Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian and foreign literature and methods of their teaching" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Д | Н | С | Ф | Ч | Ю
Number of items: 19.

Б

Башманівська, Л. А. (2022) The epistolary heritage of Lesia Ukrainka as a means of forming literary competence. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (85). pp. 76-81. ISSN 2300-3170

Башманівська, Л. А. (2022) Міжкультурний діалог у сучасному масмедійному дискурсі. Міжкультурна комунікація в контексті глобаліаційного діалогу: стратегії розвитку: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-26 лист. 2022 р.), 2. pp. 197-200.

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) "Стилістика засобів масової інформації" як навчальна дисципліна в підготовці майбутнього журналіста. Вісник Книжкової палати (6). pp. 26-30. ISSN 2076-9326

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) Використання епістолярію в процесі вивчення біографії Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (109). pp. 272-283. ISSN 2663-6387

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) Дикція й емісія голосу. Виразність професійного мовлення журналіста. ЖДУ ім. І. Франка.

Білявська, В. С. (2022) Акватика в мемуарах українсько-польського помежів’я епохи романтизму. In: Człowiek wobec żywiołów. Perspektywa interdyscyplinarna. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, Polska, pp. 131-145.

Д

Дяченко, Н. М., Усатий, А. В. (2022) Війна в Україні: гумор vs страх (комунікативно-прагматичний аспект). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (98). pp. 106-115. ISSN 2663-7642

Н

Нагорна, Дарина (2022) Жанр фантастики в сучасній українській літературі (на прикладі роману Тараса Антиповича "Помирана"). Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць. pp. 126-129.

С

Савенко, О. П. (2022) Адресована лірика Максима Рильського: модифікація присвят та послань письменникам. Закарпатські філологічні студії, 1 (24). pp. 204-207. ISSN 2663-4880

Савенко, О. П. (2022) Битва на Калці 1223 рік у тексті Галицько-Волинського літопису. International scientific innovations in human life. pp. 771-777.

Савенко, Оксана (2022) Аналогія як прийом та принцип моделювання художнього світу у "Сказанії і страсті, і похвалі святим мученикам Борису та Глібу". Академічні студії. Серія "Гуманітарні науки" (1). pp. 82-86.

Ф

Франчук, М. В. (2022) Байкарські сюжети І. Красіцького в українській літературі і половини ХІХ століття. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти науки, освіти, технологій та суспільства». pp. 13-15.

Ч

Чаплінська, О. В., Юрчук, О. О. (2022) Literatura – Muzyka – Filozofia: osie przecięcia (na podstawie dzieł Erica-Emmanuela Schmitta). Українська полоністика, 20. pp. 97-104.

Ю

Юрчук, О. О. (2022) Female reception of prison experience (a case study: the novel "Roses behind the Bars. Confession about the Women's Prison" by Iryna Ahapieieva). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (96). pp. 34-41. ISSN 2663-7642

Юрчук, О. О. (2022) «Геть вiд Москви...». Микола Хвильовий - руйнiвник iмперських мiфiв. Лiтератури свiту: поетика, ментальнiсть i духовнiсть (14). pp. 146-153.

Юрчук, О. О. (2022) «Пустота того часу не менша, ніж пустота нашого часу». Леся Українка – «порожні» люди – вода в романі Мирослава Лаюка «Залізна вода». Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (56). pp. 230-234. ISSN 2409-1154

Юрчук, О. О. (2022) Табірна жіноча проза (за «Спогадами» Надії Суровцової). Філологічний часопис (2 (20)). pp. 152-159.

Юрчук, О. О., Чаплінська, О. В. (2022) «На землi, отруєнiй бойовою хiмiєю, кожен воює за себе, усi – проти кожного». Україна versus Росiя в романi Андрiя Цаплiєнка «Стiна». Мови й лiтератури свiту. Збірник наукових праць. (1). pp. 127-138.

Юрчук, О. О., Чаплінська, О. В. (2022) «Три-же…» від Євгенії Кононенко, або життя, житло, жінка в збірці новел Празька химера. In: Herstoria. Autorki i bohaterki tekstów kultury. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

This list was generated on Sun Oct 1 22:17:58 2023 EEST.