Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social Technologies" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ч | Ш | Я
Number of items: 69.

І

Ілліна, О. В. (2017) Соціальна кваліметрія як наука й навчальна дисципліна. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Б

Бабенко, К. (2017) Методика використання інтернет-ресурсів у професійній діяльності соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Бабич, О. (2017) Особливості виховної роботи комунальної установи "Обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей "Сонячний дім". Актуальні проблеми соціальної сфери.

Безсмертна, В. І. (2017) Гендерні освітні центри як інструмент демократії та соціального розвитку. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Безсмертна, В. І. (2017) Структура управління Центру ґендерної освіти Житомирського державного університету ім. І. Франка. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26-28 квітня 2017 р. Ч.1 – К.: Навчально-науковий інститут менеджменту та психології ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2017. pp. 158-161.

Бех, В. (2017) Соціально-педагогічний супровід неблагополучної сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Близнюк, Г. С. (2017) Вплив мультфільмів на формування соціально-значущих рис особистості дитини. Житомир.

Болденко, І. (2017) Проектування системи соціального захисту студентських сімей. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Борисова, О. В. (2017) Аутогенне тренування як активний метод психотерапії у роботі соціального педагога з клієнтом. Актуальні проблеми соціальної сфери.

В

Вонсович, Ю. Ю. (2017) Діяльність соціального педагога ЗНЗ щодо профілактики віктимної поведінки підлітків. Житомир.

Вонсович, Ю. Ю. (2017) Діяльність соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу щодо профілактики віктимної поведінки підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Г

Герасимчук, Г. В. (2017) Tрансформацiя сiмейних цiнностей у соцiальному середовищi загальноосвiтнього навчального закладу. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Д

Демчук, Д. І. (2017) Неформальні об’єднання як фактор соціально-педагогічного впливу на особистість підлітка. Житомир.

Дуняшенко, А. (2017) Забезпечення надання соціально-педагогічних послуг дитячим будинкам сімейного типу в ході здійснення соціального супроводу. Актуальні проблеми соціальної сфери.

З

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2017) Методика реалізації когнітивної функції спілкування у роботі соціального працівника. Методика реалізації когнітивної функції спілкування у роботі соціального працівника.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2017) Соціальна робота щодо запобігання поширенню ВІЛ-інфекції серед студентської молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Залібовська – Ільніцька, З. В. (2017) Соціальний зміст формування комунікативної компетентності молодших школярів у сім'ї. Українська полоністика. ISSN 2220-4555

К

Кисельова, Т. (2017) Технологія планування кар'єри майбутніх соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Кобилинська, В. М. (2017) Проектування системи соціального захисту дітей трудових мігрантів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ковальчук, В. (2017) Методика використання РR-технологій у професійній діяльності соціальних працівників. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Коляденко, С. М. (2017) Врахування психологічних особливостей студентської молоді у процесі виховання. Соціально-правові та організаційно-управлінські аспекти роботи працівників соціальної й освітньої сфер з різними суб’єктами сучасного соціуму: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Харків-Куряж (15 грудня 2017р.). pp. 34-37.

Коляденко, С. М. (2017) Врахування факторів, що впливають на поведінку індивіда, у процесі соціальної підтримки студентської молоді. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 26-27 жовтня 2017 року).

Коляденко, С. М. (2017) Транзактний аналіз у системі соціальної підтримки студентської молоді. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Коляденко, С. М. and Семенюк, Т. В. (2017) Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка,.

Котловий, С. А. (2017) Використання соціально-педагогічних технологій організації дозвіллєвої діяльності учнів ПТНЗ в гуртожитку. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Котловий, С. А. (2017) Соціалізація особистості в дозвіллєвій діяльності. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіац. pp. 133-135.

Котловий, С. А. (2017) Соціалізація особистості методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. (2017) Технології соціально-педагогічної роботи в територіальній громаді. In: «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові», Грузія.

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. (2017) Соціальна політика в Україні. [Teaching Resource]

Котлярова, Т. (2017) Соціально-педагогічні технології розвитку відповідального материнства у дівчат-підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Кужель, Н. (2017) Врахування соціальним педагогом варіативності стосунків з клієнтом у ході соціального супроводу сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Кукса, С. В. and Сейко, Н. А. (2017) Реaлiзaцiя зacoбiв теaтрaльнoгo миcтецтвa у прoфеciйнiй дiяльнocтi coцiaльнoгo педaгoгa ЗНЗ. [Experiment]

Л

Ланчук, Г. І. and Сейко, Н. А. (2017) Молодіжна мода як чинник соціалізації дітей підліткового віку в умовах ЗНЗ. [Experiment]

Літяга, І. В. (2017) Волонтерських рух і вулична соціальна робота. Актуальні проблеми соціальної сфери.

