Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book | Other
Number of items: 15.

Article

Горай, О. В. (2008) Педагогічні аспекти підготовки майбутніх медичних сестер до санітарно-гігієнічного виховання та профілактичної роботи зі школярами. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 92-95. ISSN 2076-6173

Гречуха, І. А. (2008) Розвиток здібностей як адаптаційний ресурс. Тези ХХХІІІ науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. p. 207.

Журавльова, Л. П. (2008) Динаміка особистісно-смислової емпатії в ранньому онтогенезі. Наука і освіта. Науково-практичний журнал південного науквого центру АПН України (3). pp. 128-132.

Журавльова, Л. П. (2008) Емпатія в системі особистісних чинників успішної управлінської діяльності. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка, 1 (20). pp. 92-95.

Журавльова, Л. П. (2008) Методичні засади дослідження емпатії людини. Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. pp. 151-154.

Журавльова, Л. П. (2008) Родина як вагомий культурогенний фактор актуалізації та розвитку емпатії особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць, 10 (8). pp. 225-231.

Журавльова, Л. П. (2008) Розвиток емпатії у дітей немовлячого віку. Актуальні проблеми психології, 10 (5). pp. 185-191.

Журавльова, Л. П. and Виговський, С. Є. (2008) Трансфінітна емпатія. Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Педагогіка і психологія (16). pp. 30-35. ISSN 2312-8860

Котлова, Л. О. (2008) Конфліктні форми поведінки та способи їх корекції. Актуальні проблеми психології Т. 1: Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія/ За ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, 1 (21). pp. 173-177.

Котлова, Л. О. (2008) Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Науковий часопис НПУ ім. М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наук. праць (23). pp. 235-241.

Котлова, Л. О. (2008) Роль та місце ціннісних орієнтацій у формуванні особистості. Науково-практичний журнал південного наукового центру АПН України. (4-5). pp. 28-33.

Котлова, Л. О. (2008) Сучасне студентство: проблеми конфліктних форм поведінки та їх подолання. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія // Щоквартальний науково-практичний журнал. (1). pp. 108-116.

Пирог, Г. В. (2008) Основные проблемы совершенствования профориентационной работы школьных психологов в системе последипломного образования. Вісник післядипломної освіти (7). pp. 209-216.

Book

Пирог, Г. В. (2008) Профориентация и профотбор. Рибэст, Севастополь.

Other

Гречуха, І. А. and Яценко, О. А. and Кирильчук, І. В. and Голуб, А. В. and Присяжнюк, Т. В. (2008) Бібліотека кафедри соціальної та практичної психології (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

This list was generated on Tue Mar 31 11:50:48 2020 EEST.