Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 35.

Article

Ієвлєв, М., Петраускас, А. В., Тарабукін, О., Хададова, М. В. (2019) Розкопки на Замковій горі в Житомирі. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 28-29.

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у 90-х рр. ХХ–ХХІ ст. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 133-140. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у ХХІ ст. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет -конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 93-95.

Гуринчук, Н. С., Міщук, Г. А. (2019) Денишівський чавуноливарний завод. Житомиру — 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.), 59. pp. 347-354.

Гуцало, Л. В. (2019) Аграрне становище німецького населення у другій половині 1920-х років. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип. 58/ Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 459-464.

Гуцало, Л. В. (2019) Каталонська криза: спроби врегулювання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 177-179.

Гуцало, Л. В. (2019) Матеріально-фінансова допомога переселенцям на південь України у 1920 роках. Науковий збірник "Велика Волигь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип.59 / Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів:ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 408-413.

Гуцало, Л. В. (2019) Радянська програма переселення та депортацій поляків УСРР наприкінці 1920-х – 1936 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 34-42. ISSN 2411-2143

Гуцало, Л. В. (2019) Сучасний сепаратистський рух у Каталонії. Сучасні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства", 2019.. pp. 5-8.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2019) Аграрне становище і переселення німецьких селян Волині у 1920-х роках. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 28. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. pp. 30-35.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Виготовлення репліки маневицького моноксила в Олевську. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 32-33.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Дослідження древлянського колодязя в Олевську. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 34-35.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Дослідження на Північному городищі літописного Возвягля. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 35-37.

Стародубець, Галина (2019) Women's experience of participation in the process of the sovietization in the western regions of Ukraine in the conditions of stalin’s regime. Східноєвропейський історичний вісник (10). pp. 163-172.

Стародубець, Галина (2019) «Позбавленці» в соціальній структурі радянського села 1920 -х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 19-25. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2019) Есенсійні засади російсько-українських відносин в концептуальному полі політичної доктрини С. Бандери. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 80-82.

Стародубець, Галина (2019) Знаково-символічні маркери «Простору пам’яті» радянської людини повоєнного покоління. Матеріали ІІІ-VI Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Політика памяті в теоретичному та практичному вимірах" (Рівне, 2016-2019 рр.). pp. 211-215.

Стародубець, Галина (2019) Концептуальні засади становлення нового міжнародного порядку у висвітленні теоретиків української підпільної думки кінця першої половини ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія» - 2019. – Вип. 2/44.. pp. 253-271.

Стародубець, Галина (2019) Політико-ідеологічний аспект організації збройної самооборони українського населення в умовах воєнного часу. Українськ е військ о : сучасність та історична ретроспектива : Збірник матеріалів Всеукраї нської науково - практично ї конференції 29 листопада 201 9 р. – К. : НУОУ, 201 9 .. p. 133.

Стародубець, Галина, Сіончук, Вікторія (2019) Особливості процесу відбудови радянської освітньої системи в 1944-1945 рр. (на прикладі Житомирської області). Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 372-377.

Цецик, Я. П., Залужна, А. Є., Буравський, О. А. (2019) Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 р. Сторінки історії: збірник наукових праць (48). pp. 17-31.

Цецик, Я. П., Залужна, А. Є., Буравський, О. А. (2019) Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 рр. Сторінки історії (48). pp. 17-31. ISSN 2307-5244

Шевчук, Андрій (2019) Вінницький та Брацлавський повітові межові суди (1814-1840): проблеми формування суддівського корпусу. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 89-97.

Шевчук, Андрій (2019) Нотаріальна діяльність цивільних департаментів губернських головних судів Правобережної України (1797-1831 рр.). Житомиру — 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 401-408.

Шевчук, Андрій (2019) Повітові межові суди Подільської губернії (1814–1840): заснування, структура, кадровий склад та соціальний портрет. Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія (24). pp. 150-163.

Шевчук, Андрій (2019) Подільський губернський апеляційний нормальний суд (1818-1840): заснування, кадровий склад і соціальний портрет. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 43-55. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2019) Принципи діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1791-1831 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст..: зб.нау.праць./Національна академія наук України, Інститут історії України (29). pp. 157-183.

Шевчук, Андрій (2019) Соціальне значення діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 9-19. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Соціальний портрет підкоморія Правобережної України (1797-1832 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 9-18. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Соціальні портрети коморника та возного підкоморського суду на Правобережній Україні (1797-1832). Бердичівська земля як феномен європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (58). pp. 519-526.

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція підкоморських судів Правобережної України (1797-1832) та їх соціальне значення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 30(69) (2). pp. 99-110.

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція та соціальне значення межових судів Подільської губернії (1814-1840 рр.). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія. Історичні науки, 30(69) (3). pp. 93-105.

Book

Стародубець, Галина, ed. (2019) Студентські історичні студії: Збірник наукових праць. Вип. 8. О.О. Євенок, pp. 1-164.

Власюк, Ігор (2019) Історія слов’янських народів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Шевчук, Андрій (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Всесвітня історія (нова історія країн Європи та Америки) частина ІІ». Житомир: Вид-во О. О. Євенок.

This list was generated on Wed Sep 27 08:25:20 2023 EEST.