Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Ж | К | П
Number of items: 15.

Г

Горай, О. В. (2008) Педагогічні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 92-95. ISSN 2076-6173

Гречуха, І. А. (2008) Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. p. 207.

Гречуха, І. А. and Яценко, О. А. and Кирильчук, І. В. and Голуб, А. В. and Присяжнюк, Т. В. (2008) Бібліотека кафедри соціальної та практичної психології (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

Ж

Журавльова, Л. П. (2008) Динаміка особистісно-смислової емпатії в ранньому онтогенезі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал південного науквого центру АПН України (3). pp. 128-132.

Журавльова, Л. П. (2008) Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка, 1 (20). pp. 92-95.

Журавльова, Л. П. (2008) Методичні засади дослідження емпатії людини. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. pp. 151-154.

Журавльова, Л. П. (2008) Родина як вагомий культурогенний фактор актуалізації та розвитку емпатії особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць, 10 (8). pp. 225-231.

Журавльова, Л. П. (2008) Розвиток емпатії у дітей немовлячого віку. Актуальні проблеми психології, 10 (5). pp. 185-191.

Журавльова, Л. П. and Виговський, С. Є. (2008) Трансфінітна емпатія. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія (16). pp. 30-35. ISSN 2312-8860

К

Котлова, Л. О. (2008) Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції. Актуальні проблеми психології Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія/ За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, 1 (21). pp. 173-177.

Котлова, Л. О. (2008) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць (23). pp. 235-241.

Котлова, Л. О. (2008) Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості. Науково-практичний журнал південного наукового центру АПН України. (4-5). pp. 28-33.

Котлова, Л. О. (2008) Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (1). pp. 108-116.

П

Пирог, Г. В. (2008) Основные проблемы совершенствования профориентационной работы школьных психологов в системе последипломного образования. Вісник післядипломної освіти (7). pp. 209-216.

Пирог, Г. В. (2008) Профориентация и профотбор. Рибэст, Севастополь.

This list was generated on Thu Apr 2 18:55:30 2020 EEST.