Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | П | С | Т | Ф | Ш | Я
Number of items: 46.

Є

Ємець, Т. М. (2007) Боротьба принципів та пріоритетів у розбудові Української академії наук у Києві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

А

Арцишевський, Р. А. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Б

Бакальчук, В. О. (2007) Толерантність як концептуальна основа державної політики. In: ГТ 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

В

Вандышев, В. Н. (2007) Толерантность и компромиссы в идеологии и системе отечественного образования. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Г

Герасимчук, А. А. (2007) Проблема толерантності як необхідна умова консолідації українського суспільства. In: олерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Горохова, Л. В. (2007) Передумови толерантного спілкування. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Грабчак, К. К. (2007) Толерантність як складова українського національного характеру. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Грива, О. А. (2007) Модель системи формування толерантності особистості в полікультурному середовищі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Д

Дубасенюк, О. А. (2007) Проблеми підготовки майбутніх учителів до толерантної взаємодії в умовах полікультурного соціуму. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Дікова-Фаворська, О. М. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

З

Завальнюк, І. К. (2007) Есхатологічні інтерпретації екологічних поглядів доктрини АСД. Sententiae. Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства). Спецвипуск (1). pp. 268-276.

Завальнюк, І. К. (2007) Церква АСД як інститут громадянського суспільства: до питання формування релігійної толерантності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 34-37. ISSN 2076-6173

Заглада, В. М. (2007) Аксіологічні аспекти співвідношення фундаментального і прикладного знання. Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри. pp. 140-142.

Заглада, В. М. (2007) Про розвиток природничо-наукових уявлень про випадковість. Sententiae (1). pp. 33-43.

К

Канцлер, О. В. (2007) Проблема міжособистісної толерантності у контексті кантівського "категоричного імперативу". In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Каріх, І. В. (2007) Національна ідентичність як підстава толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Кобяков, О. М. (2007) Проблема толерантного діалогу філософа і богослова. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип та повторюваність у системі філософських поглядів М. Еліаде. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету-2007", 18-19 квітня 2007 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2007) Архетип як історико-філософський феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2007) Рефлексія архетипу культурного героя в українській духовній традиції. Українська полоністика (3-4). pp. 60-72.

Козловець, М. А. (2007) Толерантність як дієвий інструмент досягнення злагоди в суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Крисаченко, В. С. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Л

Литвиненко, О. М. (2007) Проблема релігійно-конфесійної толерантності в сучасній Україні. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

М

Мазука, Л. І. (2007) Етнотолерантність в Україні (на прикладі забезпечення освітніх прав національних меншин). In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Марковський, Б. В. (2007) До питання становлення і розвитку основ релігійної толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Масловська, Л. Ц. (2007) Толерантність у контексті соціальної регуляції бізнесу. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

П

Поліщук, О. П. (2007) ЕСТЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ. Практична філософія (4). рр. 165-170.

Поліщук, О. П. (2007) Мистецька антицинація і художне мислення: естетико-культурологічний аналіз. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА, 7 (13). pp. 112-118.

Поліщук, О. П. (2007) Проблема художнього мислення в класичній німецькій естетиці. Гуманітарний часопис (1). рр.18-24.

Поліщук, О. П. (2007) Проблема художнього мисленнія: посткласичний естетичний дискурс. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). pp. 28-33.

Поліщук, О. П. (2007) Художнє мислення в контексті дизайн-освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2007) Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс. Other. К.: Парапан.

Піскун, В. М. (2007) Соціальні аспекти толерантності в сучасному українському соціумі. In: 1 • • • ^ • Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

С

Саух, Ю. П. (2007) Буддійський проект ненасилля в контексті викликів XXI століття. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Слюсар, В. М. (2007) Випадковість у процесі самореалізації особистості. Senteniae (Сп.1). pp. 163-171.

Слюсар, В. М. (2007) Выбор как главный атрибутивный признак свободы в структуре самореализации личности. In: VI Международная научная конференция («Байкальская встреча») ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУР, 26-29 июня 2007 г., г. Улан-Удэ.

Слюсар, В. М. (2007) Інтолерантие взаємовідношення "індивід-суспільство" у процесі самореалізації особистості. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Стасюк, Л. О. (2007) Генеалогія концепції напередвизначення в антропологічному зрізі кальвіністського віросповідання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 6-10. ISSN 2076-6173

Сухачов, С. Я. (2007) Межі толерантності у політичному вимірі. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Т

Ткачук, Л. В. (2007) Толерантність як фактор культури і безпеки сучасного українського суспільства. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Тофтул, М. Г. (2007) Про міру толерантності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Ф

Фаріон, О. О. (2007) Гуманістичний вимір людської екзистенції. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Федоренко, В. О. (2007) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Ш

Шмат, Р. П. (2007) Джон Ролз про толерантність. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Я

Яковлев, Ф. Г. (2007) Особенности религиозно-конфессиональной и межэтнической толерантности на Украине. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Якса, Н. В. (2007) Розгляд поняття "толерантність" у контексті полікультурності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

This list was generated on Mon Jun 18 19:45:34 2018 EEST.