Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Slavic and Germanic Languages" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | М | Н | П | Х
Number of items: 14.

Б

Башманівський, О. Л. (2011) Лексико-семантичні та граматичні особливості прикметника white в англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 135-139. ISSN 2076-6173

Білоус, В. Й. and Місяць, Н. К. (2011) «Єврейське питання» на Житомирщині: соціологічний аспект. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

В

Велика, А. М. (2011) Створення ситуації успіху як необхідна складова результативності навчання учнів старшої школи предметам гуманітарного циклу. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наукових праць (14). pp. 301-304.

Вигівський, В. Л. (2011) Прагматичний аспект перекладу омофразних контекстів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 170-173. ISSN 2076-6173

Г

Глазунова, Л. О. (2011) Ідеї формування естетичної компетентності особистості у зарубіжній науковій літературі. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. (14). pp. 91-97.

Глазунова, Л. О. (2011) Досвід К. Д. Ушинського та В. О. Сухомлинського щодо формування естетичної компетентності молоді засобами народознавства. Духовність українства ХХІ століття: збірник матеріалів ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 117-123.

М

Мойсієнко, В. М. and Макарова, О. Ю. (2011) Овруцька книга 1678 р. як відображення українсько-польських мовних контактів: особливості словотвору та відмінювання дієслів. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 132-139.

Моркотун, С. Б. (2011) Дослідження спрямованості змісту професійної підготовки студентів магістратури на проведення презентації в академічній сфері. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Педагогічні науки” (13). pp. 184-191.

Моркотун, С. Б. (2011) Класифікація педагогічних умов формування презентаційних умінь студентів магістратури у процесі професійної підготовки. Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. (XL). pp. 120-123.

Місяць, Н. К. (2011) Сzasopismо naukowe „Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu. “Ukraińska Polonistyka” w Żytomierzu (1). pp. 41-45.

Н

Недашківська, Т. Є. (2011) Прикладний аспект психолінгвістичних досліджень. Psycholinguistics (8). pp. 127-133. ISSN 2309-1797

Недашківська, Т. Є. (2011) Семантична конструкція асоціативного поля (на матеріалі асоціативного експерименту). Psycholinguistics.

П

Приймак, А. М. (2011) Щоденниковий запис як цілий текст. Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень - 2011», 7. pp. 78-82.

Х

Хмелінська, Р. М. (2011) Інформаційна насиченість творів І. Я. Франка (на матеріалі публіцистичних робіт ХІХ ст.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 187-191. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Aug 12 10:00:57 2022 EEST.