Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of the Developmental Psychology and Consultancy" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Ж | К | М | Ш
Number of items: 16.

Б

Білоусова, І. and Шмиглюк, О. Г. (2013) Особливості регуляції навчальної діяльності студентів-психологів 4-го курсу. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 18-19.

Г

Гречуха, І. А. (2013) Ціннісна підтримка студентів-першокурсників які навчаються у ВНЗ за обміном. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості. pp. 23-26.

Ж

Журавльова, Л. П. and Коломієць, Т. В. (2013) Емпатійна детермінація когнітивних стилів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, ХV (1). pp. 104-112. ISSN 2077-2289

Журавльова, Л. П. and Коломієць, Т. В. (2013) Структурно-динамічна модель мезовиміру міжособистісної взаємодії. Освіта регіону (4 (34)). pp. 275-279.

Журавльова, Л. П. and Романова, М. К. (2013) Вплив емпатії на розвиток екологічної спрямованості жінок дорослого віку. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Психологія, 18 (22). pp. 25-33. ISSN 2304-1609

Журавльова, Л. П. and Романова, Марина (2013) Чинники розвитку екологічної свідомості у ранньому дорослому віці. Освіта регіону (2 (32)).

К

Кащук, Я. and Шмиглюк, О. Г. (2013) Взаємозвязок між соціометричним статусом учня в класі та рівнем його комунікабельності. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету (5). pp. 52-53.

Коломієць, Т. В. (2013) Емпатійна детермінація емоційних проявів міжособистісної взаємодії у юнацькому віці. Наука і освіта (7/СXVІ). pp. 155-160.

Костенко, Д. and Шмиглюк, О. Г. (2013) Дослідження мотивації професійної діяльності військовослужбовців контрактної служби. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально- психологічного факультету (5). pp. 65-66.

Котлова, Л. О. and Степанюк, І. А. (2013) ІММ Психологія травмуючих ситуацій. [Teaching Resource] (Unpublished)

Котлова, Л. О. (2013) Гендерні особливості конфліктних форм поведінки у підлітковому віці. Педагогічна освіта: теорія і пратика. Психологія. Педагогіка (19). pp. 95-99.

Котлова, Л. О. (2013) Психологія конфлікту: курс лекцій. [Teaching Resource]

Кулаковський, Т. Ю. (2013) Належне оцінювання можливостей підприємця як один із кроків до підприємницького успіху. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (1 (63)). pp. 279-283. ISSN 1728-4236

М

Марчук, К. А. (2013) Екстрадієгетичний наратор у "Повісті врем'яних літ". Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 283-288. ISSN 2305-5898

Ш

Шаюк, А. В. and Сергета, І. В. and Мостова, О. П. (2013) Закономірності впливу заходів психогігієнічної корекції на процеси формування нервово-психічних корелят психічної адаптації учнів шкільного віку. Biomedical and biosocial anthropology (21). pp. 24-28.

Шмиглюк, О. Г. (2013) Рефлексія художніх здібностей у юнацькому віці: ідеографічне дослідження. Матеріали VІ Міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості.

This list was generated on Thu Apr 2 06:56:08 2020 EEST.