Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | М | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш
Number of items: 44.

Є

Єрмошина, Т. В. (2017) Конхіометрична мінливість молюсків родини Unionidae з водойм басейну річки Тетерів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 123-128. ISSN 1729-360Х

Єрмошина, Т. В. and Пилипко, І. В. (2017) До питання про фільтраційну активність молюсків родини Unionidae. Біологічні дослідження - 2017. pp. 78-80.

А

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2017) Поліплоїдія та портеногенез у гастропод взагалі та у вівіпарід зокрема. Біологічні дослідження – 2017. pp. 56-57.

Андрійчук, Т. В. and Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2017) Статевий диморфізм у вівпарід (Gastropoda, Viviparidae) фауни України. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 119-123. ISSN 1729-360Х

Андрійчук, Т. В. and Янович, Л. М. and Вискушенко, А. П. (2017) Співвідношення статей Viviparus Viviparus (Linnaeus, 1758) у водоймах України. Біологічні дослідження – 2017. pp. 97-98.

Б

Бенедичук, В. В. and Сорочинська, О. А. (2017) Витоки створення екологічних стежок як засобу екологічного виховання підростаючого покоління. Материали за XIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука -2017», 10. pp. 94-96.

В

Васільєва, Л. А. and Янович, Л. М. and Вініченко, Я. В. and Білоус, О. В. and Троценко, К. Л. (2017) Перлівницеві (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) водойм і водотоків Житомирської області (видове різноманіття, стан поселень, біоценотичні зв‘язки). Біологічні дослідження – 2017. pp. 59-60.

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, О. В. (2017) Особливості утримання акваріумних риб в умовах шкільного куточка живої природи. Біологічні дослідження – 2017. pp. 105-106.

Г

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Романюк, Н. С. and Алпатова, О. М. and Власенко, Р. П. (2017) Особливості розмноження та живлення нутрії (Myocastor coypus) на Житомирщині. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 150-153. ISSN 1729-360Х

Д

Демідова, М. І. and Мельниченко, Р. К. (2017) Порівняльний аналіз морфологічних ознак партеногенетичних скельних ящірок роду Darevskia, інтродукованих на Україні. Біологічні дослідження – 2017. pp. 70-71.

Демідова, М. І. and Мельниченко, Р. К. (2017) Про нову знахідку партеногенетичних скельних ящірок роду Darevskia, інтродукованих на Житомирщині. Біологічні дослідження – 2017. pp. 114-115.

З

Закалюжний, В. М. (2017) Полтавці-відомі зоологи. Астрая.

К

Куберт, Н. О. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив іонів кадмію водного середовища на вміст загального білка у гемолімфі перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Кузьменко, Л. П. and Власенко, Р. П. (2017) Еволюційна історія хордових. [Teaching Resource]

М

Макарова, Н. М. (2017) Microcolpia Daudebartii Acicularis (Ferussac, 1823) фауни України і її систематичний статус. Біологічні дослідження – 2017. pp. 88-90.

Мельниченко, Р. К. (2017) Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи. In: VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп`ютерній галузях", 13-15 вересня, 2017.

Мельниченко, Р. К. and Поліщук, Н. М. (2017) Реформа середньої освіти та організація профільного навчання в Україні й Польщі: порівняльний аспект. Українська полоністика (14). pp. 89-99. ISSN 2220-4555

Мисько, Ю. В. and Мороз, О. М. and Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. (2017) Роль дихальних пігментів у підтриманні гомеостазу внутрішнього середовища прісноводних молюсків (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae, Bulinidae) за умов десикації. Біологічні дослідження – 2017. pp. 90-91.

Мисько, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив обсихання і трематодної інвазії на фізико-хімічні показникигемолімфи Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae). Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Мороз, Г. М. and Стадниченко, А. П. (2017) Спряжений вплив різних концентрацій плюмбум нітрату водного середовища і трематодної інвазії на вміст загального білка у гемолімфі Viviparus Viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). ЖДУ ім. І. Франка.

О

Оксентюк, Я. Р. (2017) Акаридієві кліщі підродини Rhizoglyphinae (Acariformes, Acaridae) - шкідники овочевих культур Житомирського Полісся. Природничий альманах. Біологічні науки.. pp. 81-87.

Оксентюк, Я. Р. (2017) Видові угруповання акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) аграрних та промислових місць Житомирського Полісся. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (13). pp. 98-104. ISSN 1729-360Х

Оксентюк, Я. Р. (2017) Комплекс акаридієвих кліщів промислових місць Західного Полісся. XV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / Bioscience advances». pp. 91-92.

