Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | К | Л | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч
Number of items: 24.

Є

Євпак, Олена, Франовський, А. Ц. (2011) Використання інформаційних комп’ютерних технологій при вивченні поверхонь II–го порядку. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 25-28.

Б

Баздирєва, О. В. (2011) РОЗВИТОК ІДЕЙ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГИ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ (28). pp. 18-22.

Баранівська, Аліна, Чемерис, О. А. (2011) Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології як фактор посилення мотивації навчання математики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 11-13.

Г

Гальчевський, Василь, Франовський, А. Ц. (2011) Застосування дериваційних формул при розв’язуванні задач з диференціальної геометрії. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 23-25.

К

Клімова, І. О. (2011) Статистичні інформаційні джерела. Вісник ЖДТУ, 1 (15). pp. 326-328.

Кондратюк, Наталія, Дідківська, Т. В. (2011) Числа Фібоначчі і квадратні матриці. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 34-37.

Королюк, О. М. (2011) РОЗВИТОК САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ. Науковий пошук молодих дослідників.Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (4). pp. 216-220.

Королюк, О. М. (2011) Формування позитивної мотивації навчання математики як умова продуктивної самостійної роботи студентів коледжу. Нові технології навчання № 67, 2 (67). pp. 90-96.

Кравчук, Олександра, Королюк, О. М. (2011) Організація самостійної роботи учнів у процесі вивчення математики в школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 37-40.

Л

Ленчук, І. Г. (2011) Конструктивна геометрія як галузь математики і навчальна дисципліна. Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА (8).

Ленчук, І. Г. (2011) Метричні побудови у площині загального розташування. Математика в школі (6). pp. 20-25.

П

Прус, А. В. (2011) Методика навчання математики в особисто орієнтованій системі навчання майбутніх учителів математики. In: Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики.

Прус, А. В., Швець, В. О. (2011) Збірник задач з методики навчання математики. Житомир: "Рута". ISBN 978-617-581-056-9

Прус, А. В. (2011) Розвиток інтелектуальних вмінь студентів педагогічних спеціальностей на заняттях із методики навчання математики. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2011»: Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю (11 лютого 2011 р.).

Р

Розмаїтий, Олександр, Королюк, О. М. (2011) Організація диференційованого навчання на уроках математики в загальноосвітній школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 59-62.

С

Сверчевська, І. А. (2011) Десять уроків гармонії. Програма курсу за вибором з геометрії для учнів 9 класу. [Teaching Resource]

Сверчевська, І. А. (2011) Видатні математики Житомирщини. Математика в сучасній школі (12). pp. 53-54. ISSN 74326

Сверчевська, І. А., Дідківська, Т. В. (2011) Історичні задачі на практичних заняттях з теорії чисел. In: Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу , 11 лютого 2011 р, Суми.

Свинаренко, Наталія, Сверчевська, І. А. (2011) Узагальнення математичних тверджень. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 62-64.

Соколовська, С. М. (2011) Формування позитивної мотивації професійного саморозвитку майбутнього вчителя математики при вивченні курсу "Елементарна математика". Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі вивчення дисциплін природичо-математичного циклу, 2. pp. 79-81.

Т

Трохименко, Ольга, Сверчевська, І. А. (2011) Застосування похідної для побудови математичних моделей в економічних задачах. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 72-74.

Ф

Франовський, А. Ц. (2011) Фізико-математичний факультет у контексті забезпечення якості професійної підготовки кадрів. Науковий пошук молодих дослідників. Збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (4). pp. 5-11.

Х

Хлань, Аліна, Королюк, О. М. (2011) Деякі аспекти вивчення квадратичної функції в основній школі. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за ред. О. М. Королюк. (4). pp. 80-83.

Ч

Чемерис, О. А. (2011) Методика алгоритмізації навчання аналітичної геометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 107-112.

This list was generated on Fri Apr 19 12:30:21 2024 EEST.