М

Марусова, Я. (2017) Зміст та форми соціального партнерства соціального працівника щодо супроводу прийомних сімей. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Михалкіна, Р. (2017) Робота з молодими сім'ями, які потребують соціальної підтримки. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Мусевич, А. (2017) Методика роботи соціального працівника з внутрішньопереміщеними особами. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Н

Нагорна, Ю. (2017) Театротерапія як психологічний метод у діяльності соціального педагога. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Назарчук, Т. М. (2017) Соціально-педагогічний зміст діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми. Житомир.

Назарчук, Т. М. (2017) Соціально-педагогічний зміст діяльності поліцейських інспекторів з неповнолітніми. Актуальні проблеми соціальної сфери.

О

Одарич, Н. В. (2017) Технологія соціально-педагогічного консультування студентської сім'ї. Житомир.

Одарич, Н. П. (2017) Соціально-педагогічне консультування студентської сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

П

Павлик, Н. П. (2017) Каталог кращих практик і проектів організації неформальної освіти : [у навчальних закладах України; у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. В-тво ЖДУ ім.І.Франка, Житомир.

Павлик, Н. П. (2017) Порівняльний аналіз понять, суміжних до неформальної освіти. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Павлик, Н. П. (2017) Теорія і практика організації неформальної освіти молоді: [Навчальний посібник]. В-тво ЖДУ ім.І.Франка, Житомир.

Палько, І. М. (2017) Настільна просвітницько-профілактична гра як один із ефективних інструментів формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Петренко, Л. (2017) Професійна самореалізація майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Р

Рашко, А. О. (2017) Професійна творчість майбутніх соціальних педагогів в умовах фахової підготовки. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Рашко, А. О. (2017) Розвиток професійної творчості майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової підготовки. Житомир.

Рудніцька, Д. В. (2017) Використання засобів театрального мистецтва у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Житомир.

Рудніцька, Д. В. (2017) Використання засобів театрального мистецтва у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

С

Седляр, Н. О. (2017) Реінтеграція дітей з неблагополучних сімей в умовах школи-інтернат. Житомир.

Седляр, Наталія (2017) Дослідження рівня інтегрованості дітей з неблагополучних сімей в умовах школи-інтернату. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ситняківська, С. М. (2017) Білінгвальний змістовий блок як необхідний компонент в умовах підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ситняківська, С. М. (2017) Розробка навчально-методичного забезпечення білінгвальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 135-142. ISSN 2076-6173

Сорока, І. І. (2017) Соціальна адаптація дітей в умовах спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Сюгай, І. (2017) Ігротерапія як психологічний метод у роботі соціального педагога. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Сєрадзка-Базюр, Божена and Сейко, Н. А. (2017) Темпоральні характеристики педагогіки Василя Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 106-113. ISSN 2076-6173

Т

Темнікова, О. В. (2017) Соціально-педагогічні особливості технологій адаптації дошкільників до навчання. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Темнікова, О. В. (2017) Соціально-педагогічні технології адаптації дошкільників до навчання (на прикладі діяльності Комунального закладу «Денишівський навчально-реабілітаційний центр Житомирської обласної ради»). Житомир.

Товщик, С. А. (2017) Модель діагностування професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Тустановська, А. В. (2017) Соціально-педагогічні умови ведення випадку. Житомир.

Х

Хмілевська, Ю. А. (2017) Event-менеджмент в діяльності соціального педагога ЗНЗ. Житомир.

Хмілевська, Ю. А. (2017) Івент-менеджмент як напрямок соціально-педагогічної роботи в школі. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ч

Черкавська, М. О. (2017) Соціально-педагогічний зміст діяльності територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ш

Шевчук, В. (2017) Соціальний супровід осіб, які зазнали насильства в сім'ї. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Я

Яблонський, Б. С. (2017) Технологія фандрайзингової діяльності в умовах громадських організацій. Житомир.

Яцько, А. В. (2017) Tехнологiя соцiально-педагогiчної дiяльностi з обдарованими дiтьми в умовах старшої школи. Житомир.

Яцько, А. В. (2017) Соціально-педагогічна діяльність соціального педагога з обдарованими старшокласниками. Актуальні проблеми соціальної сфери.

This list was generated on Fri Aug 12 14:38:23 2022 EEST.