Оксентюк, Я. Р. (2017) Комплекси акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) у сіні та соломі в місцях утримання тварин. Біологічні дослідження - 2017. pp. 92-93.

Оксентюк, Я. Р. (2017) Фауністичні угрупування акаридієвих кліщів (Acariformes, Astigmata) аграрних та промислових місць Західного Полісся. Сучасні проблеми біології, екології та хімії. Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету 26-28 квітня 2017 року. pp. 72-73.

П

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2017) Особливості паразитування Aspidogaster conchicola в молюсках родини Unionidae. Materials of the XIII International scientific and practical Conference «Science without borders – 2017» (30 march–07 April, 2017), 10. pp. 81-83.

Павлюченко, О. В. and Єрмошина, Т. В. (2017) Паразити перлівницевих (Bivalvia, Unionidae)та їх вплив на організм молюсків. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 8 (4). pp. 482-488. ISSN 2519-8521

Пилипчук, Н. В. and Власенко, Р. П. (2017) Дощові черви Закарпатської області (видовий склад, морфологічні особливості, біотопічний розподіл). ЖДУ ім. І. Франка.

Р

Романюк, Н. С. and Гарлінська (Лейченко), А. М. (2017) Генетичні особливості нутрії (Myocastor coypus). Біологічні дослідження - 2017. pp. 100-101.

Романюк, Н. С. and Сорочинська, О. А. (2017) Структура готовності майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної робот із учнями основної школи. НАУКОВЕ МИСЛЕННЯ: Збірник статей учасників десятої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», (5-13 квітня 2017.).. pp. 15-19.

Романюк, Р. К. and Киричук, Г. Є. and Трускавецький, Є. С. (2017) Загальна біологія (вибрані розділи): навчальний посібник для учнів ЗНЗ, абітурієнтів та вчителів. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. ISBN 978-966-485-221-7

С

Сорочинська, О. А. (2017) Досвід екологічної освіти та виховання з учнівською молоддю у Польщі. Українська полоністика (14). pp. 135-147. ISSN 2220-4555

Сорочинська, О. А. (2017) Особливості організації позакласної еколого-натуралістичної роботи у Житомирській області. Біологічні дослідження – 2017. pp. 403-404.

Сорочинська, О. А. and Ткач, Є. О. (2017) Структура готовності працівника дошкільної освіти до валеологічної роботи з дітьми дошкільного віку. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3. pp. 212-216. ISSN 2413-1865

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2017) Еколого-фізіологічні пристосування витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) до умов обсихання. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji , «Wschodnie partnerstwo - 2017» (9). pp. 42-44.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Вискушенко, Д. А. (2017) Сумісний вплив десикації й гельмінтів на стабільність гомеостазу гемолімфи Planorbidae corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 145-149. ISSN 1729-360X

Стемківська, О. Ю. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив хром Cr3+ хлориду водного середовища на серцеву діяльність перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae. ЖДУ ім. І. Франка.

Сікайло, Ю. П. and Павлюченко, О. В. (2017) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну річки Тетерів. Біологічні дослідження - 2017. pp. 145-146.

Т

Танська, В. В. (2017) Історико-педагогічний аспект становлення системи екологічної освіти за кордоном. Проблеми освіти: збірник наукових праць. pp. 247-252.

Тарасова, Ю. В. and Гарлінська, А. М. and Оксентюк, Я. Р. (2017) Методичні рекомендації для проведення навчально-польової практики з природознавства. [Teaching Resource]

Тарасова, Ю. В. and Поломаренко, С. М. (2017) Особливості трематодної інвазії лунки річкової України. Біологічні дослідженння - 2017. pp. 101-103.

Ч

Чайка, Ю. Ю. and Власенко, Р. П. and Межжерін, С. В. (2017) Продукування яйцевих коконів люмбрицидами (Lumbricidae, Aporrectodea). Біологічні дослідження - 2017. pp. 107-108.

Чудовська, Л. Ф. and Стадниченко, А. П. (2017) Личинки гірчака як епіойки перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidаe) річки Тетерів. ЖДУ ім. І. Франка.

Ш

Шмідт, А. М. and Сорочинська, О. А. (2017) Підготовка майбутніх працівників дошкільної освіти до впровадження педагогічних технологій у професійній підготовці. Зб.наук.робіт учасників міжнародної науково-практитичної конференції (17-18 листопада 2017 р. м. Одеса).. pp. 55-58.

This list was generated on Tue Oct 4 01:36:54 2022 EEST.