Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2022

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | Д | З | К | М | Н | П | С | Т | Ш
Number of items: 38.

Г

Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Коучинг у професійному консультуванні. [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Тренінгові техніки як засіб формування толерантності в системі інклюзивної освіти. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (13). pp. 49-54. ISSN 2522-1876

Горбунова, В. В., Савиченко, О. М., Тичина, І. М., Портницька, Н. Ф. (2022) Методичний посібник для соціальних працівників: Посилення спроможності соціальних працівників здійснювати психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей з питань психічного здоров'я. -.

Д

Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Особливості психологічної допомоги особистості в кризових станах. Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (25 лютого 2022 року). pp. 142-148.

Дем'янчук, Ю. Ю., Голуб, Анна (2022) Схильність до ризикованої поведінки у юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (15).

Дем'янчук, Ю. Ю., Кондратюк, Альона (2022) Особливості емоційного вигорання батьків дітей, які перебувають на стаціонарному лікуванні. Психологічні дослідження: наук. пр. викладачів та студентів соц.-псих. ф-ту (14).

З

Загурська, І. С., Котлова, Л. О., Гавриловська, К. П., Горбунова, В. В., Шикирава, Н. М. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології. [Teaching Resource]

К

Кирильчук, І. В., Шикирава, Н. М., Манжула, В. О. (2022) Технології використання інноваційного інтерактивного обладнання інтерактивної проекції: інтерактивна підлога iboard,інтерактивна пісочниця iboard та інтерактивної панелі iboard в корекційно-розвитковій діяльності в навчальних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах»: метод. рек. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2022) Аперцепція майбутнього в умовах суспільної невизначеності. Матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 травня 2022 року. pp. 96-99.

Кириченко, В. В. (2022) Психологічний аналіз медійного дискурсу російсько-української війни. Габітус (41). pp. 239-244. ISSN 2663-5208

Кириченко, В. В. (2022) Психологічні аспекти безпеки особистості в умовах інформаційної війни. Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9 грудня 2022 р.. pp. 44-46.

Кириченко, В. В. (2022) Психологія праці та інженерна психологія : навчальний посібник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-284-2

Кириченко, В. В. (2022) Розвиток інформаційної культури у педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти. Психологічний журнал (9). pp. 25-34. ISSN 2617-2100

Кириченко, В. В. (2022) Соціально-психологічний феномен «протестного мислення» в умовах гібридної війни. Психологічні проблем творчості: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 липня 2022 року. pp. 115-122.

Кириченко, В. В., Мазяр, О. В. (2022) Локус контролю психічного здоров’я під час війни. Габітус (43). pp. 204-208. ISSN 2663-5208

Кириченко, В. В., Савиченко, О. М. (2022) Genocides in the collective memory of ukrainians: the psychological practice of coping. In: Десятий Міжнародний Симпозіум з Мультидисциплінарного Вивчення Пам’яті «Пам’ять геноцидів / Геноциди пам’яті», 13-14 жовтня 2022, Інститут соціальних і гуманітарних наук «Альфонсо Велес Плієго» Заслуженого Автономного Університету Пуебла (Мексика) і Науково-дослідний інститут Історичної урбаністиким.

М

Мазяр, О. В. (2022) «…он чєловєк нє совєцкій»: хроніка державного злочину. Other. Вид-во ТОВ «Видавничий Дім “Бук-Друк”», Житомир.

Мазяр, О. В. (2022) Інформаційна невизначеність як умова творчого процесу. Функціонування творчого мислення в умовах інформаційної невизначеності : матеріали ХХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 травня 2022 року / за ред. В. О. Моляко. Київ: Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 141-146.

Мазяр, О. В. (2022) Вчинок як осередок психічного у системі наукових поглядів І. О. Сікорський. Цілісний підхід у психології особистості: особливості теорії та практики. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної онлайн конференції (25 лютого 2022 року): Збірник тез / За заг.ред. докт. психол. наук, доц. Клочек Л.В., докт. психол. наук, проф. Гейко. pp. 31-34.

Мазяр, О. В. (2022) Диференційна психологія з практикумом. Курс лекцій. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2022) Диференційна психологія з практикумом. Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2022) Методичні рекомендації до проходження практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2022) О проблеме надежности параллельных форм личностного опросника. GESJ: Education Science and Psychology (62). pp. 19-25. ISSN 1512-1801

Мазяр, О. В. (2022) Основи психометрики. Курс лекцій. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. (2022) Предмет психології: за фокусом аналізу. Психологічні проблем творчості: матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 23 липня 2022 року. pp. 151-155.

Мазяр, О. В. (2022) Психологічна інтерпретація концепту «спеціальна військова операція». Психологічний журнал (9). pp. 35-42. ISSN 2617-2100

Мазяр, О. В. (2022) Психологічний тиск на селян у 1930-х роках. In: Тези міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Шістдесят восьмі економіко-правові дискусії». Серія: Соціальні та гуманітарні науки..

Мазяр, О. В. (2022) Результати класичних психологічних експериментів та практика діяльності НКВС. In: Тези міжнародної наукової інтернет-конференції «Світ наукових досліджень». Випуск 12.

Мазяр, О. В. (2022) Специфіка проведення консультативної роботи у військовий час. Рівень задоволеності життям та рівень психологічного благополуччя студентської молоді в умовах пандемії [збірник тез Всеукраїнського науково-практичного круглого столу]. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. pp. 91-93.

Мазяр, О. В., Фещук, В. В. (2022) Основи психометрики : методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 053 Психологія. Working Paper. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Мазяр, О. В., Шатило, О. В. (2022) Особливості зв'язку self-compassion і тривожності у структурі психічного здоров'я. Габітус (43). pp. 148-152.

Н

Нємой, Р. А. (2022) Стратегії вирішення конфліктів у єврейському етнокультурному середовищ. Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської студентської інтернет-конференції (м. Житомир, 10 жовтня 2022р.). pp. 58-60.

П

Пирог, Г. В. (2022) Методологія наукових досліджень : Методичні рекомендації з освітньої компоненти для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф., Савиченко, О. М. (2022) Мотиваційний лист: практикум для абітурієнтів. ЖДУ імені Івана Франка.

С

Сочинський, Андрій, Фещук, В. В. (2022) Психологічні аспекти громадянської журналістики. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально психологічного факультету (14). pp. 60-61.

Т

Тарнавська, А. (2022) Особливості рефлексії тригерів гніву в підлітковому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (15). pp. 32-36.

Тичина, І. М., Весельська, А. Л., Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Основи психологічного консультування. [Teaching Resource]

Ш

Шпортко, Марина, Портницька, Н. Ф. (2022) Особливості психічного здоров’я підлітків із порушенням слуху. Збірник наукових праць викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка: Матеріали наукової конференції викладачів та молодих науковців Житомирського державного університету імені Івана Франка з нагоди Днів науки (1).

This list was generated on Wed Mar 29 19:02:46 2023 EEST.