147-150.

Квеселевич, Д. І. (2005) Класифікація інкорпорованих складних слів (на матеріалі англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 3-6.

Котнюк, Л. Г. (2005) Контекстуальна залежність особових займенників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 74-76.

Левицький, А. Е. and Гаращук, Л. А. (2005) Advanced Course of the Theory of English Phonetics. [Teaching Resource]

Левицький, А. Е. and Гаращук, Л. А. (2005) Short Course of the Theory of English Phonetics. [Teaching Resource]

Маліновський, Е. Ф. (2005) Когнітивна значущість повторів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 163-167.

Маліновський, Е. Ф. (2005) Функціональні особливості вживання простого контактного повтору в різних типах дискурсу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 171-176.

Мосієнко, О. В. (2005) Артикль у газетному заголовку та його текстотворча функція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 177-179. ISSN 2076-6173

Омецинська, О. В. (2005) Взаємодія стилістичних засобів при створенні портретних характеристик у творах Френсіса С. Фіцджеральда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 182-184.

Подкоритова, О. П. (2005) Особливості міфологічного реалізму у творчості Тоні Моррісон. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 192-196.

Рудик, І. М. (2005) Культурна специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 101-103.

Савчук, І. І. (2005) Реалізація змістовних характеристик концепту СУПЕРНИЦТВО засобами сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 133-135.

Сингаївська, А. В. and Мосейчук, О. М. (2005) Основні критерії визначення слова як одиниці лексичного рівня. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 34-38.

Славова, Л. Л. (2005) Передумови виникнення комунікативного консонансу в англомовній політичній комунікації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 104-106.

Шиленко, О. А. (2005) Синонімія та антонімія одиниць фразеосемантичного поля часу і простору сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 218-220.

Щерба, Д. В. (2005) До питання про пазиграфічність англомовної комп’ютерної лексики. Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей (7). pp. 99-104.

Щерба, Д. В. (2005) Лингвистические особенности терминосистемы английской компьютерной лексики. Лингвистические основы межкультурной коммуникации: Сборник материалов международной научной конференции 1-2 декабря 2005 г.. pp. 392-393.

Щерба, Д. В. (2005) Особливості формування корпусу комп’ютерної лексики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 221-224. ISSN 2076-6173

This list was generated on Mon Oct 3 07:56:20 2022 EEST.