Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Algebra and Geometry" and Year is 2023

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | Z | А | Л | М | П | Ф | Ч
Number of items: 17.

F

Fonariuk, O., Malykhin, A., Murzina, O., Sherman, M., Kanibolotska, O., Tynnyi, V. (2023) Expanded Reality: Just a Trend of our Time or do We Need Technology? Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 15 (1). pp. 58-82. ISSN 2066-7329

Z

Zatsepina, N., Borin, K., Korostel, P., Fonariuk, O., Doronina, T. (2023) The role and impact of information technology on the educational process. Eduweb-Revista de Tecnologia de Informacion Y Comunicacion en Educacion, 17 (3). pp. 124-133. ISSN 1856-7576

А

Андрощук, М. В. (2023) Про вміння учнів розв’язувати завдання з параметрами. Концепт науки XXI: стратегії, методи та наукові інструменти: матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції. pp. 212-214.

Артемчук, Л. М., Овчаренко, О. А., Ращупкіна, Л. Л., Деньга, Н. М., Чемерис, О. А. (2023) Окремі аспекти вивчення математичних дисциплін студентами закладів вищої освіти. Вісник науки та освіти (5(11)). pp. 350-361. ISSN 2786-6165

Л

Ленчук, І. Г. (2023) Елементи конструктивізму в задачах на обчислення та доведення. In: VI Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми теорії та методики навчання математики: до 75-річчя кафедри методики навчання математики», 6-7 жовтня 2023 р., м.Київ, Україна – К. : УДУ імені Михайла Драгоманова, 2023, 6-7 жовтня 2023 р..

Ленчук, І. Г., Мосіюк, О. О. (2023) Конструктивне комп’ютерне моделювання задач стереометрії. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2023), м. Черкаси, 6-7 квітня 2023 р. Черкаси. pp. 35-37.

Ленчук, І. Г., Прус, А. В. (2023) Graphic culture of constructive modeling of figures in metric stereometry. Mathematics and Informatics.

М

Мосіюк, О. О., Ленчук, І. Г. (2023) Constructive geometry in implementations of modern 3D graphics. Information Technologies and Learning Tools, 94 (2). pp. 19-37. ISSN 2076-8184

П

Погоруй, А. О., Коломієць, Т. Ю. (2023) Теорія міри. Теорія ймовірностей. [Teaching Resource]

Прус, А. В. (2023) Математичне моделювання як лінза реального світу. Фізико-математична освіта, 38 (4). pp. 56-61.

Прус, А. В. (2023) Про математичне моделювання та його завдання. In: VI Міжнародна наукова конференція актуальні проблеми теорії та методики навчання математики до 75-річчя кафедри методики навчання математики, 6-7 жовтня 2023, Київ.

Ф

Фонарюк, О. В. (2023) Digitization of the educational environment in higher education (Цифровізація освітнього середовища у ЗВО). IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика в науці й освіті: виклики сучасності» (присвячена 90-річчю кафедри математики та інформатики): збірник тез. pp. 127-129.

Фонарюк, О. В. (2023) Коротка історія створення систем типу "Розумний будинок". In: Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», 17-18 листопада 2022 р., Житомир, ЖДУ імені Івана Франка.

Фонарюк, О. В. (2023) Методика викладання вищої математики у закладі вищої освіти педагогічного профілю. Вісник науки та освіти (13). pp. 859-870. ISSN 2786-6165

Фонарюк, О. В., Вербовський, І. А. (2023) Основні характеристики цифрових технологій закладів вищої освіти. Підвищення професіоналізму фахівця засобами інноваційних педагогічних технологій : зб. матеріалів XXVІ Міжнар. наук.-практ. конф., 6-7 груд. 2022 р.. pp. 63-65.

Ч

Чемерис, О. А. (2023) Індивідуалізація навчання у зво як необхідна умова підвищення якості професійної підготовки. Молодь і ринок (6-7). pp. 120-125. ISSN 2308-4634

Чемерис, О. А., Tovstohan, Volodymyr, Kibenko, Lyubov (2023) Individualization of the Process of Professional Training of Future Specialists Using Innovative Educational Technologies. In: Contemporary Technologies and Society: Innovations, Artificial Intelligence, and Challenges. Academy of Silesia, Katowice, pp. 30-37. ISBN 978-83-969890-0-0

This list was generated on Mon Mar 4 04:00:14 2024 EET.