Items where Division is "Faculty of History > Department of History of Ukraine" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Д | К | М | Р | С
Number of items: 35.

Б

Білобровець, О. М. (2015) Допога польської громади Волині біженцям в роки Першої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. - Житомир: Полісся. pp. 36-38.

Білобровець, О. М. (2015) Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(126)). pp. 4-8. ISSN 1728-2640

Білобровець, О. М. (2015) Соціогуманітарний простір поляків Волині у роки Першої світової війни. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (20). pp. 99-104. ISSN 2412-9321

Білобровець, О. М. (2015) Суспільно-політичні орієнтації поляків України у роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир (2). pp. 112-123.

Білобровець, О. М. (2015) Участь польського населення Волинської губернії в роки Першої світової війни. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир. pp. 185-188.

В

Венгерська, В. О. (2015) Історична пам’ять як інструмент міждержавних конфліктів. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 3-5.

Венгерська, В. О. (2015) Міф про Велику Вітчизняну війну: радянський спадок та його презентації в комеморативних практиках в Україні та Польщі. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир. Вип. 2.. pp. 184-196.

Венгерська, В. О. (2015) На порозі самостійності: 1990 рік в новітній історії України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 14-17. ISSN 1728-2640

Венгерська, В. О. (2015) Штетл в истории и политике империй ХІХ-ХХ вв. (на примере местечек Украины и Молдовы). Наука, образование, культура. Международная научно-практическая конференция: Посвященная 24-ой годовщине образования Комратского Государственного Университета, 11 февраля 2015 г., 2. pp. 131-136.

Д

Дребот, Володимир (2015) Розвиток доброчинності як форми взаємодопомоги серед німців Волинської губернії в ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 173-176.

К

Ковальчук, І. В. (2015) Боротьба "Смершу" з керівництвом оунівсього підпілля на Житомирщині у першій половині 1944 р. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 208-210.

Ковальчук, І. В. (2015) ВВедение нацистского оккупационного режима в генеральном комиссариате "Житомир": политика, экономика, идеология. Великая Победа : история и современность» : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой- не, Минск, 14 – 15 мая 2015 г. / ред. кол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск.. pp. 204-208.

Ковальчук, І. В. (2015) Еволюція методології радянської історичної науки (на прикладі досліджень І. Д. Ковальченка. Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.).. pp. 141-144.

Ковальчук, І. В. (2015) Економічний стан і соціальна сфера Житомира напередодні і в роки Першої світової війни. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 17-18 липня 2015 року). - Одеса.. pp. 22-25.

Ковальчук, І. В. (2015) Керівництво підпілля обох ОУН на Житомирщині у період націстської окупації: персональний склад і соціально-політичний портрет. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (42). pp. 116-122. ISSN 2076-8982

Ковальчук, І. В. (2015) Створення і діяльність оунівської мережі на теренах Бердичівського району в умовах нацистської окупації другої половини 1941 р. Науковий збірник «Велика Волинь» : Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів від давнини до сьогодення» (Бердичів, 12–13 листопада 2015 р.) (52). pp. 231-241.

Ковальчук, І. В. (2015) Заходи німецької окупаційної влади і кількість населення Житомирщини вивезеного на примусові роботи до Третього райху. Шевченківська весна – 2015: історія. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / [ред. кол. : проф. І. К. Патриляк (голова), доц. А. О. Руккас (заст. голови), О. Р. Магдич (від ред.)]. – К. : Логос. pp. 267-269.

Ковальчук, І. В. (2015) Організація "Січ" на Житомирщині у другій половині 1941 р. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європи в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г. М. Стародубець - Житомир: Полісся. pp. 122-124.

Ковальчук, І. В. (2015) Правосуддя "по-сталінськи": слідчий процес та ув’язнення Івана Фещенка-Чопівського. Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - Київ. 2015. (1 (4)). pp. 5-10. ISSN ISSN 2312-4466

Ковальчук, І. В. (2015) Сучасна українська історична наука: деякі проблеми теорії, методології та організації. Модернізація соціогуманітарного простору: істориний досвід, виклики та перспективи. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфереції з міжнародною участю. Житомир-Вінниця.. pp. 26-28.

Кордон, М. В. (2015) Європейський Союз: результати розвитку за 65 років. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир – Вип. 2.. pp. 318-326.

М

Мосієнко, Олександр (2015) Інформаційне протистояння на південно-західному фронті Першої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г .М. Стародубець. - Житомир. pp. 30-31.

Мосієнко, Олександр (2015) Идеологическое обоснование Российской империей боевых действий против Австро-Венгрии в начале Первой мировой войны. Наука, образование, культура. Международная научно-практическая конференция: Посвященная 24-ой годовщине образования Комратского Государственного Университета, 11 февраля 2015 г.. pp. 182-185.

Мосієнко, Олександр (2015) Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз ефективності на основі наративних джерел. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. - Житомир. Вип. 2.. pp. 124-133.

Р

Рафальська, Т. Л. (2015) Реалізатори сталінської політики "Великого терору" 1937-1938 рр. на Житомирщині. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць/ за ред. В. О. Венгерської. – Житомир – Вип. 2.. pp. 263-272.

Рудницька, Н. В. (2015) Громадське життя євреїв Волинської губернії в роки Першої світової війни. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир. pp. 188-191.

Рудницька, Н. В. (2015) Мовні та освітні маркери в процесах національної ідентифікації в ХІХ ст. (на прикладі польських та єврейських громад Правобережжя). Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир (2). pp. 40-57.

С

Стельникович, С. В. (2015) Депортация населения генерального округа «Житомир» на принудительные работы в Германию (1941—1944 гг.). Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы нового столетия : ІХ Международная научно-практическая конференция, (Новосибирск, 13—14 марта 2015 г.). (2). pp. 158-160.

Стельникович, С. В. (2015) Депортація населення генерального округу «Житомир» на сільськогосподарські роботи півдня райхскомісаріату «Україна». Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ — на початку ХХІ століть : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (Житомир, 22 травня 2015 р.).. pp. 95-97.

Стельникович, С. В. (2015) Князь Роман Мстиславович. "Історія України". Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (10). pp. 27-28.

Стельникович, С. В. (2015) Органи нацистського цивільного управління в генеральному окрузі «Житомир» (1941—1944 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : історія. — Вінниця. Вип. 23.. pp. 102-108.

Стельникович, С. В. (2015) Постать Т. Шевченка як об’єкт нацистської пропаганди в генеральному окрузі «Житомир». Постаті землі Житомирської : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, (Житомир, 22—23 травня 2015 р.). pp. 322-327.

Стельникович, С. В. (2015) Процеси етнічного відтворення в Україні в період нацистської окупації (на прикладі генерального округу "Житомир"). Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 206-208.

Стельникович, С. В. (2015) Религиозная жизнь на территории генерального округа «Житомир» (вторая половина 1941 — начало 1944 г.). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1 : Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. - Гродна (2). pp. 33-38.

Стельникович, С. В. (2015) Советская подпольная периодика на территории генерального округа «Житомир» (1941—1944 гг.). Весці БДПУ. Серыя 2 : Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — Мн. (2). pp. 18-21.

This list was generated on Mon Jun 18 04:24:59 2018 EEST.