Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: K | К | Л | С | Ф | Ч
Number of items: 10.

K

Kolomiiets, T. Yu., Pogorui, A. A., Rodríguez-Dagnino, R. M. (2018) Solution of systems of partial differential equations by using properties of monogenic functions on commutative algebras. Український математичний вісник, 15 (2). pp. 210-219.

К

Коломієць, Т. Ю. (2018) Знаходження розв’язків диференціальних рівнянь в частинних похідних та їх систем за допомогою моногенних функцій на відповідних асоційованих алгебрах. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання: [збірн. наук. праць молодих дослідників], 2. pp. 63-68.

Коломієць, Т. Ю., Погоруй, А. О. (2018) Дослідження розв’язків систем диференціальних рівнянь в частинних похідних за допомогою моногенних функцій на комутативних алгебрах. Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях: Збірка матеріалів XIII Міжнародної наукової конференції для молодих вчених. pp. 6-7.

Королюк, О. М. (2018) Професійний розвиток майбутніх учителів у процесі вивчення методики навчання математики. Проблеми освіти, 1 (88). pp. 254-261.

Л

Ленчук, І. Г. (2018) Як навчити учнів побудовам стереометричних фігур. Математика в рідній школі (12). pp. 16-21.

С

Семенець, С. П. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Свиридюка Володимира Васильовича «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх магістрів медсестринства на засадах технологічного підходу», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Ф

Фонарюк, О. В. (2018) Кейс-метод у курсі методики навчання математики майбутніх учителів. Гуманізація навчально-виховного процесу (5 (91)). pp. 172-187. ISSN 2077-1827

Фонарюк, О. В. (2018) Основні моделі конструктивно-проектувальної діяльності майбутнього вчителя математики. Scientific and pedagogic internship ''Chellenges of modernization of pedagogical education in Ukraine and EU countries". pp. 103-107.

Ч

Чемерис, О. А. (2018) Методичні аспекти у викладанні дисциплін геометричного циклу для студентів фізико-математичного факультету. Теоретико-методичні аспекти навчання математичних дисциплін : монографія.

Чемерис, О. А., Королюк, О. М., Прус, А. В., Фонарюк, О. В. (2018) Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Apr 22 09:22:26 2024 EEST.