Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Г | К | М | Н | П | С | Т
Number of items: 26.

І

Ілліна, О. В. (2005) Інститут соціального гувернерства як засіб соціалізації дитини з особливими потребами. Проблеми соціалізації особистості у теорії та практиці сучасної науки: Матеріали конференції. pp. 35-39.

Г

Горбунова, В. В. (2005) До проблеми викладання курсу “Експериментальна психологія”. Соціальна психологія (5 (13)). pp. 169-176.

Горбунова, В. В. (2005) До проблеми методологічних засад експерименту в психології. Наукові записки Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д. Максименка., 1 ( 2). pp. 383-386.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. Практична психологія соціальна робота (3). pp. 18-23.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти роботи практичного психолога у закладах освіти. Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького.. pp. 43-47.

Горбунова, В. В. (2005) Контракт у практичній психології. Практична психологія соціальна робота (2). pp. 1-5.

Гречуха, І. А. (2005) Бібліотека В.О.Моляко (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

Гречуха, І. А. (2005) Бібліотека Л.І.Кобзаря (бібліографічний покажчик). соціально-психологічний факультет.

К

Климчук, В. О. (2005) Експериментальне дослідження явища “мотиваційного зараження”. Соціальна психологія (3(11)). pp. 59-71.

Климчук, В. О. (2005) Ціннісні засади побудови системи психологічної етики. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С.Д. Максименка., 2 ( 2). pp. 278-281.

М

Майстренко, Т. М. (2005) Особливості рефлексії здібностей студентами психологічних та непсихологічних спеціальностей. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Збірник Наукових праць, Ч.1 (6). pp. 115-125.

Музика, О. Л. (2005) "Шкілка" №14, 4 січня 2005 року. "Шкілка" (14). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2005) "Шкілка" №17, 16 листопада 2005 року. "Шкілка" (17).

Музика, О. О. (2005) Мотивація досягнення у структурі творчої активності технічно обдарованих підлітків. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць, Ч.І. (6 (30)). pp. 234-239.

Н

Никончук, Н. О. (2005) Проблема впливу усної народної творчості на становлення особистості в умовах сучасної культури. Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Науково-методичний збірник /За ред. М.М. Заброцького, І.І. Якухно. pp. 69-76.

Никончук, Н. О. (2005) Проблема сензитивності періоду дитинства для залучення особистості до усної народної творчості. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції „Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків”. pp. 70-71.

Никончук, Н. О. (2005) Усна народна творчість та постфольклор у житті сучасної людини: повернення до пережитків чи нові тенденції розвитку? Наукові записки Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України /За ред. С.Д. Максименка, 3 (26, В). pp. 220-224.

П

Пирог, Г. В. (2005) Проблема духовности в освещении христианской ценностной парадигмы. Горизонты образования : Научно-методический журнал (3). pp. 101-105.

Пирог, Г. В. (2005) Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства). Other thesis, Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України.

Пирог, Г. В., Глушак, А. С. (2005) Соціальні цінності християнства. Науковий вісник Чернівецького Університету : зб. наук. праць (242). pp. 12-20.

Пирог, Г. В., Наумова, Н. В. (2005) Релігійно-ціннісна проблематика в українській філософській думці. Історія релігій в Україні : Науковий щорічник (2). pp. 179-183.

Портницька, Н. Ф. (2005) Експериментальне дослідження особливостей наслідування в процесі продуктивної творчої діяльності дошкільників. Педагогіка та психологія професійної освіти // Науково-методичний журнал (6). pp. 156-163.

С

Савиченко, О. М. (2005) Програма вивчення мотивації досягнення успіху у спортивній діяльності. Творчий потенціал особистості: Проблеми розвитку та реалізації. pp. 277-280.

Т

Тичина, І. М. (2005) Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Ціннісні парадигми освіти в контексті євроінтеграції. pp. 145-149.

Тичина, І. М. (2005) Проблема ціннісної регуляції професійного вибору студентів, що здобувають другу вищу освіту. Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник / за ред. М.М. Заброцького. pp. 81-82.

Тичина, І. М. (2005) Професійний вибір у контексті життєвих виборів людини. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків». pp. 42-43.

This list was generated on Wed Mar 29 19:31:53 2023 EEST.