Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Artistic Disciplines and Teaching Methods" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | Д | К | Л | М | Н | П | Р | Х | Ц | Ш
Number of items: 23.

І

Існюк, І. В. (2013) Українська традиція і динаміка змін у сучасному художньому просторі України. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

А

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Б

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Піддубна, О. М. and Башманівський, В. І. and Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Бовсунівська, Н. М. (2013) Музична естетика Київської Русі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 62-65. ISSN 2076-6173

Д

Дудар, О. П. (2013) Синестезія в контексті арт-терапії: естетико-культурологічний аспект. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Дудар, О. П. (2013) Синестезія як об’єкт наукового та філософського дискурсу: понятійний та ціннісний аспекти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 61-65. ISSN 2076-6173

Дудар, О. П. (2013) Синтез мистецтва та феномен синестезії: теоретико-методологічний аспект. In: Всеукр. наук. пр. конф. "Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі", 21-22 березня 2013, м. Чернігів.

Дудар, О. П. (2013) Феномен синестезії в українському мистецтві: вихід за межі традиційного. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

К

Колесник, Н. Є. (2013) Критериальные характеристики готовности будущих учителей начальных классов к организации художественно-технического творчества учеников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 112-116. ISSN 2073-5073

Колесник, Н. Є. (2013) Технология поэтапной подготовки будущих учителей начальной школы к формированию предметно-преобразующей компетентности учеников. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 146-149. ISSN 2073-5073

Л

Луценко, В. В. (2013) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 117-120. ISSN 2076-6173

М

Маловицька, Л. Ф. and Шилюк, В. В. and Воронюк, Л. В. (2013) Культурологічний аспект магічного реалізму Роба Гонсалвеса: живописні мандри у світ мрійливих візерунків буття. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Н

Неретін, В. О. (2013) Організація самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя в умовах мистецького навчання. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 196-198.

Новосадова, С. А. (2013) Музично-теоретична підготовка у формуванні творчої самостійності майбутнього учителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 199-202.

П

Плющик, Є. В. (2013) Змістова характеристика поняття "Інноваційне мислення вчителя музики". Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 53-55.

Піддубна, О. М. (2013) Вальдорфська педагогіка в системі самопізнання і саморозвитку особистості вчителя образотворчого мистецтва. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук. pp. 471-473.

Піддубна, О. М. (2013) Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 136-139. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2013) Роль технічної майстерності в розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), 17 (276). pp. 146-151.

Піддубна, О. М. (2013) Формування творчої активності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва у процесі занять живописом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 70-73. ISSN 2076-6173

Р

Роговська, Є. В. (2013) Патріотична свідомість майбутнього вчителя музики: етапи формування. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 122-126.

Х

Харитюк, І. (2013) Естетична інформація як музичний феномен. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Ц

Цюряк, І. О. (2013) Новітні технології навчання в диригентській підготовці майбутнього вчителя музики. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко (1). pp. 144-147.

Ш

Шмельова, Т. В. (2013) Специфіка класифікації мистецтв у сучасній науці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 167-170. ISSN 2076-6173

This list was generated on Mon Jun 18 19:55:38 2018 EEST.