Items where Division is "Faculty of History > Department of History of Ukraine" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | Д | Ж | К | М | Н | О | П | Р | С
Number of items: 71.

Є

Єфимчук, Наталія (2014) Житлові умови сільських мешканців Житомирщини в повоєнний період. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. pp. 176-178.

Єфимчук, Наталія (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛГОСПНОЇ СИСТЕМИ НА ЖИТОМИРЩИНІ В 1948-1953 РОКАХ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 97-101.

Б

Біла, О. М. (2014) Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ХХХІХ). pp. 44-49. ISSN 2076-8982

Біла, О. М. (2014) Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики XIX - початку XX століття (на прикладі газети «Волынские губернские ведомости»). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 221-226.

Біла, О. М. (2014) Проблеми господарського розвитку регіону на сторінках волинської преси XIX - поч. XX ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 151-154.

Білобровець, О. М. (2014) ВИБОРИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ: УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 17-20.

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських громадських організацій "Полонія" і "Корпорація" на Правобережній Україні на початку ХХ ст. Українська полоністика (11). pp. 86-93. ISSN 2220-4555

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських організацій допомоги постраждалим від воєнних дій в наддніпрянській Україні на початку першої світової війни. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 34-37.

Білобровець, О. М. (2014) Польська преса в громадсько-політичному житті поляків України в роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир, 2014.. pp. 173-182.

Білобровець, О. М. (2014) Польський студентський рух у боротьбі за незалежність Польщі на правобережній Україні у 1913-1914 pp. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3.. pp. 71-74.

Білобровець, О. М. (2014) Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (3(121)). pp. 5-8. ISSN 1728-2640

В

Венгерська, В. О. (2014) "Українське питання" напередодні та в умовах Першої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(121)). pp. 8-11. ISSN 1728-2640

Венгерська, В. О. (2014) Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український "проекти". Intermarum: історія, політика, культура // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир.. pp. 102-113.

Венгерська, В. О. (2014) Перша світова війна: пам'ять про загиблих. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 37-39.

Вержанська, Таїсія (2014) Особливості самоідентифікації магнатерії Правобережної України у ХІХ ст. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир:. pp. 154-161.

Д

Дребот, Володимир (2014) Вклад німців у розвиток суконної промисловості правобережної України в XIX - на початку XX ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 15-18.

Ж

Жуковський, О. І. (2014) Створення видавництв для потреб етнічних меншин України у першій половині 20-х років XX ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. pp. 189-192.

К

Ковальчук, І. В. (2014) Визначення подальшої стартегії і тактики ОУН(Б) у 1942 році. Соціум. Наука. Культура. Збірник наукових праць. - Київ. 2014. pp. 135-140.

Ковальчук, І. В. (2014) Керівний склад і заходи ОУН(Б) Житомирщини у 1942 р. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 171-173.

Ковальчук, І. В. (2014) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОХОДНЫХ ГРУПП ОУН НА ТЕРРИТОРИЮ ЖИТОМИРСКОЙ И ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 1941 ГОДА. Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. pp. 188-191.

Ковальчук, І. В. (2014) Соціально-політичний портрет керівного складу оунівського підпілля на Житомирщині у 1941-1943 рр. У1941-1943 pp. Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Зб. наук. праць / Відп. ред. О.Є. Лисенко. — К.. pp. 451-459.

Кордон, М. В. (2014) Європейський союз -Україна: візова лібералізація. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир.. pp. 296-302.

Кордон, М. В. (2014) Доленосний вибір України. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 179-181.

М

Максимов, О. В. (2014) Судова реформа на Правобережжі 1864 p.:фахова дискримінація поляків в умовах «кадрового голоду». Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 124-139.

Максимов, О. В. (2014) Фахова дискримінація поляків в умовах судової реформи 1864 року на Правобережній Україні. Сумський історико-архівний журнал. Науковий журнал з історії та архівознавства України (ХХІІІ). pp. 48-55. ISSN 2227-183Х

Мосієнко, О. В. (2014) Симовлічний простір Бердичева. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 31-40.

Мосієнко, Олександр (2014) Пропоганда в умовах Першої світової війни (аналіз періодичних видань). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(121)). pp. 29-32. ISSN 1728-2640

Н

Натикач, Петро (2014) Історик i педагог Громенко Іван Єлисейович (до 100-річчя від дня народження). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 207-211.

Новосадова, Н. Г. (2014) Дискурс щодо дефініції «інтелігенція» впродовж XIX століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 229-232.

Новосадова, Н. Г. (2014) Просвітянська інтелігенція Житомирщини 1917-1921 pp. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. pp. 159-160.

Новіцька, Юлія (2014) Наукова діяльність Миколи Коваля-Меджвецького в Кракові за часів другої Речі Посполитої. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 200-202.

Новіцька, Юлія (2014) Науково-педагогічна діяльність Юліана Схрамма в Кракові за часів австро-угорської монархії. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7.. pp. 121-122.

Новіцька, Юлія (2014) Національна політика Другої Речі Посполитої. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 233-242.

О

Ожгібесова, М. В. (2014) Жіноча проблематика на сторінках періодичних видань Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя). [Experiment]

Остапенко, О. В. (2014) Міжспільнотні взаємини українців та кримських татар (XV–XVIII ст.): етносоціальний та культурний аспекти. [Experiment]

П

Панченко, Вікторія (2014) Мирові суди волинської губернії у боротьбі з крадіжками (1870-і pp. — початок XX ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7.. pp. 252-256.

Панченко, Вікторія (2014) Поляки Волині у мировому суді: аналіз судових практик. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 140-153.

