Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Art Education" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | К | М | Н | П | Ц | Ш | Я
Number of items: 13.

Б

Бовсунівська, Н. М. (2016) Діяльність польської спільноти Волині у сфері музичної освіти України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 30-34. ISSN 2076-6173

К

Краснова, Н. М. (2016) Співпраця художніх музеїв і спеціалізованих шкіл художнього профілю як розширення мистецького світовідображення підлітків. Матеріали міжнародних наукових читань 2016 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі [«Митець – культура – Вимір часу]. pp. 225-235.

М

Моісєєва, М. А. (2016) Становлення і розвиток хорового навчання дітей у Житомирській музичній школі № 1 ім. Б. М. Лятошинського. Митець – культура – виміри часу: Зб. статей. pp. 182-199.

Моісєєва, М. А. and Павлоцька, І. А. (2016) В. Косенко 24 дитячі п’єси для фортепіано в чотири руки. Переклад І. Павлоцької. [Teaching Resource]

Н

Новосадова, С. А. (2016) Творча самостійність вчителя музики як психолого-педагогічна проблема. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Безлюдний О.І. (55). pp. 142-148.

П

Плотницька, О. В. (2016) Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. Творча самореалізація та розкриття художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі музично-виконавської підготовки. pp. 236-245.

Плющик, Є. В. and Ямчинська, Г. В. (2016) Інтегровані заняття з елементами дизайну і музики в дошкільному навчальному закладі: навчально-методичний посібник-хрестоматія для вихователів. ТОВ «КНТ».

Ц

Цюряк, І. О. and Луценко, В. В. (2016) Особистісно орієнтовані технології навчання у підготовці студентів мистецьких спеціалізацій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 168-174. ISSN 2076-6173

Ш

Шмельова, Т. В. (2016) Відзив офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Шмельової Тетяни Всеволодівни на дисертацію Чихурського Анатолія Сергійовича «Естетизація навчально-виховного процесу загальноосвітньої школи-інтернату (кінець ХХ – початок ХХІ століття)», поданої до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Шмельова, Т. В. and Сотська, Г. І. (2016) Словник мистецьких термінів. Видавництво «Стар», Херсон.

Шмельова, Т. В. and Шостачук, А. М. and Шостачук, Д. М. (2016) Зведення висотних споруд як оптимізація міського простору в умовах сталого розвитку. In: Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”, 27 жовтня 2016 року, Житомир.

Шмельова, Т. В. and Шостачук, А. М. and Шостачук, Д. М. (2016) Про вплив вітрового навантаження на архітектурні особливості висотних споруд постмодернізму. In: Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 10–12 травня 2016 року, Житомир.

Я

Ямчинська, Г. В. and Пархомчук, Л. В. (2016) Методика розпису тканини у техніці батік в початковій школі. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 202-205.

This list was generated on Fri Jan 27 23:35:45 2023 EET.