Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian and foreign literature and methods of their teaching" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | К | Л | С | Ф | Ю | Я
Number of items: 15.

Б

Башманівська, Л. А. (2017) Виразність як комунікативно-стилістична особливість мовленнєвої культури філолога. Матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» (21). pp. 550-561.

Бондарчук, О. М. (2017) Pamiętnik mojego życia Tadeusza Bobrowskiego: strategie narracyjne tekstu. Świat Wincentego Pola. Ziemia Pola. Mohortowskie kresy, 5.

Бондарчук, О. М. (2017) Роль Тадеуша Бобровського у становленні Джозефа Конрада-письменника. Джозеф Конрад: час, простір, пам’ять: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 160-річчю з дня народження письменника.

Бондарчук, О. М. (2017) Шкільні спогади мемуариста Т. Бобровського. Полілог (5). ISSN 2311-1844

Бондарчук, Ярослава, Рудюк, О. В. (2017) Риси постмодернізму в романах Дена Брауна. Полілог (5). pp. 8-10. ISSN 2311-1844

Г

Глущенко, Аліна, Рудюк, О. В. (2017) Художня своєрідність творчості Агати Крісті. Полілог (5). pp. 14-16. ISSN 2311-1844

К

Козак, Наталія, Рудюк, О. В. (2017) Розвиток детективного жанру у світовій літературі. Полілог (5). pp. 17-19. ISSN 2311-1844

Кучерук, О. А. (2017) Стратегічні орієнтири риторичної підготовки майбутніх учителів-словесників. Неперервна освіта: акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки): наук.журнал (2). pp. 94-100.

Л

Левченко, Галина (2017) Синергетичне моделювання жанру як стратегія реабілітації історії літератури : рецензія на монографію Чика Дениса "Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця ХVІІІ – середини ХІХ ст.". Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки (14). p. 176.

Лоренц, Ірина, Рудюк, О. В. (2017) Інтерпретація творчості Джона Фаулза в дусі постмодерністської естетики. Полілог (5). pp. 24-26. ISSN 2311-1844

С

Суворова, Людмила (2017) Концепт смерті в малій прозі раннього українського модернізму: архетипно-міфологічна і філософська інтерпретація. Other thesis, Національна академія наук України.

Ф

Франчук, М. В. (2017) До питання термінологічного окреслення поняття "традиційні сюжети" в сучасному вітчизняному літературознавстві. Актуальні проблеми літературознавчої термінології (2). pp. 69-72.

Ю

Юрчук, О. О. (2017) "…се властиво наїзд і душення…'': Російська імперія в рецепції Івана Франка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(85)). pp. 115-119. ISSN 2076-6173

Юрчук, О. О. (2017) «Я виграв свою гонитву за безсмертям. Повір, ти можеш теж»: декілька слів про психотрилер Олександра Михеда «Астра». In: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція "Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи".

Я

Якименко, Кристіна, Рудюк, О. В. (2017) Містика в романі М. Булгакова «Майстер та Маргарита». Полілог (5). pp. 35-37. ISSN 2311-1844

This list was generated on Wed Mar 29 19:50:22 2023 EEST.