Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | В | Г | Д | З | К | М | О | П | С | Т | Ч
Number of items: 22.

Є

Єрмошина, Т. В. (2017) Конхіометрична мінливість молюсків родини Unionidae з водойм басейну річки Тетерів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 123-128. ISSN 1729-360Х

Єрмошина, Т. В. and Пилипко, І. В. (2017) До питання про фільтраційну активність молюсків родини Unionidae. Біологічні дослідження - 2017. pp. 78-80.

А

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2017) Поліплоїдія та портеногенез у гастропод взагалі та у вівіпарід зокрема. Біологічні дослідження – 2017. pp. 56-57.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2017) Статевий диморфізм у вівпарід (Gastropoda, Viviparidae) фауни України. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 119-123. ISSN 1729-360Х

В

Васільєва, Л. А. and Янович, Л. М. and Вініченко, Я. В. and Білоус, О. В. and Троценко, К. Л. (2017) Перлівницеві (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм і водотоків Житомирської області (видове різноманіття, стан поселень, біоценотичні зв‘язки). Біологічні дослідження – 2017. pp. 59-60.

Г

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Романюк, Н. С. and Алпатова, О. М. and Власенко, Р. П. (2017) Особливості розмноження та живлення нутрії (Myocastor coypus) на Житомирщині. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 150-153. ISSN 1729-360Х

Д

Демідова, М. І. and Мельниченко, Р. К. (2017) Порівняльний аналіз морфологічних ознак партеногенетичних скельних ящірок роду Darevskia, інтродукованих на Україні. Біологічні дослідження – 2017. pp. 70-71.

З

Закалюжний, В. М. (2017) Полтавці-відомі зоологи. Астрая.

К

Куберт, Н. О. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив іонів кадмію водного середовища на вміст загального білка у гемолімфі перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Кузьменко, Л. П. and Власенко, Р. П. (2017) Еволюційна історія хордових. [Teaching Resource]

М

Макарова, Н. М. (2017) Microcolpia Daudebartii Acicularis (Ferussac, 1823) фауни України і її систематичний статус. Біологічні дослідження – 2017. pp. 88-90.

Мельниченко, Р. К. (2017) Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи. In: VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп`ютерній галузях", 13-15 вересня, 2017.

Мисько, Ю. В. and Мороз, О. М. and Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. (2017) Роль дихальних пігментів у підтриманні гомеостазу внутрішнього середовища прісноводних молюсків (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae, Bulinidae) за умов десикації. Біологічні дослідження – 2017. pp. 90-91.

Мисько, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив обсихання і трематодної інвазії на фізико-хімічні показникигемолімфи Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae). Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Мороз, Г. М. and Стадниченко, А. П. (2017) Спряжений вплив різних концентрацій плюмбум нітрату водного середовища і трематодної інвазії на вміст загального білка у гемолімфі Viviparus Viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). ЖДУ ім. І. Франка.

О

Оксентюк, Я. Р. (2017) Комплекси акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) у сіні та соломі в місцях утримання тварин. Біологічні дослідження - 2017. pp. 92-93.

П

Пилипчук, Н. В. and Власенко, Р. П. (2017) Дощові черви Закарпатської області (видовий склад, морфологічні особливості, біотопічний розподіл). ЖДУ ім. І. Франка.

С

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2017) Еколого-фізіологічні пристосування витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) до умов обсихання. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji , «Wschodnie partnerstwo - 2017» (9). pp. 42-44.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Вискушенко, Д. А. (2017) Сумісний вплив десикації й гельмінтів на стабільність гомеостазу гемолімфи Planorbidae corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 145-149. ISSN 1729-360X

Стемківська, О. Ю. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив хром Cr3+ хлориду водного середовища на серцеву діяльність перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae. ЖДУ ім. І. Франка.

Т

Тарасова, Ю. В. and Гарлінська, А. М. and Оксентюк, Я. Р. (2017) Методичні рекомендації для проведення навчально-польової практики з природознавства. [Teaching Resource]

Ч

Чудовська, Л. Ф. and Стадниченко, А. П. (2017) Личинки гірчака як епіойки перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidаe) річки Тетерів. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Sun Feb 18 19:42:12 2018 EET.