Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Philology and Translation" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 64.

Є

Ємець, О. В. (2017) The Conceptual Character of Paradox in Modern American and British Short Stories. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

А

Асмукович, І. В. (2017) Термінологічний вимір англійських фахових авіаційних текстів. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Б

Борисенко, Н. Д. (2017) Висловлення жалю в персонажному мовленні британської драми. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Борисенко, Н. Д. (2017) Висловлення жалю та співчуття в персонажному мовленні британської драми: комунікативно-прагматичний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (86)). pp. 35-39. ISSN 2076-6173

Борисенко, Н. Д. (2017) Подяка в персонажному мовленні британської драми: комунікативно-прагматичний аспект. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Борисенко, Н. Д. (2017) Рецензія на цикл підручників з англійської мови за загальною редакцією професора В. І. Карабана. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 163-164. ISSN 2076-6173

Білінський, Д. Ю. (2017) Тактика наказу як засіб вираження домінування у рольовій асиметрії (на матеріалі британської драми XX століття). Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

В

Вискушенко, С. А. (2017) Багатозначність англійської фахової мови тваринництва. Науковий вісник Чернівецького університет : зб. наук. праць (1(14)). pp. 98-100.

Вискушенко, С. А. (2017) Загальні еволюційні аспекти формування англійської фахової мови тваринництва. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Вискушенко, С. А. (2017) Основні періоди розвитку мовних одиниць англійської фахової мови тваринництва. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017..

Вольницька, Д. О. (2017) Порядок слів як маркер інформаційної структури у давньоанглійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Вотінова, Д. О. (2017) Dystopia and Science Fiction: Interaction or Counteraction? Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Вотінова, Д. О. (2017) Intertextual dialogue between E. Zamiatin`s “We” and A. Huxley`s “Brave new world”: a translatological view. In: Współczesna filologia: aktualne kwestie i perspektywy badawcze», October 20-21, 2017.

Г

Горбачова, Н. І. (2017) Визнання провини та вибачення у репліках персонажів англомовних кінофільмів: прагмалінгвістичний аспект. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія "Філологічні науки". Мовознавство (7). pp. 48-51. ISSN 2312-6353

Горбачова, Н. І. (2017) Порушення рольових очікувань у спілкуванні керівника та підлеглого: комунікативно-прагматичний аспект (на матеріалі англомовного кінодискурсу). Наукове видання "Південний архів" (філологічні науки). – 2017 (№ 70). pp. 91-93. ISSN 2308-8037

Горбачова, Н. І. (2017) Прагмалінгвістичний аспект спілкування керівника та підлеглого (на матеріалі англомовного кінодикурсу). Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур: Матеріали 8-ї Міжнародної науково- практичної конференції (Чернігів, 28–29 квітня 2017 р.). – Чернігів. - 2017. pp. 75-79.

Горбачова, Н. І. (2017) Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого (на матеріалі англомовного кінодискурсу). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики (32). pp. 41-52. ISSN 2413-5593

Горбачова, Н. І. (2017) Тактика незгоди як засіб модифікації асиметричних статусів комунікантів (на матеріалі англомовного серіалу ‘Suits’). Science and Education a New Dimension. Philology, V(41), Issue: 145, 2017. pp. 7-10. ISSN 2308-5258

Горбачова, Н. І. (2017) Тактика шантажу в асиметричній ситуації спілкування: прагмалінгвістичний аспект. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Д

Давидович, С. С. (2017) Реалізація стратегії інформування в університетських проспектах Великої Британії. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Дмитрієва, І. В. (2017) Ліризація драми як прояв міжродової дифузії (на матеріалі п’єси Юджина О’ніла «Спрага»). In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 12 травня 2017, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дмитрієва, І. В. (2017) Специфіка драматургії Джозефа Конрада (на матеріалі п’єси «One day more»). In: Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 160-річчю від дня народження письменника, Житомир.

К

Карпінський, Ю. В. (2017) Проблеми загальної термінології текстів сучасних соціолінгвістичних розвідок. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017..

Кодубовська, О. О. (2017) Гіпо-ґіперонімічні відносини в ЛСГ "населений пункт" в українській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Кондратюк, І. Б. (2017) Конфліктний дискурс як середовище актуалізації комунікативної ситуації психологічного дисбалансу. Наукові записки Острозької академії (63). pp. 102-105.

Кондратюк, І. Б. (2017) Теоретичні особливості актуалізації психологічного балансу в процесі комунікації. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Кузьменко, О. Ю. (2017) Пейоративна оцінка адресата в англомовному інтерв'ю (на матеріалі глянцевого журналу для чоловіків GQ). Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Л

Лисецька, Ю. В. (2017) Комунікативно-дискурсивні характеристики прагматичних маркерів у ранньоновоанглійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

М

Макаревич, О. О. (2017) Реактивні висловлення американських підлітків в аспекті комунікативної поведінки. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Макаренко, Н. В. (2017) Структурна репрезентація концепту ГРОШІ (на матеріалі сучасних публіцистичних видань Німеччини). Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Марченко, Є. Ю. (2017) Do Video Games Dream of Proper Localizations. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Мельничук, О. М. (2017) Номінативно-референційний аспект зображення подій у медіа дискурсі. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3..

