Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Ж | З | К | Л | М | П | С | Ф | Х
Number of items: 34.

Г

Гавриловська, К. П. (2011) Правовий релятивізм як риса українського національного характеру. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору».. pp. 169-175.

Ж

Журавльова, Л. П. (2011) Діагностика емпатії особистості дорослого віку. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Психологічні виміри українського соціокультурного простору. pp. 12-19.

Журавльова, Л. П. (2011) Емпатія і ставлення до себе підлітків. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4. pp. 31-38.

З

Загурська, І. С. (2011) Вплив учбово-творчої діяльності на розвиток самооцінки творчих здібностей молодших школярів. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми педагогіки та психології". pp. 63-66.

Загурська, І. С. (2011) Методологічні проблеми дослідження адаптації першокласників до шкільного навчання. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, 12 (13). pp. 150-157. ISSN 2072-4772

К

Кириченко, В. В. (2011) Ціннісна підтримка становлення професійної ідентичності студентів у процесі розв’язання професійно-орієнтованих завдань. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи», Житомир 10-11 листопада 2011р.. pp. 116-117.

Кириченко, В. В. (2011) Ціннісна регуляція розвитку професійної ідентичності творчо обдарованого працівника. Матеріали XXXVI науково-практичної конференції присвяченої Дню університету, 2. p. 356.

Кириченко, В. В. (2011) Відповідальність як особистісна цінність у структурі професійної ідентичності творчо обдарованого працівника. Матеріали всеукраїнської конференції "вікові особливості формування інтелекту". pp. 142-147.

Кириченко, В. В. (2011) Особливості розвитку професійної ідентичності у межах українського соціокультурного середовища. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору». pp. 68-74.

Кириченко, В. В. (2011) Становлення професійної ідентичності творчо обдарованої особистості. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр., 1. pp. 78-85.

Кириченко, В. В. (2011) Ціннісна підтримка становлення професійної ідентичності студентів у процесі розв’язання професійно-орієнтованих завдань. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи».

Котлова, Л. О. (2011) Особливості конфліктних форм поведінки підлітків з вираженими акцентуаціями рис характеру. In: Актуальні проблеми педагогіки та психології. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, Україна, 7-8 жовтня 2011р.), м.Львів.

Котлова, Л. О. (2011) Проблема трансформації ціннісних орієнтацій молоді за роки незалежності України. Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтенинтальний діалог інтелектуалів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 91-94.

Котлова, Л. О., Пащенко, Ю. (2011) Ціннісні суперечності як чинник виникнення сімейних конфліктів. [Experiment]

Котлова, Л. О. (2011) Залежність рівня міжособистісної конфліктності від розвитку комунікативних здібностей у юнацькому віці. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр.. / Київ.нац.ун-т ім..Тараса Шевченка; редкол.: В.І.Судаков [та ін.]., 3. pp. 75-83.

Котлова, Л. О. (2011) Особливості прояву конфліктних форм поведінки підлітків з вираженими акцентуаціями рис характеру. In: Міжнародна науково-практична конференція "Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів", 16 листопада, Київ.

Кулаковський, Т. Ю. (2011) Психологічна складова капіталу підприємця. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки (3 (57)). pp. 295-297. ISSN 1728-4236

Кулаковський, Т. Ю. (2011) Психологічна складова профорієнтації у формуванні робочої сили та суспільства. Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПНУ, 8 (2). pp. 189-198.

Л

Литвинчук, А. І. (2011) Формування читацьких умінь молодших школярів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

М

Мазяр, О. В. (2011) Етнопсихологічні чинники індивідуальних відмінностей у роботах І.О. Сікорського. Психологічні перспективи. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору».. pp. 215-221.

Мазяр, О. В. (2011) Розумові здібності у системі розвитку обдарованості І. О. Сікорського. Матеріали Всеукраїнської конференції «Вікові особливості формування інтелекту» (Київ, 24 березня 2011).. pp. 79-82.

Мазяр, О. В. (2011) Феноменологічні особливості патологічної субособистості. Тези ХХХVІ науково-практичної конференції, присвяченої Дню науки (Житомир, 12-13 травня 2011 р.), ІІ. p. 372.

Мазяр, О. В., Юрчак, О. С. (2011) Життєві сценарії в українських народних казках. Практична психологія та соціальна робота (2). pp. 73-77.

Моляко, В. О. (2011) Психологічне дослідження творчих перцептивних процесів на різних вікових рівнях. Other. Кіровоград :Імекс-ЛТД.

Музика, О. Л., Дем'янчук, Ю. Ю. (2011) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 3. Психологічні дослідження.

П

Пирог, Г. В. (2011) Психологическое изучение политического поведения студентов. Горизонты образования : Научно-методический журнал (1 (31)). pp. 52-55.

С

Савиченко, О. М. (2011) Структура мотивації досягнення як чинник розвитку спортивних здібностей у юнацькому віці. Тези XXXVI науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню науки, 12-13 травня 2011 року. pp. 389-390.

Савиченко, О. М. (2011) Теоретичне обґрунтування та емпіричне дослідження структури спортивних здібностей. Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 4. pp. 243-251.

Ф

Фальковська, Л. М. (2011) Етнопсихологічні особливості уявлень про справедливість. Психологічні перспективи. Науковий журнал. Спеціальний випуск «Психологічні виміри українського соціокультурного простору». – Київ..

Фальковська, Л. М. (2011) Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (11). pp. 290-299.

Х

Хазратова, Н. В. (2011) Проблема неефективності державного управління в сучасній Україні: психологічні аспекти. Психологічні науки: проблеми і здобутки. Вип. 2.. pp. 270-283.

Хазратова, Н. В. (2011) Психологічне дослідження держави: методологічні передумови. Віче. Зб. наук. праць. / за ред. Гусєва В.І.. pp. 339-346.

Хазратова, Н. В., Луценко, М. Ю. (2011) Аналіз потреби у власності у контексті порівняння української і російської ментальностей. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. Зб. наук. праць. Вип. 11. – К.: Міленіум, 2011. – С. 173-183. pp. 173-183.

Хазратова, Н. В., Луценко, М. Ю. (2011) Потреба у власності як соціально-психологічний феномен. Психологія особистості. pp. 113-121.

This list was generated on Wed Mar 29 19:48:42 2023 EEST.