Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | К | Л | М | О | П | С | Т
Number of items: 32.

І

Ілліна, О. В. (2008) Технологія формування організаторських умінь майбутніх фахівців в умовах кредитно-модульної системи навчання. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 45-50.

Г

Горбунова, В. В. (2008) Проблеми дослідження імпліцитних теорій. Соціальна психологія (4 (30)). pp. 17-28.

Гречуха, І. А. and Яценко, О. А. and Кирильчук, І. В. and Голуб, А. В. and Присяжнюк, Т. В. (2008) Бібліотека кафедри соціальної та практичної психології (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

К

Коляденко, С. М. (2008) Інноваційні форми підготовки соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. Збірник наукових праць. (Ч. 1). pp. 336-341.

Коляденко, С. М. (2008) Студентська олімпіада із соціальної педагогіки як засіб виявлення обдарованої студентської молоді. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Науково-методичний збірник. pp. 102-110.

Коляденко, С. М. (2008) Система соціально-педагогічної підтримки дітей та молоді у спадщині А.С. Макаренка. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді:Зб.наук.пр. (12). pp. 398-404.

Коляденко, С. М. (2008) Технологізація соціальної роботи як умова оптимізації діяльності Студентської соціальної служби для молоді Житомирського державного унверситету імені Івана Франка. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету.Випуск 50, Серія: Педагогічні науки. (50). pp. 99-103.

Коляденко, С. М. (2008) Особливості підготовки соціальних педагогів в умовах кредитно-модульної системи. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 21-27.

Коляденко, С. М. (2008) Розвиток соціальної роботи у Ізраїлі: історія та сучасність. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 153-162.

Коляденко, С. М. (2008) Соціально-педагогічна практика як інтегруючий компонент особистісно-професійного становлення майбутнього спеціаліста. Науковий вісник Чернівецького університету. Педагогіка і психологія (363). pp. 87-94.

Л

Літяга, І. В. (2008) Діяльність організацій в управлінні соціальною роботою. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 50-54.

Літяга, І. В. (2008) Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в контексті корекційної педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

М

Музика, О. Л. (2008) Педагогічна спадщина А.С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей. Педагогіка і психологія (3-4). pp. 15-26.

Музика, О. Л. (2008) Політичні цінності в системі ціннісної регуляції розвитку особистості. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За заг. ред. М.М. Слюсарев¬ського. (8). pp. 209-218.

Музика, О. Л. (2008) Типологічний підхід у психології здібностей та обдарованості як альтернатива ситуаційно-диспозиційній антиномії. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць /За ред. В.О.Моляко, 12 ( 4). pp. 184-192.

Музика, О. Л. and Майстренко, Т. М. (2008) Організаційно-психологічне забезпечення впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз. Проблеми формування конкурентноспроможності фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 14-20.

Музика, О. Л. and Майстренко, Т. М. (2008) ПОЛОЖЕННЯ про кредитно-модульну систему організації навчального процесу. соціально-психологічний факультет.

О

Остапчук, О. Л. (2008) Інтеграція гендерного підходу у діяльність наставника академічної групи. Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог болонського процесу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Одеса, 22-23 травня 2008 .). pp. 97-99.

Остапчук, О. Л. (2008) Сучасні тенденції гендерного розвитку українського суспільства в уявленнях молоді. Сучасна молодь: крок у майбутнє: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів.. pp. 311-316.

Остапчук, О. Л. (2008) Технологія волонтерської діяльності з реалізації ідеї ґендерної рівності. Збірник доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Гендерні теорії, гендерні практики: налагоджуючи мости» / упорядн. О. Плахотнік, Л. Гуслякова, Т. Ісаєва.. pp. 69-73.

Остапчук, О. Л. (2008) Формування гендерної компетентності соціальних педагогів у процесі підготовки до професійної діяльності. Педагогіка і психологія. (вип363). pp. 146-152.

П

Павлик, Н. П. (2008) Виховна діяльність у притулку для неповнолітніх. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Павлик, Н. П. (2008) Соціально-педагогічна підтримка обдарованих дітей в умовах загальноосвітньої школи. Шляхи і методи забезпечення подальшого творчого зростання обдарованої молоді: Наук.-метод. збірник.. pp. 95-101.

Палько, І. М. (2008) Соціально-педагогічна підтримка формування здорового способу життя студентів. Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. (1). pp. 100-103.

Палько, І. М. (2008) Соціально-педагогічна служба вищого навчального закладу як суб’єкт формування здорового способу життя студентів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

С

Сейко, Н. А. (2008) Фандрайзинг як перспективна технологія залучення доброчинної підтримки до сфери сучасної освіти в Україні. Проблеми формування конкурентноспроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник наукових робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 28-37.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта як чинник соціального захисту дітей в ХІХ - на початку ХХ століття. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах: тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта як чинник соціалізації дітей та підлітків. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання АПН України., 2 (12). pp. 412-419.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання АПН України., 2 (12). pp. 412-419.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах : тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет.. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта в системі соціального захисту дітей у XIX – на початку XX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 150-153. ISSN 2076-6173

Т

Товщик, С. А. (2008) Взаємозв’язок дефініцій соціальної педагогіки та соціальної роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

This list was generated on Mon Jun 18 20:09:35 2018 EEST.