Миколишена, Т. В. (2017) Творча особистість перекладача як суб'єкта міжкультурного посередництва. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Мосейчук, О. М. (2017) Експліцитний та імпліцитний шляхи реалізації вербального дискримінативного впливу. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Мосієнко, О. В. (2017) Дискурсивно-номінативна стратегія репрезентації подій у новинному штернет-дискурсі. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал, 2(15). pp. 72-76.

Мосієнко, О. В. (2017) Номінативно-референційний вимір сучасного англомовного новинного інтернет-дискурсу. In: International research and practice conference «Modern philology: relevant issues and prospects of research» : Conference proceedings.

Мосієнко, О. В. (2017) Особливості номінативно-референційних одиниць: комунікативний аспект. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Мосієнко, О. В. (2017) Особливості функціонування квантифікативних номінативно-референційних одиниць в англомовних текстах новин. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017..

Мошківська, А. Ю. (2017) Періодизація минулого в американському передвиборчому дискурсі. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3..

Н

Нідзельська, Ю. М. (2017) Концепт як один із провідних термінів у дослідженнях сучасної лінгвокультурології. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Нідзельська, Ю. М. (2017) Реалізація образного компонента єврейського концепту ШАББАТ засобами сучасної англійської мови. Одеський лінгвістичний вісник, 1 (9). pp. 181-185.

Нідзельська, Ю. М. (2017) Сутність культури, її головні функції та характеристики високо та низькоконтекстуальних культур через призму сучасного мовознавства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія “Філологічна, 66. pp. 68-70.

О

Олійник, Д. А. (2017) Фразеологічні одиниці англомовного релігійного дискурсу. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3..

Очковська, А. П. (2017) Парадигма рейзингових конструкцій з підметом в ранньоновоанглійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

П

Полховська, М. В. (2017) Проблема визначення категорії означеності/неозначеності. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Поліщук, Л. П. (2017) Особливості формування компетентісно-орієнтованого підходу як основи системи професійної парадигми майбутніх перекладачів. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017..

Поліщук, Л. П. (2017) Формування навичок письмової компетентності майбутніх перекладачів на основі системи вправ. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Прокопенко, В. В. (2017) Лінгвальні характеристики конформізму як когнітивно-комунікативного утворення. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Пушкар, Т. М. (2017) Особливості застосування комунікативних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів-філологів. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

С

Садловська, О. С. (2017) Реалізація стратегії доместикації під час перекладу англійських мовленнєвих актів українською (на матеріалі англомовного кінодискурсу). Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3..

Сушко, Т. Ю. (2017) Об'єкти та явища природи в англійських та українських фразеологізмах: зіставний аспект. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3...

Т

Тичина, А. О. (2017) Особливості застосування перекладацьких трансформацій при перекладі офіційно-ділових документів (на прикладі Декларації про права людини). Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3..

Тулес, Т. С. (2017) Загальні аспекти становлення англійської терміносистеми медицини. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3..

Ч

Черняк, Н. О. (2017) Англійські комунікативи та способи їх відтворення в українських перекладах. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3.

Ш

Шугаєв, А. В. (2017) Імідж організації об'єднаних націй крізь призму дискурсивно-когнітивного аналізу. Наукове видання "Південний архів" (філологічні науки) (70). pp. 119-121. ISSN 2308-8037

Шугаєв, А. В. (2017) Імідж та іміджевий дискурс міжнародної організації ООН. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія "Філологія" (77). pp. 94-96. ISSN 2227-1864

Шугаєв, А. В. (2017) Експлікація тактики маніпулювання у мас-медійному дискурсі ООН. European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches Hosted by the ORT Publishing and The Center For Social and Political Studies "Premier" Conference papers (3). pp. 26-27.

Шугаєв, А. В. (2017) Тактика маніпулювання у медіа-дискурсі. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської..

Шугаєв, А. В. (2017) Темпоральні дискурсивні маркери (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу). Актуальні питання германістики та перекладознавства : Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (25 квітня 2017 р.). pp. 23-24.

Шугаєв, А. В. (2017) Формування позитивного іміджу ООН в англомовному медіа-дискурсі: тактичний аспект. Science and Education a New Dimension. Philology, 33 (123). ISSN 2308-5258

Шугаєв, А. В. (2017) Функціонування темпоральних дискурсивних маркерів у новинних статтях (на матеріалі англомовного медіа-дискурсу). Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017..

Ю

Юрчук, М. С. (2017) Фрфзеологізми з компонентом зоонім: етнолінгвістичний та лінгвокультурний аспект. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3.

Я

Якубець, Я. О. (2017) Силовий компонент заперечного значення у новинному дискурсі. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3.

Яремчук, В. М. (2017) Конфронтативні стратегії прямого спонукання в персонажному дискурсі. Littera Scripta Manet: збірка студентських наукових праць / ред. колегія: О. В. Мосієнко, М. В. Полховська [та ін.]. Вип. 3.

This list was generated on Fri Aug 12 14:10:47 2022 EEST.