Погуляєв, О. І. (2014) Громадсько-політичний рух поляків Правобережної України у добу Української Центральної Ради(березень 1917 - квітень 1918 pp.). Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. pp. 7-20.

Погуляєв, О. І. (2014) Культурно-освітній розвиток поляків правобережної України в роки української революції (1917-1921 pp.). Драгоманівські історичні студії: зб. наук.праць молодих істориків. - К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова (2(6)). pp. 394-402.

Погуляєв, О. І. (2014) Национальные меньшинства правобережной Украины в эпоху украинской революции (1917-1921 гг.): историография проблемы. Государство, общество, церковь в истории России ХХ века: материалы ХІІІ Международной научной конференции. pp. 199-205.

Погуляєв, О. І. (2014) Національні меншини правобережної України у добу української революції (1917-1921 роки): історіографія проблеми. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 232-238.

Погуляєв, О. І. (2014) Німецька національна меншина правобережної України у період зміни українських урядів (1917-1919 років). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 41-44.

Погуляєв, О. І. (2014) Соціально-економічне життя поляків правобережної України у добу української революції (1917-1921 pp.). Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 204-214.

Р

Рафальська, Т. Л. (2014) Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. - листопад 1938 р.). Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 243-253.

Рудницька, Н. В. (2014) Хасидизм vs Гаскала: традиціоналізм проти модернізації на теренах ліквідованої Речі Посполитої (на прикладі Волині). Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 114-123.

С

Сидоров, Костянтин (2014) Економічні взаємини МТС із колгоспами у 1950-х pp. на Житомирщині. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7.. pp. 327-329.

Сидоров, Костянтин (2014) Особливості організації-побутової сфери життя працівників МТС Житомирщини в 30-50-х роках XX століття. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 168-171.

Сидоров, Костянтин (2014) ПІДГОТОВКА МЕХАНІЗАТОРСЬКИХ КАДРІВ МТС НА ЖИТОМИРЩИНІ У 30-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 77-81.

Стельникович, С. В. (2014) «Війна пам’ятників» на території Житомирсько-Вінницького регіону в період німецької окупації. Тернопіль (1). pp. 31-33.

Стельникович, С. В. (2014) Адміністративно-територіальний устрій генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Сумський історико-архівний журнал. — Суми (ХХІІ). pp. 73-78.

Стельникович, С. В. (2014) Володимир Мономах. Останній великий князь Русі. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (22). pp. 31-32.

Стельникович, С. В. (2014) Вінницька трагедія як основа німецької антирадянської пропаганди (травень — жовтень 1943 р.). Вінниччина в роки Другої світової війни : 1939—1945 : матеріали XXVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, (Вінниця, 10—11 жовтня 2014 р.). — Вінниця, 2014.. pp. 277-285.

Стельникович, С. В. (2014) Газета «Гайдамака» як пресове видання Поліської Січі (вересень – листопад 1941 р.). Науковий журнал Інституту журналістики і міжнародних відносин Київського національного університету культури і мистецтв. pp. 188-191.

Стельникович, С. В. (2014) Документи ЦДАВО України як джерельна база вивчення історії Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.). Гуржіївські історичні читання: зб. наук. праць. - Черкаси. - Вип. 7.. pp. 71-74.

Стельникович, С. В. (2014) Доля місцевого укрїнського населення німецьких колоній на Житомищині в період Другої світової війни. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси». Ч. ІІ, (Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р.). — Дніпропетровськ. pp. 148-150.

Стельникович, С. В. (2014) Книговидання на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науковий діалог “Схід — Захід”». Ч. 2, (Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.). — Дніпропетровськ. pp. 40-42.

Стельникович, С. В. (2014) Княгиня Ольга. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (10). pp. 27-28.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Ігор. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (9). pp. 26-27.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Володимир Великий. Історія України. Всеукраїнська гезета для вчителів історії та правознавства. (18). pp. 26-27.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Олег. "Історія України" Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (7(815)). pp. 28-29.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Святослав. Історія України. Всеукраїнська гезета для вчителів історії та правознавства. (14). pp. 25-26.

Стельникович, С. В. (2014) Кінодокументи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного як джерельна база вивчення історії Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Фрака), (Житомир, 7—8 листопада 2014 р.). — Житомир. pp. 136-138.

Стельникович, С. В. (2014) Мовне становище на території генерального округу Житомир (друге половина 1941 - початок 1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХVІІІ.. pp. 191-194.

Стельникович, С. В. (2014) Поляки Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистського режиму (1941—1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації. Intermarum : історія, політика, культура : матеріали Міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи» (Житомир, 20-21 червня 2014 р.). - Житомир, 2014. pp. 263-271.

Стельникович, С. В. (2014) Умови життя фольксдойче на території генерального округу Житомир. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : історія. - Вінниця. Вип. 22.. pp. 87-92.

Стельникович, С. В. (2014) Ярослав Мудрий. Штрихи до портрета. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (19). p. 26.

Стельникович, С. В. (2014) Міжнаціональні відносини на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : зб. статей. (19). pp. 76-85.

Стельникович, С. В. (2014) Німецькі антиалкогольні кампанії в генеральному окрузі Житомир (1941–1944). Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў : зборнік навуковых артыкулаў.. pp. 123-126.

Стельникович, С. В. (2014) Подорожі до Райху : німецькі екскурсійно-пропагандистські кампанії серед населення генерального округу Житомир. Зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість, суспільство, держава : проблеми минулого і сьогодення». pp. 50-52.

Стельникович, С. В. (2014) Санітарно-епідеміологічний стан на території Житомирського генерального округу. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (40). pp. 151-154.

Стельникович, С. В. (2014) Спортивне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : історія. (2/1). pp. 91-95.

This list was generated on Mon Jun 18 05:25:57 2018 EEST.