Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Г | Д | Л | М | Н | О | П | С | Ф
Number of items: 34.

І

Іскрижинська, А. М., Сорочинська, О. А. (2022) Формування природничо-екологічної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами ігрових технологій. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 128-132.

А

Автюхович, М. В. (2022) Формування комунікативної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами казки. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч. / за заг. ред.: О.О.Максимової, М.А.Федорової. pp. 26-28.

Г

Гановська, Анжеліка, Сорочинська, О. А. (2022) Формування ціннісного ставлення до природи в дітей старшого дошкільного віку. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 142-144.

Гогола, І. О., Гужанова, Т. С. (2022) Теорія і методика співпраці з родинами: Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Грамотун, Н. М., Гужанова, Т. С. (2022) Виховання навичок самообслуговування дітей молодшого дошкільного віку. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 40-43.

Грибан, Н. М. (2022) Формування предметно-практичної компететності в дітей старшого дошкільного віку засобами конструювання. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 43-46.

Гужанова, Т. С., Гогола, І. О. (2022) Технології формування комунікативної компетенції дітей дошкільного віку: Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Д

Дроздовська, Н., Сорочинська, О. А. (2022) Особливості гендерного виховання дітей старшого дошкільного віку у взаємодії ЗДО та сім’ї. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч., 1. pp. 121-125.

Л

Літвинець, І. М. (2022) Формування комунікативних вмінь дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 146-149.

М

Максимова, О. О. (2022) Нетрадиційні техніки образотворчого мистецтва в роботі з дітьми дошкільного віку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота» (1). pp. 182-185.

Максимова, О. О. (2022) Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям : навчальний посібник. Житомир: вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Максимова, О. О. (2022) Проєктна діяльність та робототехніка як провідні напрями STREAM-освіти дітей. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (50). pp. 163-169.

Максимова, О. О. (2022) Формування успішної дитячої особистості засобами народної педагогіки. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 83-87.

Максимова, О. О., Сорочинська, О. А., Федорова, М. А. (2022) Збірник тестових завдань з методик дошкільної освіти. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Максимова, О. О., Федорова, М. А. (2022) Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: частина 1. Житомир: ФОП Левковець.

Максимова, О. О., Федорова, М. А. (2022) Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: частина 2. Житомир: ФОП Левковець.

Н

Немержицька, Людмила, Сорочинська, О. А. (2022) Розвиток словесної творчості дітей старшого дошкільного віку за методикою Л. Фесюкової. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 160-162.

О

Олійник, Д. С. (2022) Особливості виховання національної ідентичності засобами міні-музею у дітей старшого дошкільного віку. Modern research in world science. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference.. pp. 668-672.

Олійник, Д. С. (2022) Сутність формування у дітей соціально-громадянської компетентності в умовах закладу дошкільної освіти. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти: збірник наукових праць. pp. 232-238.

Олійник, Д. С. (2022) Формування соціально-громадянської компетентності у дітей старшого дошкільного віку. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 73-76.

П

Панченко, Є. С. (2022) Формування предметно-практичної компетентності дітей старшого дошкільного віку. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 166-169.

Підкаура, А. Є. (2022) Формування національної самосвідомості дітей старшого дошкільного віку засобами народознавства. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч.. pp. 172-176.

С

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять із обов'язкової освітньої компоненти "Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природним довкіллям". Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О. (2022) Педагогічні інструменти розвитку основ критичного мислення в дітей дошкільного віку в процесі ознайомлення з природним довкіллям. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (109). pp. 29-45. ISSN 2663-6387

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О., Семенович, Я. О. (2022) Формування предметно-практичної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами художньої праці. Materiały XVII Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, «Europejska nauka XXI powieką - 2022» (1). pp. 104-108.

Сорочинська, О. А., Гогола, І. О., Шпіхернюк, Д. О. (2022) Рухливі ігри як засіб розвитку фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково- практичної конференції (21–22 січня 2022 р., м. Одеса). pp. 149-153.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Гогола, І. О. (2022) Упровадження STREAM-освіти у закладах дошкільної освіти з елеменами мейкерства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (110). pp. 49-66. ISSN 2663-6387

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Драгальчук, А. П. (2022) Формування природнично-екологічної компетентності в дітей дошкільного віку засобами STREАM-освіти. Eurasian scientific discussions : Proceedings of the 4th International scientific and practical conference. pp. 287-292.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Ліпіліна, Ю. В. (2022) Формування комунікативної компетентності у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольової гри. Science and innovation of modern world : proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. pp. 394-400.

Ф

Федорова, М. А. (2022) Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї у розвитку відображувальної гри дітей. Нові технології навчання: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».. pp. 119-124.

Федорова, М. А. (2022) Виховання відповідальності у дітей в аспекті реалізації наступності між дошкільною освітою і початковою школою. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». pp. 58-64.

Федорова, М. А. (2022) Дошкільна лінгводидактика. Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Федорова, М. А. (2022) Навчання дітей дошкільного віку складанню сюжетної розповіді. Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. pp. 274-280.

Федорова, М. А., Катруша, І. (2022) Особливості розвитку діалогічного мовлення у дітей молодшого дошкільного віку. Інноваційні процеси в дошкільній освіті: теорія, практика, перспективи. pp. 6-9.

This list was generated on Fri Dec 1 08:14:53 2023 EET.