Items where Division is "Faculty of Physical Education and Sport > Department of Medical and Biological Disciplines" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | Ж | К | Л | М | О | Т | Ч | Ш | Ю
Number of items: 30.

Б

Барвінок, К. В., Грищук, С. М. (2016) Використання занять фітнесом для оптимізації маси тіла. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 13-17.

Барвінок, К. В., Грищук, С. М. (2016) Вплив фітнес технологій на м’язеву та жирову масу жінок. Біологічні дослідження – 2016. pp. 217-218.

Борисевич, В. О., Весельский, С. П., Ляшевич, А. М., Решетник, Е. Н. (2016) Влияние корвитина на холерез у крыс в условиях доксициклиновой загрузки. БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА: 20-я Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых. Сборник тезисов. p. 255.

Борисевич, В. О., Ляшевич, А. М., Решетнік, Є. М., Макарчук, М. Ю. (2016) Співвідношення холатів у жовчі щурів з експериментальною гіперхолестеринемією. «Шевченківська весна 2016: Біологія». Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених.. pp. 47-48.

Г

Гирина, А. А. (2016) Точковий масаж. Масаж біологічно активних точок. Біологічні дослідження - 2016. pp. 249-250.

Гончаренко, К. П. (2016) Diversity of phytoplankton rate in the pond of grabarka (Berdychiv) and evaluation of its environmental state (structural and functional parameters). Перспективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці. pp. 41-42.

Гончаренко, К. П., Вітвицька, С. С. (2016) Комп’ютерні технології навчання у викладанні біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 54-56.

Горощенко, В. Є. (2016) Деякі гігієнічні аспекти фізичного виховання і спорту. Біологічні дослідження - 2016. pp. 221-223.

Д

Данилов, О. А., Шевчук, Д. В., Корнійчук, Н. М. (2016) До питання діагностики нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей. Біологічні дослідження – 2016. pp. 193-194.

Ж

Жаврук, С. А., Шевчук, Т. В. (2016) Особливості показників зовнішнього дихання у школярів старшого віку під впливом фізичних навантажень. Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових праць. pp. 226-228.

К

Киричук, Г. Є., Метельська, М. О., Корнійчук, Н. М. (2016) Особливості видового складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (41). pp. 26-30. ISSN 2075-0846

Корнійчук, Н. М., Киричук, Г. Є. (2016) Порівняння кількісних показників розвитку водоростевих угруповань обростань різнотипних субстратів річки Тня. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (72). pp. 58-65. ISSN 0206-5657

Л

Ляшевич, А. М. (2016) Правила збереження здорової печінки. Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових праць. pp. 196-197.

Ляшевич, А. М., Решетнік, Є. М., Колбасинська, В. М., Весельський, С. П., Макарчук, М. Ю. (2016) Вплив корвітину на вміст жовчних кислот у жовчі щурів з викликаною доксицикліном гіперхолестеринемією. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки» (2). pp. 73-79.

Ляшевич, А. М., Решетнік, Є. М., Колбасинська, В. М., Гарник, К. В., Весельський, С. П., Макарчук, М. Ю. (2016) Вплив корвітину на жовчокислотний склад жовчі щурів із доксициклініндукованою гіперхолестеринемією. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини».. pp. 90-91.

Ляшевич, А. М., Чернуха, І. С. (2016) Фізіологічні основи фізичного виховання і спорту: Методичні рекомендації до лабораторних занять. [Teaching Resource]

Ляшевич, А. М., Чернуха, І. С. (2016) Фізіологія людини. Фізіологічні основи фізичного виховання та спорту. Словник-довідник. [Teaching Resource]

М

Майковець, Д. В., Ляшевич, А. М. (2016) Вплив стресу на організм спортсмена. Студентська спортивна наука – 2016. pp. 62-66.

Маринич, Д. О., Корнійчук, Н. М., Гирина, А. А., Ямкова, Г. І. (2016) Визначення інтегральних показників системи зовнішнього дихання шляхом використання традиційних методів оцінки функціонального стану дихальної системи організму спортсмена. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 66-72.

Матвійчук, Я. О., Грищук, С. М. (2016) Використання легкоатлетичних вправ в оздоровчій роботі зі школярами середнього шкільного віку. Біологічні дослідження - 2016. pp. 232-234.

Матвійчук, Я. О., Грищук, С. М. (2016) Дослідження впливу занять легкоатлетичними вправами на частоту серцевих скорочень у дітей середнього шкільного віку з ослабленим здоров’ям. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 72-77.

О

Охрімчук, І. В., Чернуха, І. С. (2016) Вплив анаболічних стероїдів на гепатобіліарну систему спортсмена. Студентська спортивна наука - 2016. pp. 81-84.

Т

Тарадайник, М. М. (2016) Методичні рекомендації до лабораторних занять: "Динамічна анатомія". [Teaching Resource]

Тиченок, О. С., Чернуха, І. С. (2016) Вплив тестостерону на вміст холатів у жовчі щурів. «Шевченківська весна 2016: Біологія». Матеріали ХІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. pp. 192-193.

Ч

Чернуха, І. С. (2016) Фізіологія синтезу та метаболізму жовчних кислот. Біологічні дослідження – 2016. pp. 26-28.

Чернуха, І. С., Решетнік, Є. М., Нурищенко, Н. Є., Весельський, С. П. (2016) Вплив тестостерону на жовчнокислотний склад жовчі самців щурів. Вісник Черкаського університету, серія «Біологічні науки» (2). pp. 122-129.

Чернуха, І. С., Решетнік, Є. М., Нурищенко, Н. Є., Гарник, Т. П., Іліка, В. Г., Весельський, С. П. (2016) Жовчні кислоти жовчі щурів самців при дії тестостерону. Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні теоретичні та практичні аспекти щодо стратегії розвитку народної і нетрадиційної медицини». pp. 152-153.

Ш

Шевчук, Д. В. (2016) Можливості використання ендоскопічного обладнання в лікуванні коротких постравматичних стриктур уретри в дітей. Здоровье ребёнка (7(75)). pp. 135-143. ISSN 2224-0551

Шевчук, Д. В., Маханьова, Л. Г., Тиндикевич, В. Л. (2016) Динаміка мікробіологічних характеристик сечі у хворих на нейрогенний сечовий міхур дітей. Материалы Научно-практической конференции «Урология, андрология, нефрология. pp. 314-315.

Ю

Юмашева, А. А., Левковская, М. И. (2016) Иридо–генетические исследования – простой и доступный метод индикации наследственной патологии. Біологічні дослідження – 2016. pp. 197-202.

This list was generated on Fri Dec 1 08:43:42 2023 EET.