Items where Division is "Faculty of Physical Education and Sport > Department of Medical and Biological Disciplines" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | Ж | К | Л | М | О | Т | Ч | Ш | Ю
Number of items: 30.

Б

Барвінок, К. В. and Грищук, С. М. (2016) Використання занять фітнесом для оптимізації маси тіла. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 13-17.

Барвінок, К. В. and Грищук, С. М. (2016) Вплив фітнес технологій на м’язеву та жирову масу жінок. Біологічні дослідження – 2016. pp. 217-218.

Борисевич, В. О. and Весельский, С. П. and Ляшевич, А. М. and Решетник, Е. Н. (2016) Влияние корвитина на холерез у крыс в условиях доксициклиновой загрузки. БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА: 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых. Сборник тезисов. p. 255.

Борисевич, В. О. and Ляшевич, А. М. and Решетнік, Є. М. and Макарчук, М. Ю. (2016) Співвідношення холатів у жовчі щурів з експериментальною гіперхолестеринемією. «Шевченківська весна 2016: Біологія». Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.. pp. 47-48.

Г

Гирина, А. А. (2016) Точковий масаж. Масаж біологічно активних точок. Біологічні дослідження - 2016. pp. 249-250.

Гончаренко, К. П. (2016) Diversity of phytoplankton rate in the pond of grabarka (Berdychiv) and evaluation of its environmental state (structural and functional parameters). Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. pp. 41-42.

Гончаренко, К. П. and Вітвицька, С. С. (2016) Комп’ютерні технології навчання у викладанні біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 54-56.

Горощенко, В. Є. (2016) Деякі гігієнічні аспекти фізичного виховання і спорту. Біологічні дослідження - 2016. pp. 221-223.

Д

Данилов, О. А. and Шевчук, Д. В. and Корнійчук, Н. М. (2016) До питання діагностики нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей. Біологічні дослідження – 2016. pp. 193-194.

Ж

Жаврук, С. А. and Шевчук, Т. В. (2016) Особливості показників зовнішнього дихання у школярів старшого віку під впливом фізичних навантажень. Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових праць. pp. 226-228.

К

Киричук, Г. Є. and Метельська, М. О. and Корнійчук, Н. М. (2016) Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 26-30. ISSN 2075-0846

Корнійчук, Н. М. and Киричук, Г. Є. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Л

Ляшевич, А. М. (2016) Правила збереження здорової печінки. Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових праць. pp. 196-197.

Ляшевич, А. М. and Решетнік, Є. М. and Колбасинська, В. М. and Весельський, С. П. and Макарчук, М. Ю. (2016) Вплив корвітину на вміст жовчних кислот у жовчі щурів з викликаною доксицикліном гіперхолестеринемією. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки» (2). pp. 73-79.

Ляшевич, А. М. and Решетнік, Є. М. and Колбасинська, В. М. and Гарник, К. В. and Весельський, С. П. and Макарчук, М. Ю. (2016) Вплив корвітину на жовчокислотний склад жовчі щурів із доксициклініндукованою гіперхолестеринемією. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини».. pp. 90-91.

Ляшевич, А. М. and Чернуха, І. С. (2016) Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту: Методичні рекомендації до лабораторних занять. [Teaching Resource]

Ляшевич, А. М. and Чернуха, І. С. (2016) Фізіологія людини. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту. Словник-довідник. [Teaching Resource]

М

Майковець, Д. В. and Ляшевич, А. М. (2016) Вплив стресу на організм спортсмена. Студентська спортивна наука – 2016. pp. 62-66.

Маринич, Д. О. and Корнійчук, Н. М. and Гирина, А. А. and Ямкова, Г. І. (2016) Визначення інтегральних показників системи зовнішнього дихання шляхом використання традиційних методів оцінки функціонального стану дихальної системи організму спортсмена. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 66-72.

Матвійчук, Я. О. and Грищук, С. М. (2016) Використання легкоатлетичних вправ в оздоровчій роботі зі школярами середнього шкільного віку. Біологічні дослідження - 2016. pp. 232-234.

Матвійчук, Я. О. and Грищук, С. М. (2016) Дослідження впливу занять легкоатлетичними вправами на частоту серцевих скорочень у дітей середнього шкільного віку з ослабленим здоров’ям. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 72-77.

О

Охрімчук, І. В. and Чернуха, І. С. (2016) Вплив анаболічних стероїдів на гепатобіліарну систему спортсмена. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 81-84.

Т

Тарадайник, М. М. (2016) Методичні рекомендації до лабораторних занять: "Динамічна анатомія". [Teaching Resource]

Тиченок, О. С. and Чернуха, І. С. (2016) Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі щурів. «Шевченківська весна 2016: Біологія». Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. pp. 192-193.

Ч

Чернуха, І. С. (2016) Фізіологія синтезу та метаболізму жовчних кислот. Біологічні дослідження – 2016. pp. 26-28.

Чернуха, І. С. and Решетнік, Є. М. and Нурищенко, Н. Є. and Весельський, С. П. (2016) Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки» (2). pp. 122-129.

Чернуха, І. С. and Решетнік, Є. М. and Нурищенко, Н. Є. and Гарник, Т. П. and Іліка, В. Г. and Весельський, С. П. (2016) Жовчні кислоти жовчі щурів самців при дії тестостерону. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини». pp. 152-153.

Ш

Шевчук, Д. В. (2016) Можливості використання ендоскопічного обладнання в лікуванні коротких постравматичних стриктур уретри в дітей. Здоровье ребёнка (7(75)). pp. 135-143. ISSN 2224-0551

Шевчук, Д. В. and Маханьова, Л. Г. and Тиндикевич, В. Л. (2016) Динаміка мікробіологічних характеристик сечі у хворих на нейрогенний сечовий міхур дітей. Материалы Научно-практической конференции «Урология, андрология, нефрология. pp. 314-315.

Ю

Юмашева, А. А. and Левковская, М. И. (2016) Иридо–генетические исследования – простой и доступный метод индикации наследственной патологии. Біологічні дослідження – 2016. pp. 197-202.

This list was generated on Thu Aug 18 16:19:30 2022 EEST.